Antropologický kongres v Humpolci 23.5.2003

Malá reportáž z výjezdního dne, předávání medailí Dr. Aleše Hrdličky a volného programu, včetně obrázků.Účastníci Mezinárodního antropologického kongresu „Antropologie a společnost“, pořádaného u příležitosti 60-tého výročí úmrtí Dr. Aleše Hrdličky, přijeli do Humpolce v 15,00 hodin. Před budovou kina proběhlo hromadné fotografování. Škoda jen, že pozadí na fotografii není příliš reprezentativní. Následoval program v sále kina.
Pan starosta Jiří Kučera přivítal úřastníky a popřál jim příjemný pobyt ve městě. Celé odpoledne v kinosále probíhalo v českém a anglickém jazyce, moderátorem byl pan místostarosta Roman Brzoň, který také vystoupil s úvodním slovem. Následoval pan Pavel Bláha, který hovořil o podpoře mládeže, výzkumu a také o tom, že po případném vstupu do EU bude jistě i větší zájem o zúčastnění se v soutěžích s antropologickými pracemi z celé Evropy. Udílení Hrdličkovy medaile má stále vysokou prestiž. Poté se ujal slova pan Prokopec, který přednášel o soukromém životě rodáka z Humpolce, světového antropologa, Dr. Aleše Hrdličky. Zmínil např. poměrně málo známé skutečnosti o manželce a také o mecenášství tohoto slavného muže.
Vědecko-historickou atmosféru odlehčilo vystoupení studentek ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci (Škrampalová-Borkovi), které předvedly účastníkům z celého světa jak zpívá např. Celine Dion a jiní moderní interpreti. Sklidily bouřlivý potlesk.
Vrcholem odpoledne bylo předání pamětních medailí Dr. Aleše Hrdličky v rovině odborné a občanské. Udělení těchto medailí schválilo Zastupitelstvo města Humpolce na svém 4. zasedání dne 23.4.2003. Odůvodnění naleznete v přílohách tohoto usnesení.


V rovině odborné byly uděleny medaile těmto vědeckým osobnostem:
RNDr. Ladislava Horáčková, PhD. – ČR
Doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. – ČR
prof. Eva Bodzsar – Maďarsko
prof. Uwe Jäger – Německo
prof. Janusz Piontek – Polsko
RNDr. Eva Neščáková – Slovensko
prof. Charles Susane – Belgie

V rovině obanské byly uděleny medaile těmto vědeckým osobnostem:
panu Františku Brzoňovi – ČR – Humpolec


Zhruba od 17,00 hodin byl pro účastníky připraven volný program se kterým vypomáhali studenti humpoleckého gymnázia. V nabídce byl výlet na hrad Orlík či do rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích. Samozřejmě také prohlídka Muzea Dr. Aleše Hrdličky na Horním náměstí v Humpolci. Opravdu byl vypraven jeden autobus na Rozkoš, odkud museli zájemci pěšky vystoupat na hrad lesem a druhý autobus do Kališť. Oba autobusy byly ze 2/3 zaplněné.
Sraz všech účastníků byl v 19,00 hodin ve Spolkovém domě, kde bylo připraveno pohoštění. Všichni obdrželi plánek centra města, kde byly všechna důležitá místa vyznačena. Vzhledem k tomu, že většina účastníků byla bez oběda, kvůli brzkému odjezdu z Prahy do Humpolce, po jídle se jen zaprášilo. Nápoje si museli účastníci platit, což bylo možná pro ty zahraniční trochu komplikované. Možná proto jich mnoho využilo hned první nabídky k odjezdu autobusu ve20,30 hodin zpět do Prahy. Další autobusy odjížděly kolem 22,00 hodin.
olaf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Osud národních házenkářek je skoro zpečetěn

Út Kvě 27 , 2003
Malá reportáž z výjezdního dne, předávání medailí Dr. Aleše Hrdličky a volného programu, včetně obrázků. Účastníci Mezinárodního antropologického kongresu „Antropologie a společnost“, pořádaného u příležitosti 60-tého výročí úmrtí Dr. Aleše Hrdličky, přijeli do Humpolce v 15,00 hodin. Před budovou kina proběhlo hromadné fotografování. Škoda jen, že pozadí na fotografii není […]

Témata