Víte jak na zábavní pyrotechniku?

Pyrotechnická služba Policie České republiky varuje před nesprávným používáním zábavní pyrotechniky

S blížícími se vánočními svátky, ale hlavně s oslavami Silvestra a Nového roku se opět policisté připravují na každoroční problémy, které může způsobit zábavní pyrotechnika. Pyrotechnická služba Policie České republiky varuje před neuváženým nákupem a používáním zábavní pyrotechniky.

Po celou dobu práce s prostředky zábavní pyrotechniky mějte na paměti, že zacházíte s velice citlivým a nebezpečným materiálem, kdy každá byť sebemenší chyba či podcenění tohoto materiálu může mít katastrofální následky! Uvědomte si, že každoročně prostředky zábavní pyrotechniky způsobí zranění mnoha lidem a že v důsledku tohoto se pak plánované a očekávané krásné okamžiky ve zlomku sekundy mění v bolest, neštěstí a životní tragédie.
Nabývání a používání prostředků zábavní pyrotechniky se v podmínkách České republiky řídí patřičnými právními předpisy, především zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou ČBÚ 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a nově i zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů novelizovaný zákonem č. 148/2010 Sb.
 
Základní zásady nakupování zábavní pyrotechniky:
– prostředky zábavní pyrotechniky nakupovat pouze v obchodech k tomu určených, ne na tržnicích a jiných podobných místech,
– nakupujte prostředky, které nejsou potrhané nebo jinak mechanicky poškozené,
– nakupujte prostředky, které jsou opatřeny zkušební značkou státní zkušebny, popř. evropskou homologací CE což vám zaručuje, že si kupujete bezpečný prostředek, nicméně vždy mějte na paměti, že si kupujete předmět obsahující výbušninu,
– nakupujte prostředky, které jsou opatřeny návodem na použití v českém jazyce,
– nakupujte prostředky, na kterých je uveden datum spotřeby.
 
Základní zásady používání zábavní pyrotechniky:
– používat vždy schválené a nepoškozené prostředky zábavní pyrotechniky,
– pyrotechnické prostředky nikdy neupravovat a používat je v takovém stavu v jakém jsme je zakoupili,
– vždy se důsledně seznámit s návodem na použití a tento bezpodmínečně dodržovat,
– prostředky zábavní pyrotechniky používat jen k účelu, ke kterému jsou určeny,
– s prostředky zábavné pyrotechniky vždy zacházet jako s nebezpečným, výbušným materiálem,
– prostředky zábavní pyrotechniky vždy používat na bezpečném místě a dodržovat základní zásady požární bezpečnosti,
– při používání prostředků zábavní pyrotechniky se vyvarovat nadměrného používání alkoholu.

18. prosince 2013
pplk. Ing. Karel Čadil
Pyrotechnická služba Policie ČR

por. Bc. Jozef Bocán
tiskový mluvčí
Policejní prezidium ČR

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Policisté objasnili dva případy vloupání

Pá Pro 20 , 2013
PELHŘIMOVSKO: Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání sedmadvacetiletého muže

You May Like

Témata