Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva města

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se uskuteční dne 26. dubna 2006 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O
G R A M

Předpokládaný
čas Jednotlivé body programu zasedání

projednání (případnou
informaci podá …….)

15,00 hod.
1. Zahájení zasedání

15,00 – 15,05 hod. 2.
Ověření zápisu z minulého jednání, určení ověřovatelů a

zapisovatele

15,05 – 15,10 hod. 3.
Kontrola plnění usnesení ZM
(ing. T.Křišťan- místostarosta)

15,10 – 15,15 hod. 4.
Zpráva o činnosti Rady města (
ing. T.Křišťan – místostarosta)

15,15 – 15,30 hod. 5.
Výsledky hospodaření města za rok 2005

(Mgr. J.Kučera-starosta města,
J.Veselá – vedoucí EO)

15,30 – 15,45 hod. 6.
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2006

(Ing.Namyslo-předseda Fin.
výboru, Mgr. Brzoň-místostarosta)

15,45 – 15,55 hod. 7. Příspěvky z Fondu
investic příspěvkových organizací pro

rok
2006 (Mgr.
R.Brzoň-místostarosta)

15,55 – 16,00 hod. 8.
Smlouvy o poskytnutí půjčky pro Společnost pro

rozvoj Humpolecka, o.s. (Mgr. R.Brzoň-místostarosta)

16,00 – 16,20 hod. 9.
Záměr převodu nemovitostí od TJ Jiskra Humpolec

(Mgr. J.Kučera-starosta města,
ing.T.Křišťan-místostarosta)

16,20 – 16,35 hod. 10.
Zpráva o řešení situace zastřešení zimního stadionu

a změna investora na akci „Rekonstrukce fotbalového
hřiště v Humpolci“

(Mgr.J.Kučera- starosta města, ing.T.Křišťan-místostarosta,
Mgr.R.Brzoň-místostarosta)

16,10 – 16,20 hod. 11. Program „Fasády
historických objektů 2006“

(Mgr.J.Kučera-starosta města,
ing.F.Kocman-vedoucí OŽPaPP)

a) Právní posouzení dokumentů grantového řízení

b)
Návrh na poskytnutí příspěvků z programu

P ř e
s t á v k a

16,35 – 16,50 hod. 12. Pravidla pro ukládání inženýrských sítí
do místních

komunikací (ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl- vedoucí OMH)

16,50 – 17,00 hod. 13. Prodej pozemků

(ing.Křišťan-
místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)

a)
poz.p. KN č. 2049/19, 21, 31, 35, 38, 41, 43,
49, 52, 56, 61

v k.ú.
Humpolec – stavební pozemky v Cípku

b) poz.p. KN č. 585/5, díl
„a“ a „b“ v k.ú. Hněvkovice –

manž. Moravovi

17,00 – 17,15 hod. 14.
Výkup a převod pozemků

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

a) poz.pp. PK č. 1887/1, 1888, 1889/1 1835/1 v k.ú.

Humpolec – p. A. Smrčka

b) poz.p. KN č. 1226/3 v k.ú. Humpolec – pí. J. Horská

c) poz.p. KN č. 1235/2 v k.ú. Humpolec– pí. V.Výborná

d) poz.p. KN č. 1226/2 a PK č. 1228 v k.ú. Humpolec –

pí. L. Caranová a p. RNDr.J.Štěpánek

e) převod poz.p. KN č. 1222/10 a st.č. 2258 v k.ú.

Humpolec– ÚZSMV Č. Budějovice

17,15 – 17,20 hod. 15.
Převzetí stavebních objektů do správy

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl – vedoucí OMH)

17,20 – 17,30 hod. 16. Smlouvy o smlouvách budoucích na uložení

inženýrských
sítí

(ing.T.Křišťan- místostarosta, J.Jůzl –
vedoucí OMH)

a)
na poz.pp. č. 15 a 741/1 v k.ú. Hněvkovice – E.ON

Distribuce
a.s.

b) na poz.p.č. 1898/1 v k.ú. Humpolec–E.ON
Distribuce a.s.

c) na poz.p. č. 2232/2 v k.ú. Humpolec-E.ON
Distribuce a.s.

d) na poz.pp.č. 50/1 a 2453/3 v k.ú.
Humpolec-E.ON

Distribuce a.s.

e) na poz.pp.č. 1458/5 a 2464/3 v k.ú.
Humpolec-E.ON

Distribuce a.s.

f) na poz.p. 743/2 v k.ú. Hněvkovice-E.ON
Distribuce a.s.

g)na poz.pp.č.12 a 582/1 v k.ú.Plačkov-E.ON
Distribuce a.s.

h) na poz.p.č. 2481/1 v k.ú. Humpolec-E.ON
Distribuce a.s.

i) poz.p.č. 2481/1 v k.ú. Humpolec – Český
Telecom a.s.

j) poz.p. č. 2145 v k.ú. Humpolec– Český
Telecom a.s.

17,30 – 17,40 hod. 17. Souhlas
s požárně nebezpečným prostorem

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl-vedoucí OMH)

a) ul. 5.května na poz.p. č. 2444/4 a 2444/2
v k.ú.

Humpolec – pivovar Bernard

b) ul. Na Kasárnách na poz..p. č. 2524/9 v k.ú.
Humpolec –

manž. Kavříkovi

c) ul. Masarykova na poz.p. č. 2134/2 v k.ú.
Humpolec – p.

M. Kopic

d) ul. Rašínova na poz.pp. č. 2520/40 a 2520/26
v k.ú.

Humpolec – p. S.Mareš

17,40 – 17,50 hod. 18. Geografický
informační systém

(ing.T.Křišťan- místostarosta,
J.Jůzl-vedoucí OMH)

17,50 – 18,00 hod. 19. Přijetí státní
účelové dotace na rozšíření kamerového

systému
(ing.T.Křišťan-
místostarosta,ing. J.Fiala-vedoucí OZSV)

18,00 – 18,10 hod. 20.
Uzavření veřejnoprávních smluv na provozování

elektronické podatelny (Mgr.R.Brzoň-místostarosta,

Bc.J.Fiala-tajemník MěÚ)

18,10 – 18,20 hod. 21. Úprava výše odměn
neuvolněným členům ZM

(Mgr.J.Kučera-starosta města,
Bc.J.Fiala-tajemník MěÚ)

18,20 – 18,25 hod. 22. Vyřazení
nepotřebného majetku

(Bc.J.Fiala-tajemník MěÚ,
J.Veselá-vedoucí EO)

18,25 – 18,35 hod. 23.
Volné návrhy

18,35 hod. 24. Závěr

V Humpolci dne 14. 4. 2006

Mgr. Jiří Kučera


starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Dubnové radniční listy

Čt Dub 20 , 2006
Občasník, který vydává Městský úřad v Humpolci a je zdarma distribuován v tištěné, papírové formě do každé rodiny si můžete zde přečíst v elektronické podobě. Dnes si můžete stáhnout dubnové číslo roku 2006 přímo na našich stránkách.

You May Like

Témata