Soukenictví v Humpolci a různé povídky i příběhy I.

4

Občanskému sdružení „Poslední soukeník“ se podařilo získat unikátní text pocházející z roku 1944. Jedná se o vzpomínky humpoleckého soukeníka Adolfa Havelky, čítající 50 stran strojopisu, které započal sepisovat již v roce 1941. Svým způsobem jedinečný text nepostrádající atraktivitu lidového vyprávění, ale i historická fakta a mnohé technické údaje, poskytl pravnuk autora – pan Charles Hatvani, který od roku 1968 žije v Austrálii. A nemohu nezmínit, že originální paměti a další dobové dokumenty byly před rokem nabídnuty i humpoleckému muzeu. Bez odezvy… Posuďte sami, jaká škoda by to byla, kdyby něco podobného mělo „zapadnout“ v soukromém rodinném archivu.

Stručně úvodem:


 


Adolf Havelka se narodil v roce 1864 a zemřel v Humpolci roku 1952. Svůj aktivní život strávil jako soukeník a byl činný v tehdejším „odborovém hnutí“, konkrétně byl předsedou Svazu českoslovanských textilníků v Rakousku, skupina Humpolec. Krom toho dlouhá léta ochotničil v humpoleckém divadle.


 


Paměti předkládám v původní podobě i s pravopisnými chybami. Jsou sepsány tak, jakoby je autor vyprávěl. Jak ostatně zmiňuje sám pan Hatvani – z toho také plyne volnost v užívání „i – y“, které pan Havelka volil podle toho, jak klesala či stoupala intonace. V podstatě to samé platí o předponách „s – z“ (psáno jak je slyšeno) apod. Chybějící interpunkce činí text místy hůře srozumitelným, nicméně doufám, že si s tím poradíte. Nepozastavujte se nad gramatikou a nechte se okouzlit obsahem. Odborné výrazy jsou veskrze zkomolená německá slova, která se v Čechách za Rakouska-Uherska běžně užívala. Pokud nejsou v textu blíže vysvětlena, s jejich pochopením vám bohužel nepomohu.


Vzpomínky budou na Humpolákovi vycházet na pokračování.


 


Adolf Havelka: „Soukenictví v Humpolci a různé povídky i příběhy“


 


Ú v o d


 


O soukenictví a soukenících bylo již mnoho psáno v různých brožurkách a časopisech, ale dosud nebylo napsáno o postupu výroby a hlavně pojmenování různých součástek při výrobě potřebných. Aby se vědělo jak se to jmenovalo a jak to neb ono vypadalo; neboť nynější mladí páni, jak výrobci tak dělníci nevědí co to bylo, jak to bylo a nač to bylo.


 


Proto mně řikali někteří páni zaměstnavatelé a ti co mají zájem na tom, abych o tom co vím napsal, aby se to uchovalo jako památka na staré soukenictví.


 


Vzal jsem si za úkol, že co vím dle vypravování mé babičky a mého otce i ze své paměti a skušenosti napíši a co možná vysvětlím (vypodobním).


Veškeré součástky ve spise uvedené jako: trabl, drymštek, fluspoun, šuspánek, foršlák, půlštok atd. jsou psané tak přesně, jak se jmenovali a nebylo by dobře na těch jménech opravy dělati.


 


V Humpolci 9.6.1941


 


 


Pokračování příště


 


Z korespondence :
Ctěnému představenstvu cechu soukenického v Humpolci


 


Následkem stálého zdražování všech životních potřeb, které těžce doléhá na dělnictvo ve zdejším průmyslu soukenickém zamněstnané, bylo usneseno ve schůzi konané dne 21.ledna 1912 žádati upravení pracovních a mzdových poměrů a sice:


 


1) Zvýšení mzdy pro tkalce o 15%


2) pro přádníky a ostatní dělníky v přádelnách o 10%


3) pro postřihače, valcháře, barvíře a topiče o 20%


4) pro všechny dělnice o 20%


5) odstranění, neb placení zahálek, trvajících déle než ½ dne, průměrnou denní mzdou, kterou zahálkou postižený dělník jindy vydělá.


6) Upravení pracovní doby na 10 hodin denně.


 


O podrobnostech těchto požadavků se dohodne dělnictvo každého závodu zvlášť se svým zamněstnávatelem. Jednání má býti vedeno tak, aby do konce měsíce března t.r. bylo skončeno a nová tato úprava vešla tím dnem v platnost.


 


Ctěné představenstvo se slušně žádá, aby své pp členy v zájmu obou interesentů, o tomto usnesení vyrozumělo.


 


V Humpolci dne 22.ledna 1912


 


Za Svaz československých textilníků v Rakousku


Skupina  H u m p o l e c


 


Adolf Havelka, předseda


Jan Janáček, jednatel


 


………………………………………………………………………………….


 


Skupině Svazu českých textiláků v Humpolci


Dne 21.března 1912


 


Ctěný přípis ze dne 24.ledna t.r. byl předložen v dnešní schůzi členů společenstva k vyjádření.


Po zralém uvážení všech okolností, jakož i porovnání výdělkových poměrů ve všech ostatních místech textilních (Bílku, Liberci atd.) vyjádřili se veškeří členové pro zamítnutí požadavků na společenstvo kladených, jak ohledně zvýšení mzdy, tak i a to hlavně na zkrácení doby pracovní, poněvadž by to znamenalo značné poškození zdejšího průmyslu, který beztak dnes na trhu těžký konkurenční boj podniká.


 


Znamenáme v plné úctě


 


Cech soukenický v Humpolci


Antonin Kratochvil, náměstek


 


 

myska

4 thoughts on “Soukenictví v Humpolci a různé povídky i příběhy I.

 1. Je to hezky zpracovane. Musi to byt tezka prace, prepisovat text a davat pozor aby tam vsechny chyby zustaly tak jak jsou v originalu. Pradeda ma kdesi v soukenickem nebi radost, a s nim i vsichni humpolecti soukenici!
  Charles Hatvani

  1. Práce to není ani tak těžká jako spíš náročná na čas, ale nevadí. Moc mě to baví číst, příběhy ze života z té doby jsou nádherné. Např.historka se starým Ježkem, Barcilistem, podmáslím a dýmkou je kouzelná (str.33), slzela jsem u ní smíchy 🙂
   Moc děkujeme za vaše svolení publikovat text na těchto stránkách.
   Michaela Pršalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Zlatá podkova se koná již po čtyřicáté třetí

So Srp 16 , 2008
Občanskému sdružení „Poslední soukeník“ se podařilo získat unikátní text pocházející z roku 1944. Jedná se o vzpomínky humpoleckého soukeníka Adolfa Havelky, čítající 50 stran strojopisu, které započal sepisovat již v roce 1941. Svým způsobem jedinečný text nepostrádající atraktivitu lidového vyprávění, ale i historická fakta a mnohé technické údaje, poskytl pravnuk […]

Témata