Návštěvnický provoz na Orlíku v roce 2002

1

Provoz na hradě opět zajišťovala společnost Castrum o.p.s.
Brány hradu se v roce 2002 otevřely návštěvníkům první sobotu v červnu. V průběhu
roku jsme s radostí sledovali zvýšený zájem o návštěvu této kulturní památky,
kde o proti předchozím letům došlo o zvýšení počtu návštěvníků takřka o dva
tisíce osob. Vlastní návštěvnost však by zřejmě byla daleko vyšší nebýt povodní
v Čechách, které se celkově odrazily i na turistice. Přesto hrad v roce 2002
navštívilo 7052 platících návštěvníků. Hrad byl uzavřen 29.září.

V průběhu léta připravila správa hradu několik kulturních akcí:

22.července – country večer se skupinou SKALÁCI, který navštívilo 306 osob.

5.-6.července proběhl 6.ročník tradičních středověkých slavností pod názvem
"Orlíkovské hřbetůsoužení aneb Malovcova zkáza". Pro malé i velké
bylo připraveno šermířské klání s trochou historie o hradu samé, dále tanečnice,
dobová hudba, bramborové divadlo, rozliční řemeslníci. Také tržiště přilákalo
kupující. K pohodě slavností přispěl i proslulé pivo Bernard a dobrý domácí
chléb z hradní pekárny. Hrad navštívilo 1.642 osob.

27.-31.srpna proběhl první ročník filmového festivalu na Orlíku nazvaný "Film
a dějiny 2002, středověk". Promítaly se filmy o středověku v odpoledních
hodinách v městském kině a večer na hradě Orlíku. Projekci na hradě zajišťoval
pan Čáslavský. Projekce převážně navštěvovali lidé na hradě, promítání ve městě
přilákalo jen málo zájemců. Celkem filmové projekce shlédlo asi 400 lidí.

Závěrem by chtěla správa hradu poděkovat:
– Úřadu práce za finanční příspěvek na místo správce hradu pro pana Otu Prokopa
– Městu Humpolec za spolupráci a realizaci stavebních oprav v areálu které každoročně
lákají další návštěvníky
– Sboru dobrovolných hasičů za pomoc při dodávkách vody na hrad
– fy První humpolecká stavební s.r.o. za bezplatný odvoz maringotky na promítání
na hradě
– fy Milan Archalous z Humpolce za bezplatný převoz maringotky po hradní cestě
– pivovaru Bernard za příspěvek hradu formou jeho výborného piva
– VODAK HUMPOLEC s.r.o. za dar zajištění pitné vody pro středověké slavnosti

– panu Antonínu Tošerovi z Humpolce za dar hradní společnosti starších časopisů
Zálesí o historii Humpolecka
– panu Josefu Jelínkovi z Humpolce za poskytnutí informací a starších článků
a publikací o hradě Orlíku
– panu Jiřímu Poláčkovi z Humpolce za dar části dokumentů a fotografií KČsT
ze 40-tých let o činnosti na hradě Orlík
– Měkis Humpolec za bezplatné umožnění promítání filmů v městském kině
– všem dobrovolníkům, brigádníkům jakož i panu Prokopovi a Klementovi, kteří
na hradě pracovali či pomáhali připravit a účastnili se kulturních akcí na hradě

Čtěte dále:   Humpolák šiřitel dezinformací?

Za společnost Castrum o.p.s.
František Kocman

olaf

One thought on “Návštěvnický provoz na Orlíku v roce 2002

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Hrad Orlík

Út Led 21 , 2003
přehled akcí na rok 2003 Čtěte dále:   Humpolák šiřitel dezinformací?

You May Like

Témata