Antropologický kongres v Humpolci 23.5.2003

Malá reportáž z výjezdního dne, předávání medailí Dr. Aleše Hrdličky a volného programu, včetně obrázků.Účastníci Mezinárodního antropologického kongresu „Antropologie a společnost“, pořádaného u příležitosti 60-tého výročí úmrtí Dr. Aleše Hrdličky, přijeli do Humpolce v 15,00 hodin. Před budovou kina proběhlo hromadné fotografování. Škoda jen, že pozadí na fotografii není příliš reprezentativní. Následoval program v sále kina.
Pan starosta Jiří Kučera přivítal úřastníky a popřál jim příjemný pobyt ve městě. Celé odpoledne v kinosále probíhalo v českém a anglickém jazyce, moderátorem byl pan místostarosta Roman Brzoň, který také vystoupil s úvodním slovem. Následoval pan Pavel Bláha, který hovořil o podpoře mládeže, výzkumu a také o tom, že po případném vstupu do EU bude jistě i větší zájem o zúčastnění se v soutěžích s antropologickými pracemi z celé Evropy. Udílení Hrdličkovy medaile má stále vysokou prestiž. Poté se ujal slova pan Prokopec, který přednášel o soukromém životě rodáka z Humpolce, světového antropologa, Dr. Aleše Hrdličky. Zmínil např. poměrně málo známé skutečnosti o manželce a také o mecenášství tohoto slavného muže.
Vědecko-historickou atmosféru odlehčilo vystoupení studentek ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci (Škrampalová-Borkovi), které předvedly účastníkům z celého světa jak zpívá např. Celine Dion a jiní moderní interpreti. Sklidily bouřlivý potlesk.
Vrcholem odpoledne bylo předání pamětních medailí Dr. Aleše Hrdličky v rovině odborné a občanské. Udělení těchto medailí schválilo Zastupitelstvo města Humpolce na svém 4. zasedání dne 23.4.2003. Odůvodnění naleznete v přílohách tohoto usnesení.


V rovině odborné byly uděleny medaile těmto vědeckým osobnostem:
RNDr. Ladislava Horáčková, PhD. – ČR
Doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. – ČR
prof. Eva Bodzsar – Maďarsko
prof. Uwe Jäger – Německo
prof. Janusz Piontek – Polsko
RNDr. Eva Neščáková – Slovensko
prof. Charles Susane – Belgie

V rovině obanské byly uděleny medaile těmto vědeckým osobnostem:
panu Františku Brzoňovi – ČR – Humpolec

Čtěte dále:   POZOR: kontrola oken zdarma

Zhruba od 17,00 hodin byl pro účastníky připraven volný program se kterým vypomáhali studenti humpoleckého gymnázia. V nabídce byl výlet na hrad Orlík či do rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích. Samozřejmě také prohlídka Muzea Dr. Aleše Hrdličky na Horním náměstí v Humpolci. Opravdu byl vypraven jeden autobus na Rozkoš, odkud museli zájemci pěšky vystoupat na hrad lesem a druhý autobus do Kališť. Oba autobusy byly ze 2/3 zaplněné.
Sraz všech účastníků byl v 19,00 hodin ve Spolkovém domě, kde bylo připraveno pohoštění. Všichni obdrželi plánek centra města, kde byly všechna důležitá místa vyznačena. Vzhledem k tomu, že většina účastníků byla bez oběda, kvůli brzkému odjezdu z Prahy do Humpolce, po jídle se jen zaprášilo. Nápoje si museli účastníci platit, což bylo možná pro ty zahraniční trochu komplikované. Možná proto jich mnoho využilo hned první nabídky k odjezdu autobusu ve20,30 hodin zpět do Prahy. Další autobusy odjížděly kolem 22,00 hodin.
olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Osud národních házenkářek je skoro zpečetěn

Út Kvě 27 , 2003
Národní házenkářky Humpolce stále ztrácejí v 1. lize čtyři body na předposlední Rokytnici. Ještě o další bod je jim vzdálena desátá příčka Vítkovic, která zaručuje záchranu. Do konce sezony však zbývají už jenom tři kola, a tak je sestupový osud Jiskry téměř zpěčetěn. Čtěte dále:   BERNARD CUP – Setkání […]

You May Like

Témata