Program 37. schůze Rady města Humpolec

Program 37. schůze Rady města Humpolec, která se uskuteční dne 18. ledna 2006 od 14,00 hodin v budově Městského úřadu v Humpolci na Horním náměstí, v kanceláři starosty města.

14,00 hod. 1. Zahájení
jednání

14,00 – 14,05 hod. 2. Určení ověřovatelů a
zapisovatelky

14,05 – 14,10 hod. 3. Kontrola plnění usnesení

14,10 – 14,25 hod. 4. Stanovení platů ředitelům škol
zřizovaných Městem Humpolec

14,25 – 14,35 hod. 5. Souhlas s použitím
finančních prostředků z fondů

a) Investiční
fond ZŠ Hradská

b) Investiční fond ZŠ
Hálkova

14,35 – 14,45 hod. 6. Národní síť zdravých měst

14,45 – 14,55 hod. 7. Sdružení Čistá Želivka, o.p.s.

14,55 – 15,05 hod. 8. Parlament dětí a mládeže v
Humpolci

15,05 – 15,10 hod. 9. Žádost použití znaku Města
Humpolec

15,10 – 15,25 hod. 10. Záměr prodeje nemovitostí

a) poz.p. KN č.
453/1-6, 472/1-8 v k.ú. Humpolec – manž. Kaňovi

b) poz.p. KN č. 29
v k.ú. Humpolec – p. J.Burian

c) poz.p. PK č. 497/4
v k.ú. Plačkov – manž. Hadrbolcovi

15,25 – 15,35 hod. 11. Nebytové prostory

a) pronájem místnosti
v č.p. 391 v ul. Husova – SVČ ZŠ Hradská

b) dodatek nájemní smlouvy
na místnost RTG – MUDr. Pejchalová

c) pronájem místnosti
v budova OV Petrovice – SDH ZO Petrovice

15,35 – 15,45 hod. 12. Smluvní dodatky na provádění
prací

a)
nové cenové sazby s TS Humpolec

I.
na údržbu místních komunikací, provoz veřejného osvětlení,

údržbu
zelených ploch, údržbu veřejné zeleně

II.
hřbitov

b) nový cenový
dodatek s EKOIMPEX na celoroční údržbu urnového

háje v Humpolci

15,45 – 15,55 hod. 13. Informace o podnájmech na hradě
Orlík v roce 2005

15,55 – 16,05 hod. 14. Schválení pravidel pro
vyřizování stížností

16,05 – 16,10 hod. 15. Schválení programu zasedání ZM
8.2.2006 (bude předložen

přímo na chůzi
rady)

16,10 – 16,20 hod. 16. Různé

16,20 hod. 17. Závěr

V Humpolci 11. ledna 2006

Mgr. Jiří Kučera
starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Rychnovsko se již brzy promění v drsné Ardeny

Ne Led 15 , 2006
Ač se může zdát, že americká vojenská technika nemá na Vysočině valného opodstatnění, opak je pravdou. Zářným příkladem se může stát poslední lednový víkend, kdy se v okolí Nového Rychnova rozhoří Operace Ardeny 1945/ 2006.

You May Like

Témata