Výměna řidičských průkazů

Nezapomeňte si letos vyměnit řidičský průkaz. Podle současného znění § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů platí, že všechny řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 2000 musí být vyměněny za nové nejpozději do 31. prosince 2005.


Povinné výměny řidičských průkazů nepodléhají správnímu
poplatku, nedochází-li současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského
průkazu. Zdůrazňujeme, že povinná výměna nedopadá na řidičské průkazy vydávané
od 1. ledna 2001.

STANOVISKO MINISTERSTVA DOPRAVY ČR

Velmi důležitou informací, jež se dotýká problematiky povinné výměny
řidičských průkazů, je, že vláda České republiky předložila opětovně
Parlamentu k projednání návrh novely zákona č. 361/2000 Sb.
, který v současné
době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu jako sněmovní tisk č. 833. Tento
vládní návrh opakovaně předpokládá prodloužení lhůty pro povinnou výměnu
starších řidičských průkazů za nové a její rozložení do několika stupňů s
ohledem na stáří vyměňovaného řidičského průkazu, prakticky až do roku 2013.

Je bohužel nutné konstatovat, že uvedený návrh vzbuzuje opět na půdě
zákonodárného sboru rozsáhlé polemiky, což logicky vede k průtahům v
legislativním procesu. Jakkoli Ministerstvo dopravy vyvíjí snahu o prosazení
navrhované úpravy jako celku, nelze vyloučit, že zákonná předloha nakonec
nebude schválena, nebo sice schválena bude, v což velmi doufáme, ale může se
tak stát až relativně pozdě s ohledem na řešení akutního problému povinné
výměny řidičských průkazů. Již nyní je také evidentní, že realizace povinných
výměn podle stávající zákonné dikce se postupem času dostává na hranici
praktické proveditelnosti, a to z toho důvodu, že držitelé řidičských
průkazů, jichž se povinná výměna týká, nevyužívali zákonem stanovené lhůty
průběžně, ale nechali vesměs vše až na poslední rok stanovený pro povinnou
výměnu. Naše poznatky z obsahu pozměňovacích návrhů poslanců k vládnímu návrhu
novely zákona č. 361/2000 Sb. jsou přitom takové, že zákonodárci žádné výhrady
vůči prodloužení lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů nemají a
předmětem jejich polemik jsou jiné navrhované instituty, např. tzv. bodový
systém, nová úprava přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích a podobně.

Čtěte dále:   Pivní sudy létaly vzduchem. Podívejte se, co se dělo na pouti v Píšti

Pokud by bylo zřejmé, že se novelizaci § 134 odst. 2 zákona
č. 361/2000 Sb. nepodaří včas prosadit v rámci stávajícího návrhu novely, bude
z naší strany přistoupeno k nalezení jiného zákonného řešení, kterým se nám
jeví pouze prosazení samostatné malé novely zákona, případně její připojení k
jinému aktuálně projednávanému zákonu. Pro odbor agend řidičů Ministerstva
dopravy se vyřešení této otázky stalo jednou z hlavních priorit, která bude i
nadále středem naší pozornosti. Z toho důvodu se také domníváme, že není žádný
důvod ke zbytečné panice, neboť pevně věříme, že k novelizaci příslušného
paragrafu, jež v konečném důsledku záleží na Parlamentu jakožto nositeli
zákonodárné moci v České republice, dojde včas a že povinné výměny budou
postupně oddáleny až do roku 2013.

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Sháníte bydlení v Humpolci?

Pá Dub 15 , 2005
Město Humpolec zveřejňuje záměr pronájmu uvolněného bytu č. 74 o vel. 1+0 v byt. domě čp.1313 v ul. Na Rybníčku v Humpolci. Čtěte dále:   Po petardách ani vidu ani slechu!

You May Like

Témata