Většina radnic zvýší poplatky za odvoz a likvidaci odpadů

Více než polovina měst na Vysočině již na posledních jednáních svých zastupitelstev schválila pro příští rok navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Lidé tak zaplatí o dvacet až sedmdesát korun více než v letošním roce. Jsou však i města, která se rozhodla poplatek pro příští rok neměnit.

Jedním z měst, kde k navýšení dojde, je i Humpolec. Zde zastupitelé na svém středečním zasedání schválili navýšení poplatku pro obyvatele o dvacet korun. Navýšení zde rada navrhla především z toho důvodu, že od května příštího roku pravděpodobně dojde ke zvýšení daně za tyto služby na 22 procent.
Část celkových nákladů za svoz odpadů se dotuje z rozpočtu města a část se vybírá na poplatcích od občanů. Náklady na jednoho poplatníka za rok byly v Humpolci v letošním roce 555 korun. Při dotaci od města na jednoho obyvatele ve výši 135 korun, v letošním roce lidé zaplatili za svoz odpadů 420 korun. Částka, která však městu bude účtována pro příští rok na jednoho obyvatele se zvýšila na 619 korun. Občané by tak při stejné dotaci od města museli zaplatil 484 korun.
Radní však přišli s návrhem zvolit kompromisní variantu, tedy zvýšit poplatek o 20 korun pro obyvatele a o 44 korun na osobu pro město. Obyvatelé tak zaplatí za svoz a likvidaci odpadů v příštím roce částku 440 korun a dotace od města se zvýší na 179 korun na jednoho občana. „Navýšení DPH tak částečně pokryjí občané a částečně se bude podílet i město,“ vysvětlil starosta Humpolce Jiří Kučera. Kromě toho má radnice ještě další náklady související se svozem a likvidací odpadů. Jedná se o provoz místního překladiště odpadů a odpadkové koše ve městě. Celkově tedy za tímto účelem radnice musela v letošním roce z rozpočtu vyčlenit částku 1,4 milionu korun.
V Havlíčkově Brodě zastupitelé také schválili navýšení poplatků, ale zvýhodnili oproti uplynulým rokům rodiny s více dětmi. Brodští tak v příštím roce zaplatí o 36 korun více, tedy celkem 432 korun. Do současné doby bylo od poplatku osvobozeno třetí a všechny další nezaopatřené děti v rodině. Nyní zastupitelé schválili změnu, kde budou rodiny s více dětmi ještě zvýhodněny. „Pro příští rok bude rodina s třemi a více dětmi platit za každé jen polovinu částky,“ vysvětlil místostarosta Jiří Vondráček. Podle staré vyhlášky by tak rodina se třemi dětmi po navýšení zaplatila 1728 korun a podle nově schválené vyhlášky zaplatí 1512 korun.
K dalším změnám došlo i v Třebíči. Zde se neměnila cena za svoz odpadů, ale rada zde doporučila schválit další případy, kdy by měli být obyvatelé od poplatku osvobozeni. Zatím tato výjimka platila pro osoby žijící v azylovém domě, či v domově důchodců a lidi, kterým byl trvalý pobyt úředně zrušen, majitele staveb určených jen k rekreaci a nakonec každé třetí a další nezaopatřené dítě do osmnácti let.
Nově rada navrhuje osvobodit od poplatku ještě osoby ve výkonu trestu, osoby nezvěstné od doby prohlášení za nezvěstné, dále osoby umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a psychiatrických léčebnách po dobu prokázaného pobytu v těchto zařízeních. „Zastupitelstvo by mělo na nejbližším zasedání tyto změny schválit a pro příští rok už by byly platné,“ uvedl mluvčí radnice Ivan Přibík.
I když se poplatek za svoz odpadů v některých městech stále zvyšuje, podle vedení radnic neplatičů postupně ubývá. „Řeší se to sankcemi, soudními spory a nakonec i exekucemi. Lidé vědí, že jim město platby nepromine, takže se s tím už smířili,“ dodává Jiří Kučera. Počet neplatičů za svoz odpadů se tak každoročně snižuje. Ještě v letošním roce se však na některých radnicích řeší případy neplatičů za rok 2000. Tito neplatiči měli původně zaplatit částku 380 korun, dnes se částka i se sankcemi vyšplhala na několik tisíc.

Poplatky za likvidaci odpadů v některých městech Vysočiny

2003 2004
Havlíčkův Brod 396 432
Jihlava 420 420
Pelhřimov 380 380
Třebíč 360 360
Žďár nad Sázavou 280 350
Humpolec 420 440
Ledeč nad Sázavou pevná paliva 450 480 kombinované topení 420 450 elektrické topení 360 390 (cenyjsouuvedenyvkorun/198/chnaobyvatele)

Zdroj: MF-DNES

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Sezona 2003 Profil Cupu

Út Lis 25 , 2003
Letošní sezóna Hobby autokrosu je sice již uzavřená, ale pokud Vás zajímá jaká byla, přečtěte si tento příspěvek.

You May Like

Témata