Pozvánka na 35. radu města

Která se uskuteční dne 23. listopadu 2005 v budově Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí, v kanceláři starosty města.

Program

35. schůze Rady
města Humpolec, která se uskuteční dne 23. listopadu 2005 v budově
Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí, v kanceláři starosty
města

14,00 hod. – 1. Zahájení
jednání

14,00 – 14,05 hod. – 2. Určení ověřovatelů a
zapisovatelky

14,05 – 14,10 hod. – 3. Kontrola plnění usnesení

14,10 – 14,25 hod. – 4. Rozpočtový výhled Města
Humpolec na rok 2006 a 2007

14,25 – 14,35 hod. – 5. Souhlas k použití
finančních prostředků z úplaty za předškolní

vzdělávání na
navýšení mzdových prostředků – MŠ Smetanova

14,35 – 14,45 hod. – 6. Souhlas s provedením rozpočtových
změn ve schválených

rozpočtech
příspěvkových organizací ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská,

MŠ Smetanova,
ZUŠ Humpolec

14,45 – 14,50 hod. – 7. Úprava závazných ukazatelů rozpočtu
MěKIS Humpolec

14,50 – 15,00 hod. – 8. Schválení použití prostředků
z fondu odměn MěKIS Humpolec

15,00 – 15,05 hod. – 9. Žádost o pronájem Horního
náměstí pro vánoční trhy –MěKIS

15,05 – 15,20 hod. – 10. Záměr prodeje nemovitostí

a) č.p. 20
v Petrovicích – bývalý Osadní výbor

b) st.p. 67/1 a PK 1898/1
v k.ú. Humpolec – KRRO s.r.o. Praha

c) část poz.p. KN č. 112/1
v k.ú. Humpolec – p. M.Jůzl

15,20 – 15,25 hod. – 11. Záměry výkupu nemovitostí

a) poz.p. KN č. 2075/1
v k.ú. Humpolec – p. P.Duba a spol.

b) poz.p.p. PK 1887/1, 1888,
1889/1 a 1835/1 v k.ú. Humpolec –

p.Dr. A.Smrčka

15,25 – 15,35 hod. – 12.) Nebytové prostory

a) pronájem
místnosti ve Zvláštní škole ul. Husova – SVČ –

Čtěte dále:   Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

modelářský
kroužek

b) pronájem části místnosti
RTG na poliklinice – MUDr. Pejchalová

15,35 – 15,45 hod. – 13. Bytové záležitosti

. pronájem bytu 2+1 v č.p.
958 ul. Palackého – závěry a doporučení bytové komise ze dne 21.11.2005 budou
předloženy na schůzi RM

15,45 – 16,00 hod. – 14. Dodatky ke smlouvám na rok
2006

a) zpětný
odběr a recyklace odpadů z obalů – EKO-KOM

b) celoroční údržba
parku pod Orlíkem –Ekoimpex Pelhřimov

c) svoz a likvidace
odpadů ve městě – SOMPO a.s. Pelhřimov

d) výkon funkce
Odborného lesního hospodáře – p. Jan Semrád

e) Pronájem lesních
pozemků – Lesní a.s. Ledeč nad Sázavou

16,00 – 16,10 hod. – 15. Správní záležitosti úřadu

a) dopis Ing. Pavla
Falta – změna územního plánu města

b) zahájení správního
řízení, svěření působnosti – tržnice ul. Husova

16,00 – 16,10 hod. – 16. Žádost o rozpočtovou změnu –
LTRN Humpolec

16,10 – 16,15 hod. – 17. Zřízení Komise prevence
sociálně patologických jevů a

kriminality města

16,15 – 16,20 hod. – 18. Smlouva o partnerství
s Agora Central Europe

16,20 – 16,25 hod. – 19. Schválení plánu práce RM a
ZM na I. pololetí 2006

16,25 – 16,30 hod. – 20. Schválení programu zasedání
ZM 14.12.2005 (bude předložen

přímo na chůzi
rady)

16,30 – 16,40 hod. – 21. Různé

16,40 hod. – 22. Závěr

Mgr. Jiří Kučera

V Humpolci 16. listopadu 2005 starosta
města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Listopadové radniční listy

St Lis 23 , 2005
Občasník, který vydává Městský úřad v Humpolci a je zdarma distribuován v tištěné, papírové formě do každé rodiny si můžete zde přečíst v elektronické podobě. Dnes si můžete stáhnout listopadové číslo přímo na našich stránkách. Čtěte dále:   5. zasedání zastupitelstva města, 28.6.2023

You May Like

Témata