Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Které se uskuteční dne 21. dubna 2004 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O G R A MPředpokládaný čas                                  Jednotlivé body programu zasedání
projednání                                                   (případnou informaci podá …….)      


  15,00 hod.  –  1. Zahájení zasedání


15,00   – 15,05 hod. –  2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení  ověřovatelů a


                                        zapisovatele


15,05 – 15,15 hod.  –  3. Kontrola plnění usnesení ZM


                                       (ing. T.Křišťan- místostarosta)


15,15 – 15,25 hod.  –  4. Zpráva o činnosti Rady města


                                       (ing. T.Křišťan – místostarosta)


15,25 – 15,40 hod. –   5.  Závěrečný účet města za rok 2003


                                       (Mgr. Jiří Kučera – starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)


15,40 –  16,00 hod. –  6. Rozpočtová opatření pro rok 2004


                                       (Mgr. Jiří Kučera – starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)


16,00 – 16,25 hod.  –  7. Vyhodnocení řízení o poskytování příspěvků z rozpočtu města na


                                        rok 2004


                                        (ing. K.Namyslo- předseda Finančního výboru ZM)


16,25 – 16,40 hod.  –  8. Zpráva Kontrolního výboru ZM


   (MUDr. J.Řehořka- předseda Kontrolního výboru ZM)


                                       a) zpráva o provedené kontrole u s.r.o. VODAK Humpolec v r. 2003


                                       b) změna členů Kontrolního výboru ZM


16,40 – 16,50 hod.  –  9. Databáze investičních záměru a možností čerpání dotací


                                       (Mgr.R.Brzoň-místostarosta)


16,50 –  17,05 hod. – 10. Nadregionální projekt „Středověké památky na pomezí Čech a


                                        Moravy


    (Mgr.R.Brzoň-místostarosta,  ing.F.Kocman-vedoucí OŽPaPP)


17,05 – 17,15 hod.  – 11. Honzlův Humpolec v roce 2005


     (Mgr.R.Brzoň- místostarosta)


 


P   ř   e   s  t   á   v  k a


 


17,30  –  17,45 hod.  – 12. Přehled neplatičů z obecních bytů


       (ing.T.Křištan- místostarosta, S.Zeman-referent OMH)


17,45  –  18,10 hod.  –  13. Záměr prodejů nemovitostí


       (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


       a) poz.p.KN č. 803/3 v k.ú.Humpolec-ing.arch.L.Rýzner


       b) část poz.p.KN č. 1898/1 v k.ú. Humpolec – p. J.Princ


       c) poz.p. KN č. 497/24 v k.ú. Krasoňov – pí. J.Palánová


       d) poz.p. st. KN č. 1260 v k.ú. Humpolec – vlastníci bytů v č.p. 15


           v ul. Vágnerova


                                           e) pozemky zastavěné bytovými domy v k.ú. Humpolec – SBD


                                               Pelhřimov


                                           f) díl „a“ sloučený do KN č. 224/7 v k.ú. Humpolec – manž. Trnkovi


                                            g) díl „c“ sloučený do KN č. 224/8 v k.ú. Humpolec – p.Zabloudil a


                                                sl. V.Vránová


                                            h) poz.p. KN č. 4/5 v k.ú. Petrovice – p. J.Maršík


                                            i) poz.p. KN č. 2143/14 v k.ú. Humpolec – p. Z.Rýzner


                                            j) bytový dům č.p. 979-980 v ul. Hálkova – nájemci


                                            k) žádost o udělení výjimky pro prodej č.p. 1236 a 1237 v ul. 


                                                Družstevní – uživatelé bytů


18,10  –  18,25 hod. – 14. Záměry výkupů pozemků


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


                                   a) poz.p.KN č. 3/3 v k.ú. Lhotka – manž. Kadeřávkovi


                                   b) poz.pp. KN č. 2570/9 a 2570/10 v k.ú. Humpolec –  pí. H.Kotnová


                                           c) poz.p. KN č. 689 v k.ú. Humpolec – Humpolecké strojírny a.s.


                                           d) dražba poz.pp. PK 729/6 a 428/4 v k.ú. Humpolec – Sukno textil      


                                               a.s. (likvidátor)


                                           e) zrušení usnesení o výkupu pozemků č. 192 z 8. zasedání ZM –


                                               pí. J.Kukalová a pí. J.Libánská


18,25 –  18,35 hod. –  15. Směna pozemků


                                         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


a) díl „d“ sloučený do KN č. 2444/3 za díl „b“ sloučený do st. KN č.


     589 a prodej poz.p. KN č. 112/3 v k.ú. Humpolec – manž. Jůzlovi


                                           b) vypořádání pozemků v rámci rybníka Cihelna a nového rybníka


                                               v prostoru Hadiny – MO ČRS  Humpolec


18,35  – 18,40 hod.  – 16. Vyjádření k převodu – Pozemkový fond ČR


                                          (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


18,40  – 18,50 hod.  –  17. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení


                                         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


18,50 – 19,00 hod.  – 18. Smlouva o podmínkách zřízení stavby


                                         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


19,00 – 19,10 hod.  –  19. Mandátní smlouva na autorský dozor Intenzifikace ČOV


                                         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


19,10 – 19,20 hod.  –  20. Prodej movitého majetku


                                         (Mgr.R.Brzoň-místostarosta, M.Koudelková-vedoucí odd. školství)


                                         . vybavení Školní jídelny v ul. Husova – provozovatel


19,20 – 19,30 hod.   – 21. Volné návrhy


 19,30 hod.   – 22. Závěr


 


V Humpolci dne 9.4.2004                  


Mgr. Jiří Kučera                                                                                 


starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Slavnostní večer ke vstupu ČR do EU dne 1. května 2004

So Dub 17 , 2004
Které se uskuteční dne 21. dubna 2004 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci. P R O G R A M Předpokládaný čas                                  Jednotlivé body programu zasedáníprojednání                                                   (případnou informaci podá …….)         15,00 hod.  –  1. Zahájení zasedání 15,00   […]

Témata