2

Jednání s majiteli Pstružného potoka o vyčištění koryta, jednání s majiteli soukromých pozemků v lokalitách, kde má budování protipovodňových opatření smysl, prověřit technický stav poldru, řešit se zemědělci hospodaření na jejich pozemcích a v inkriminovaných místech neprodleně prověřit a případně posílit základní opatření. Tyto zásadní body vyplynuly ze schůzek a […]

Témata