28

O revitalizaci Spolkového domu v Humpolci rozhodla architektonická otevřená soutěž. Jedná se o proměnu důležitého městského bloku se zásadní historickou a společenskou hodnotou. Z hlediska významnosti Spolkového domu a budovy školy v Husově ulici, ale také z pohledu komplikovanosti stavebního programu, který zahrnuje kombinaci několika typů uživatelů, bylo nezbytné hledat různé […]

Témata