PROJEKT EXPLOZE – extra porce lokálního zeměpisu

Od letošního roku se středoškoláci v kraji Vysočina budou v rámci výuky zeměpisu seznamovat s explozí, která nenapáchá žádnou škodu a naopak pro ně bude velmi přínosná. EXPLOZE – neboli zkratka vycházející z názvu projektu Extra porce lokálního zeměpisu, je počinem, kterým by ve svém důsledku měl zajistit lepší znalosti středoškoláků o svém regionu a také o moderních metodách v zeměpise a geoinformatice, které využijí ve svém každodenním životě. Oproti svým vrstevníkům z jiných krajů České republiky, kde se podobné projekty neuskutečnily, by tak mohli žáci a studenti středních škol v kraji Vysočina získat konkurenční výhodu například při vstupu na vysokou školu nebo do zaměstnání a zcela jistě bude podpořen jejich patriotismus k regionu, ve kterém žijí.

Projekt je vypracováván na základě výzvy Krajského úřadu kraje Vysočina pod hlavičkou Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Je spolufinancován z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu GIS VII – 2007 a Univerzitou Palackého v Olomouci. Účast v projektu je přitom díky této podpoře pro všechny zapojené školy i učitele zcela zdarma. Všichni vyučující, kteří se zúčastní semináře konaného ve čtvrtek 15. května 2008 v Jihlavě, si odnesou na své školy výukové materiály v podobě pracovních sešitů i CD s prezentacemi k jednotlivým lekcím. Těch je v projektu realizováno celkem devět, přičemž nejprve se žáci a studenti středních škol seznámí se základními údaji o kraji Vysočina, později plní úkoly z různých okruhů, jako například hydrologie, fyzická a sociální geografie nebo třeba dálkový průzkum Země. V závěrečné deváté lekci se teprve žáci a studenti seznámí s tím, co to geoinformatika vlastně je a kde všude ji při řešení zadaných úkolů využili. Nebudou tak zahlceni nudnou teorií, ale na praktických příkladech získají vědomosti a dovednosti, které mohou být velmi užitečné.


 


Ve školním roce 2008/2009 se mohou navíc žáci a studenti středních škol v kraji Vysočina těšit na soutěž. Na internetových stránkách projektu budou zadávány úkoly pro jedince i kolektivy, připraveny budou na závěr samozřejmě i pěkné ceny.


 


Pokud by se ještě učitelé chtěli do projektu zapojit, nechť, prosím, kontaktují řešitelku projektu Alenu Vondrákovou na emailu al.vondrakova@volny.cz  nebo se informují na internetových stránkách soutěže www.geoinformatics.upol.cz/app/exploze. Všem školám, které se do projektu budou chtít zapojit dodatečně, budou výukové materiály poskytnuty poštou.


 


Kontakt:


Bc. Alena Vondráková – al.vondrakova@volny.cz


mobil: +420 604 402 502


 

myska

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Mistrovství světa v taekwondo 2008

Út Kvě 13 , 2008
Je dobojováno. Bohužel ani jedné z našich reprezentantek se nepodařilo dosáhnout na medailové pozice.

You May Like

Témata