Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí.

program na obnovu a výstavbu veřejných prostranství

Uzávěrka přihlášek do programu: 28.února 2002

Program navazuje na program Nadace VIA Veřejné parky, jehož dvě grantová kola
se uskutečnila v minulém roce. Cílem programu "Pomáháme lidem zlepšavat
místo, kde žijí" je obnova či výstavba veřejných prostranství s důrazem
na aktivní účast veřejnosti při plánování isamotné realizaci. Veřejným prostranstvím
může být park, náměstí nebo jiná veřejná plocha v obci nebo městě. Program
klade zásadní důraz na aktivní účast veřejnosti jak v plánovacím procesu,
tak při samotné výstavbě
, a také na úzkou spolupráci a podporu místní správy
a samosprávy. Předpokládáme, že místní obyvatelé budou mít možnost ovlivnit
budoucí podobu prostranství a zároveň přispějí svou prací k jeho výstavbě.
Je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská
sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví,
které ve městě či obci za účasti veřejnosti chystají výstavbu nebo obnovu veřejného
prostranství. Předpokladem účasti v programu je realizace projektu ve spolupráci
s místní správou v podobě organizační a/nebo finanční podpory a doklad o vlastnictví
plochy (obecní nebo soukromé vlastnictví, včetně souhlasu majitele s vybudováním
parku). Přednost dostanou projekty v obcích, ve kterých sídlí pobočka České
spořitelny.
Hodnotící komise vybere pět neziskových organizací, kterým bude udělen grant
ve výši 210 000 Kč. Kromě grantu budou mít vybrané organizace k dispozici odborné
konzultanty, kteří jim poskytnou komplexní poradenství v oblasti strategického
plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci
a moderování veřejných setkání. Pro zúčastněné organizace jsou dále připraveny
4 semináře na témata: plánování s veřejností, příprava stavby za účasti dobrovolníků,
fundraising a práce s médii.
Popisy uskutečněných nebo probíhajících projektů programu Veřejné parky si můžete
přečíst na www.nadacevia.cz (cesta: Program místa a lidé – modelové projekty
– veřejné parky).
Bližší informace o projektu, včetně formuláře žádosti o grant najdete na webových
stránkách nadace (www.nadacevia.cz/novinky). V případě zájmu o konzultaci k
žádosti kontaktujte Kristýnu Píchovou (krista@nadacevia.cz) nebo Helenu Lenda-Chaloupkovou
(helena@nadacevia:cz); telefonicky na tel. číslech 02/205 162 60, 205 162 61
nebo po předchozí dohodě v sídle Nadace VIA, Jelení 200/3, 118 00 Praha 1.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

O vodohospodářském majetku rozhodne až nové zastupitelstvo

Po Úno 11 , 2002

You May Like

Témata