Utajený nález na hradě Orlíku

5

Během stavebních prací byl na přelomu listopadu a prosince roku 2003 učiněn nález neznámého předmětu – zřejmě nerostu , jehož určení bylo předáno k vyhodnocení prostřednictvím PhDr. Bohumíra Rejtara archeologickému ústavu Karlovy university v Praze.

Ze závěrů analýz vyplývá, že jde skutečně o nerost – nestabilní izotop uranu, zkráceně označovaný jako UxAU. Jeho výskyt je v rámci sledovaných nalezišť vyjímečnou záležitostí. Na světě jsou pouze tři lokality s jeho identifikovaným výskytem. Jedním z doložených míst a jediným v Evropě je Jihlava. Tam se tento kovově vyhlížející černošedý nerost objevil v místních dolech již ve středověku. Podle všech zkoumání se jedná o mírně radioaktivní vnitřně nestabilní útvar, který se za běžných podmínek jeví jako neškodný.
Ve větším množství ale může jeho volné vnitřní uspořádání způsobit přitahování elektrické energie, narušovat magnetické pole a vyvolávat jevy podobné tzv: „Eliášovým ohňům“.
Skutečnosti uvedené ve zprávě PhDr. Rejtara tak dávají možnou odpověď na příčinu ohlušující rány, která probudila, podle dochovaných záznamů, ze spánku Humpolec 15. prosince ??? po třetí hodině ranní a byla způsobena výbojem statické elektřiny z ovzduší. Možná, že výskyt a účinky tohoto ojedinělého nerostu, byly i příčinnou náhlého ukončení těžby stříbra ve „Štůlách“ pod Orlíkem a následně i úplné opuštění hradu …

Foto: Pierre


Foto: Pierre

Ve světle těchto zjištění můžeme přijmout i vliv těchto geologických podmínek na časté havárii v okolí 88. kilometru dálnice D1 v současné době. Na tomto místě totiž probíhá prokazatelně geologický zlom, obsahující v nitru zřejmě stejný nestabilní izotop uranu. Jeho změny chování v důsledků změn magnetického pole a proměn statické energie v ovzduší, mohou mít výrazný vliv na senzitivní populaci. Odtud tedy pramení s největší pravděpodobností příčiny oněch havárií.

Ale zpět k našemu nerostu. Jistou dávku zajímavosti mu jistě přidávají i události z poloviny minulého století. Po publikování výsledků výzkumu německého inženýra Franze Wienera na lokalitách v dolním Jordánsku došlo totiž k horečnému shonu po tomto nerostu. Závěry Wienerovy práce totiž tvrdí, že zlomky nalezené při jeho archeologických výzkumech byly oněmi deskami s biblickými deseti přikázáními. Ty podle historických pramenů byly v zájmu lidstva rozbity … Dnes můžeme již jen spekulovat, zda chtěl okultismem posedlý Hitler skutečně stůj co stůj zrekonstruovat pomocí tohoto jedinečného nerostu bájné desky, a snad do nich zahrnout i své zvrácené teze o árijské rase nadřazených lidí. V každém případě bylo jihlavsko a humpolecko v té době cílem speciálních jednotek SS. Záznamy jihlavského gestapa o této věci zcela mlčí, omezují se pouze na konstatování ze dne 12. října 1941, že „… z rozkazu vůdce byla oblast hradu Orlík u Humpolce a jeho okolí za účelem historického výzkumu uzavřena na neurčito.“ Proto musely okamžitě skončit i opravy, které tam právě prováděl KČT. Doklad o ukončení onoho „výzkumu“ na hradě již nebyl nikde uveřejněn a s koncem války pak všechny snahy kolem vysvětlení pravých důvodů utichly …
Ne možná od věci se pak může jevit činnost speciálních vojenských jednotek sovětské armády, které v oblasti působily začátkem osmdesátých let.
O tom, co tato jednotka sídlící v Orlovských lesích v okolí hradu pohledávala neexistuje stejně jako o jejím určení jediný doklad. Zbývají nám tedy jedině dohady, zda se nepokoušeli nalézt něco, co ukryli v podzemním labyrintu hradu příslušníci zvláštních jednotek SS ….

To, zda podzemí hradu vydá svá tajemství z dob dávno či nedávno minulých, nám snad odpoví již nejbližší budoucnost.

Foto: Pierre

Foto: Pierre


Foto: Pierre


Foto: Pierre

zprávu exklusivně šíří: Agentura Znojmia

olaf

5 thoughts on “Utajený nález na hradě Orlíku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Vlak na silnici - aktualizováno

Po Čvc 5 , 2004
Podle letmo zahlédnuté zprávy na TV Prima došlo v pondělí k dopravní nehodě na železničním přejezdu na Jihlavské.

You May Like

Témata