Zažádejte si o dotace

Vyhlášení zahájení řízení o poskytování prostředků na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou dotací z rozpočtu Města Humpolec

Zastupitelstvo města Humpolec

Vyhlášení

zahájení řízení o poskytování prostředků
na podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou dotací
z rozpočtu Města Humpolec

Zastupitelstvo
města Humpolec na svém 21. zasedání dne 14. prosince 2005 svým usnesením
č. 507 rozhodlo o vyhlášení zahájení řízení o poskytování prostředků na
podporu kulturní, sportovní, neziskové a sociální činnosti formou dotací z
rozpočtu Města Humpolec. O dotace mohou požádat fyzické a právnické osoby (dále
jen žadatelé) na podporu kulturních, sportovních a veřejně prospěšných aktivit
s prokazatelným přínosem pro rozvoj občanů a prezentaci města Humpolec.
Subjekty zřizované Městem Humpolec tj. příspěvkové organizace města, resp.
organizace napojené na jejich rozpočet, mohou žádat o dotaci pouze
prostřednictvím svého zřizovatele, a to v době schvalování rozpočtu dané
organizace. Dotace se poskytuje v souladu s ustanoveními zákona č. 128
/ 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění.

Žadatelem může být :

· Fyzická a právnická osoba se sídlem na území Města Humpolec

· Fyzická a právnická osoba se sídlem v ČR pořádající
akci na území města Humpolec

Řízení
o dotacích navazuje bezprostředně na schválení rozpočtu Města Humpolec a
v jeho rámci mohou být rozdělovány následující rezervy určené na
poskytování dotací.

a) Podávání žádostí

(1)
Žadatel předloží žádost o dotaci na předepsaném tiskopise,
s vyplněnými základními údaji. Formulář žádosti lze vyzvednout na
podatelně městského úřadu v Humpolci, u vedoucích jednotlivých odborů městského
úřadu nebo je přístupný ke stažení na internetové adrese města. Vyplněný
formulář předá žadatel osobně na podatelnu městského úřadu,
nebo zašle poštou nebo v elektronické podobě na adresu
Městský úřad v Humpolci, Horní náměstí 300,
396 22 Humpolec, resp. úrad@mesto-humpolec.cz. Žádosti, které
nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebo budou nesprávně či neúplně
vybaveny nebudou Finančním výborem ( FV ) projednávány a budou neprodleně
žadateli vráceny.

(2)
Žádost je přijata k projednání, pokud obsahuje všechny požadované
náležitosti, a
to především :

·
Přesný název žadatele v souladu
s evidencí v příslušných registrech

·
Podpis oprávněnou osobou

·
Přesný název akce se specifikací účelnosti
projektu a prospěšnosti pro město

· Podrobná kalkulace příjmů a výdajů s vyčíslením
ztrátovosti akce

· U žádostí o dotaci v úhrnné částce nad 10
tis. Kč musí být doložen propočet prokazující ztrátovost
způsobenou vlastním charakterem
dotované akce či ztrátového provozu

· Vyjádření k realizaci projektu od příslušného
vedoucího odboru Městského úřadu v Humpolci – správce oddílu rozpočtu,
z jehož bude dotace čerpána

· Žadatel předložil při první žádosti „doklady o existenci“ (
Živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, zaregistrovanou smlouvu
o občanském sdružení, stanovy, zakládací listinu apod. )

· U neziskových organizací doklad o tom, že je tato
zaregistrována v databázi neziskových organizací.

Žadatelé o dotaci mohou podat své žádosti s doručením
na podatelnu nebo internetovou adresu města nejpozději dne 17. února 2006. Na
později podané žádosti nebude brán zřetel a nebudou určeným FV
projednány.

b) Vyhodnocení žádostí

(1)
Po shromáždění žádostí o poskytnutí dotací posoudí Finanční výbor Zastupitelstva
města Humpolec (dále jen FV ) všechny žádosti o dotace a doporučí konkrétní
výši finančních prostředků pro schválení do jednání Zastupitelstva města. FV
předá Zastupitelstvu města návrh na přidělení dotací na nejbližším zasedání Zastupitelstva
města.

(2)
Zastupitelstvo města zařadí vyhodnocení žádostí o dotace na své nejbližší
zasedání po vyhodnocení FV.
Mgr. Jiří Kučerastarosta

Ing.Tomáš Křišťan
místostarosta

Mgr.Roman Brzoň
místostarosta

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Aktuální zpráva pro řidiče

St Led 18 , 2006
Na dálnici D1 u Humpolce se směrem na Prahu převrátil kamión. Cesta na 98.kilometru je už částečně průjezdná, ale provoz je omezený. Silničáři nabádají řidiče, aby konkrétně na Vysočině vyjížděli jen v nutných případech. Vítr tvoří závěje a sněhové jazyky. Na celém Pelhřimovsku je šířka vozovek zúžená, s problémy jsou […]

You May Like

Témata