Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Humpolec

Které se uskuteční dne 21. dubna 2004 od 15, 00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec na Horním náměstí 300 v Humpolci.

P R O G R A MPředpokládaný čas                                  Jednotlivé body programu zasedání
projednání                                                   (případnou informaci podá …….)      


  15,00 hod.  –  1. Zahájení zasedání


15,00   – 15,05 hod. –  2. Ověření zápisu z minulého jednání, určení  ověřovatelů a


                                        zapisovatele


15,05 – 15,15 hod.  –  3. Kontrola plnění usnesení ZM


                                       (ing. T.Křišťan- místostarosta)


15,15 – 15,25 hod.  –  4. Zpráva o činnosti Rady města


                                       (ing. T.Křišťan – místostarosta)


15,25 – 15,40 hod. –   5.  Závěrečný účet města za rok 2003


                                       (Mgr. Jiří Kučera – starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)


15,40 –  16,00 hod. –  6. Rozpočtová opatření pro rok 2004


                                       (Mgr. Jiří Kučera – starosta města, J.Veselá-vedoucí EO)


16,00 – 16,25 hod.  –  7. Vyhodnocení řízení o poskytování příspěvků z rozpočtu města na


                                        rok 2004


                                        (ing. K.Namyslo- předseda Finančního výboru ZM)


16,25 – 16,40 hod.  –  8. Zpráva Kontrolního výboru ZM


   (MUDr. J.Řehořka- předseda Kontrolního výboru ZM)


                                       a) zpráva o provedené kontrole u s.r.o. VODAK Humpolec v r. 2003


                                       b) změna členů Kontrolního výboru ZM


16,40 – 16,50 hod.  –  9. Databáze investičních záměru a možností čerpání dotací


                                       (Mgr.R.Brzoň-místostarosta)


16,50 –  17,05 hod. – 10. Nadregionální projekt „Středověké památky na pomezí Čech a


                                        Moravy


    (Mgr.R.Brzoň-místostarosta,  ing.F.Kocman-vedoucí OŽPaPP)


17,05 – 17,15 hod.  – 11. Honzlův Humpolec v roce 2005


     (Mgr.R.Brzoň- místostarosta)


 


P   ř   e   s  t   á   v  k a


 


17,30  –  17,45 hod.  – 12. Přehled neplatičů z obecních bytů


       (ing.T.Křištan- místostarosta, S.Zeman-referent OMH)


17,45  –  18,10 hod.  –  13. Záměr prodejů nemovitostí


       (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


       a) poz.p.KN č. 803/3 v k.ú.Humpolec-ing.arch.L.Rýzner


       b) část poz.p.KN č. 1898/1 v k.ú. Humpolec – p. J.Princ


       c) poz.p. KN č. 497/24 v k.ú. Krasoňov – pí. J.Palánová


       d) poz.p. st. KN č. 1260 v k.ú. Humpolec – vlastníci bytů v č.p. 15


           v ul. Vágnerova


                                           e) pozemky zastavěné bytovými domy v k.ú. Humpolec – SBD


                                               Pelhřimov


                                           f) díl „a“ sloučený do KN č. 224/7 v k.ú. Humpolec – manž. Trnkovi


                                            g) díl „c“ sloučený do KN č. 224/8 v k.ú. Humpolec – p.Zabloudil a


                                                sl. V.Vránová


                                            h) poz.p. KN č. 4/5 v k.ú. Petrovice – p. J.Maršík


                                            i) poz.p. KN č. 2143/14 v k.ú. Humpolec – p. Z.Rýzner


                                            j) bytový dům č.p. 979-980 v ul. Hálkova – nájemci


                                            k) žádost o udělení výjimky pro prodej č.p. 1236 a 1237 v ul. 


                                                Družstevní – uživatelé bytů


18,10  –  18,25 hod. – 14. Záměry výkupů pozemků


(ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


                                   a) poz.p.KN č. 3/3 v k.ú. Lhotka – manž. Kadeřávkovi


                                   b) poz.pp. KN č. 2570/9 a 2570/10 v k.ú. Humpolec –  pí. H.Kotnová


                                           c) poz.p. KN č. 689 v k.ú. Humpolec – Humpolecké strojírny a.s.


                                           d) dražba poz.pp. PK 729/6 a 428/4 v k.ú. Humpolec – Sukno textil      


                                               a.s. (likvidátor)


                                           e) zrušení usnesení o výkupu pozemků č. 192 z 8. zasedání ZM –


                                               pí. J.Kukalová a pí. J.Libánská


18,25 –  18,35 hod. –  15. Směna pozemků


                                         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


a) díl „d“ sloučený do KN č. 2444/3 za díl „b“ sloučený do st. KN č.


     589 a prodej poz.p. KN č. 112/3 v k.ú. Humpolec – manž. Jůzlovi


                                           b) vypořádání pozemků v rámci rybníka Cihelna a nového rybníka


                                               v prostoru Hadiny – MO ČRS  Humpolec


18,35  – 18,40 hod.  – 16. Vyjádření k převodu – Pozemkový fond ČR


                                          (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


18,40  – 18,50 hod.  –  17. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení


                                         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


18,50 – 19,00 hod.  – 18. Smlouva o podmínkách zřízení stavby


                                         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


19,00 – 19,10 hod.  –  19. Mandátní smlouva na autorský dozor Intenzifikace ČOV


                                         (ing.T.Křišťan-  místostarosta, J.Jůzl- vedoucí OMH)


19,10 – 19,20 hod.  –  20. Prodej movitého majetku


                                         (Mgr.R.Brzoň-místostarosta, M.Koudelková-vedoucí odd. školství)


                                         . vybavení Školní jídelny v ul. Husova – provozovatel


19,20 – 19,30 hod.   – 21. Volné návrhy


 19,30 hod.   – 22. Závěr


 


V Humpolci dne 9.4.2004                  


Mgr. Jiří Kučera                                                                                 


starosta města

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Slavnostní večer ke vstupu ČR do EU dne 1. května 2004

So Dub 17 , 2004
Program.

You May Like

Témata