Výstavy v muzeu dr. Aleše Hrdličky v Humpolci v listopadu 2005

Informace o tom, co se tento měsíc vystavuje ve dvou výstavních sálech muzea a informace o autorech se dozvíte v tomto článku.


Výstavní sál na Horním náměstí :

V měsíci listopadu vystavuje ve výstavním sále na Horním náměstí své obrazy Vladimír Halamásek (rodák z Havlíčkova Brodu) na výstavě nazvané "Toulky s paletou II." Výstava byla slavnostně otevřena v pondělí 31.10. v 17 hodin za přítomnosti autora a s úvodním slovem profesora Mirko Hrabě. 1.11. – 30.11.2005.

O autorovi:

Vladimír
Halamásek
:

rodák z Havlíčkova Brodu se od studijních let věnoval
kreslení a malování. Před koncem války byl uveden do ateliéru brodského malíře
a grafika, akad.malíře Jana Jůzla, svého pozdějšího staršího přítele. Zde se mu
otevřel naplno tajemný svět barev a tvarů, zde se naučil poctivé základy
malířské a kreslířské abecedy.

Během více než deseti let jako
jeden z fámulů Mistra Jana Jůzla s jeho laskavým a chápavým přístupem
se seznamoval s různými technikami malby i grafiky, jak v ateliéru
tak v plenéru. Nezapomenutelné jsou společné malířské pobyty na Lipnici,
kde vedle sebe stály malířské stojany Mistra i učedníka, i večery rozprav a
diskusí o kumštu.

Od promoce na UK autor žije a
maluje v Žatci. Obdiv a osobní vztah k rodné Vysočině je trvalý,
vrací se sem, aby znovu a znovu zkoušel zachytit její neopakovatelný půvab.Výstavní sál na Dolním náměstí:

Ve výstavním sále na Dolním náměstí je v listopadu ke shlédnutí výstava obrazů dvou pražských výtvarníků Vladimíra Fortina a Vladimíra Všetečky "SPOLEČNOU CESTOU" 1.11. – 30.11.2005

Vladimír Fortin – Zátiší s dýmkou

Vladimír Všetečka

O autorech:

Vladimír Fortin

Vystudoval obor kreslení a malby na Vysoké škole
architektury a na pedagogické fakultě Karlovy univerzity u profesorů Cyrila
Boudy, Martina Salcmanna a Karla Lidického. Pracoval ve svém oboru jako pedagog
na středních odborných školách a gymnasiích.

Jako výtvarník se
věnoval malbě portrétů, krajin i zátiší, v poslední době se kromě toho
věnuje oblasti expresivní abstrakce.

Jeho vystavené obrazy jsou pohledem na tvorbu
z posledního období, někdy s letmým připomenutím kořenů, z nichž vyrůstala.
Autor pracuje v malých obrazových souborech, v nichž programově řeší
vytýčené úkoly. Vedle děl z oblasti abstraktní exprese se tak paralelně v
posledním období vrací pomyslným
obloukem k tvorbě inspirované skutečností s tematikou figury a zátiší. Pro tuto
tvorbu hledá nový osobitý způsob vyjádření.. Chce užitím soudobých výrazových i
kompozičních prostředků slohově navazovat na svou nefigurativní malbu.

Společným znakem všech
Fortinových děl je vnitřní řád a kompoziční stavebnost opřená o harmonii vertikál
a horizontál spoutávaných nebo členěných živou křivkou či barevnou skvrnou.
Lapidární černá kresba s úspornou barevnou plochou naznačuje autorovo směřování
ke stále jednoduššímu, leč výmluvnému výtvarnému projevu. Díla, vytvářená pro
výtvarný optický účin, mají indukovat v divákovi příznivý pocit.

Vzhledem k prostorovým
možnostem výstavního prostoru, připravil autor slohově i tematicky pestrý
soubor, který dává návštěvníkovi nahlédnout do malířova pracovního programu.

Svými pracemi je zastoupen ve fondech veřejných
kulturních institucí i v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Je členem Sdružení
výtvarníků ČR, Nového sdružení Pražských umělců a skupiny Tolerance
.

Vladimír
Všetečka
, nar. 1950

Vystudoval katedru
scénografie na pražské DAMU. Jeho výtvarný názor byl formován řadou
vynikajících pedagogů, jako byl Ladislav Vychodil, Oldřich Smutný, Albert
Pražák, Miroslav Melena, Michael Romberg či Miloš Ditrich. Vytvořil na 250
scénických a kostýmních vyprav jak na
scéně v Divadle Příbram, kde od roku 1977 působil 25 let ve funkci šéfa
výpravy – tak na scénách dalších českých a moravských divadel, kde hostoval.

Souběžně s touto
činností se věnuje systematicky volné malbě, která mu umožňuje vyjádřit to, pro
co v oblasti scénografické praxe už nezbývá prostor.

To, co mají jeho obrazy
s divadelní scénografií společného, je pocit přítomnost světla a stínu,
dramatického kontrastu a střídání barevných světlých a tmavých tónů.

Všetečka tvoří v
ucelených cyklech. V okamžiku, kdy se domnívá, že ke zpracovávanému tématu nemá
už co dodat, nesnaží se ho uměle nastavovat formalistickou ekvilibristikou na
dané téma, a raději přechází k řešení dalších výtvarných problémů.

Když se ale podíváme na
autorovu tvorbu z dostatečného odstupu, zjistíme, že jako celek má jednoho společného
jmenovatele. Tím je neustálý zájem o krajinu a vůbec všechno co s přírodou
souvisí. Neúnavně hledá způsob, jak v dnešní přetechnizované době přece jen
dostat na plátno to, co bývalo tak běžné v minulých epochách, kdy nikdo neznal
barevnou fotografii, film či video.

Z reálu vybírá detaily, které pak rozpracovává, nahlíží na ně prizmatem
svých intimních pocitů, a vytváří následně kompozice, které jsou jeho osobitými
přírodními projekty, jeho imaginárními mikrosvěty.

Vladimír Všetečka je
členem Nového sdružení pražských umělců, Sdružení výtvarníků České republiky,
tvůrčí skupiny Tolerance a skupiny Akord.Na měsíc prosinec muzeum v obou výstavních sálech připravuje Vánoční výstavy.


Čtěte dále:   VÝSTAVA NIC NENÍ PROBLÉM V HUMPOLECKÉ 8SMIČCE

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Oznámení z městského úřadu

Út Lis 1 , 2005
Město Humpolec zveřejňuje záměry pronájmů, prodejů, výkupu a směn nemovitostí. Čtěte dále:   Znám tě mnohem víc země vzdálená. Humpolec zpíval se Střihavkou

You May Like

Témata