Příspěvky na hospodaření v lesích začne po deseti letech opět vyplácet stát

Kraj Vysočina hostil koncem února republikové setkání valné hromady Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). „Lesní pozemky pokrývají v současné době 33,9 % z celkového území státu.

Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Zásadním sdělením v rámci jednání v Jihlavě byly už schválené změny v systému poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Od letošního roku je nově místo krajů bude poskytovat stát. Důvodem je fakt, že některé kraje po změně zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2005 a převodu části finančních prostředků určených na tyto účely do rozpočtu krajů, nerozdělily celou částku ke spokojenosti vlastníků lesů, kterým pak prostředky chyběly,“ vysvětlil důvody ke změně radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Zdeněk Chlád s tím, že to není případ Kraje Vysočina.

 

 
 

Kraj Vysočina rozděluje příspěvky na hospodaření v lesích od roku 2005. Za toto období rozdělil na základě podaných žádostí více než 270 miliónů korun. V letech, kdy poptávka po této finanční pomoci převyšovala nabídku, rozhodlo krajské zastupitelstvo dokonce o posílení tohoto dotačního titulu z rezervy rozpočtu Kraje Vysočina. „Fungující lesní hospodářství na území Kraje Vysočina považujeme za obrovskou výhodu regionu, je důležitým zdrojem zaměstnání, generuje obrovskou a cennou přidanou hodnotu a pro region je důležitým dílkem do skládačky s názvem zdravé životní prostředí,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří  Běhounek. Jeho slova potvrdil i  František Kučera, člen předsednictva SVOL, který vyslovil na valné hromadě politování, že kvůli nedůslednému rozdělování příspěvků v jiných krajích bude muset být praxe, která v Kraji Vysočina stoprocentně funguje, měněna. Je však třeba, aby nebyli jistou nekoncepčností dělení příspěvků poškozeni vlastníci v jiných regionech. Proto vedení SVOL požadovalo návrat k financování hospodaření v lesích opět přes Ministerstvo zemědělství ČR.

Čtěte dále:   Zapojte se do debat Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě

 

Valná hromada SVOL dále projednala změny, které se týkají novely zákona o ochraně přírody a krajiny – především část řešící náhradu újmy z hospodaření, která se do budoucna nemá týkat lesů státu.

 

Rozhodující podíl lesů v ČR je ve vlastnictví státu (59,62%). Obce a jejich lesní družstva se na vlastnictví lesů podílejí 18,09 % a soukromí vlastníci 22,24 %. Z celkové výměry lesů ve vlastnictví České republiky (1 551,4 tis. ha) je 1 305,3 tis. ha ve správě s.p. Lesy České republiky, 123,9 tis. ha ve správě s.p. Vojenské lesy a statky ČR a 95 tis. ha obhospodařují Správy národních parků.

Lesnatost Kraje Vysočina činí téměř 30%. Jedná se o kraj s vysokým podílem jehličnatých dřevin, ze 75 % smrkových monokultur. Jedním ze stěžejních úkolů pro všechny vlastníky lesů je tedy zvyšování podílu listnatých dřevin. V kategorii lesů hospodářských je zařazeno 191,2 tis. ha lesa, v kategorii lesů ochranných 1,8 tis. ha a v kategorii lesů zvláštního určení 14,2 tis. ha lesa.

 

Více o příspěvcích na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina na https://www.kr-vysocina.cz/lesni-hospodarstvi/ds-300386 .

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

P. Patrick Collins – Jak zpracovat a překonat závislosti

Út Bře 1 , 2016
Pátek 04.03.2016 19:00 – Neděle 06.03.2016 Čtěte dále:   Brod zahltily kilometrové kolony. Důvodem je příprava křižovatek na obchvat

You May Like

Témata