Krajanský časopis HOSPODÁŘ je stoletý.

o dodnes vydávaném měsíčníku

Krajanský časopis HOSPODÁŘ byl založen v roce 1890 v Omaze ve státě
Nebraska pro nově přijeté krajany, kteří se chtěli zabývat farmařením v
Americe.Protože podmínky v různých státech Ameriky byly rozdílné ve srovnání
s podmínkami ve staré vlasti, noví přistěhovalci se potřebovali seznámit
s novým prostředím, půdou, podnebím, způsobem práce, hospodářskými
stroji a postupem prací. Časopis Hospodář doporučoval osvědčené osevy a
pracovní postupy pro jednotlivé oblasti Ameriky,
podával informace o velkoobchodech se strojním zařízením,o chovatelích
jatečného a chovného dobytka, obchodnících s hnojivy a semenem.
Zakladatelem Hospodáře byl Jan Rosický, vydavatel několika krajanských časopisů,
který zemřel v roce 1909. Po otcově smrti převzala vedení tiskárny a časopisu
jeho dcera Růžena, která pokračovala v otcově duchu. Později převzala časopis
firma Automatic Printing Co., kterou dosud vlastní Piskačova
rodina a Antonín Piskač se stal redaktorem. V roce 1961 vykoupil vydavatelská
práva pan Joe Holásek z Westu, který vlastnil Čechoslovák Publishing Co. a
spojil tak Hospodáře s Čechoslovákem. V té době pracoval v tiskárně pan
Jerome Kopecký, který se stal později šéfredaktorem Hospodáře. Od roku
1974 je tiskárna vykoupena panem L.Pescaiou, který mimo
jiné vydává i týdeník The West News.
Během vydávání Hospodáře ve Westu za redakce pana Štěpána Valčíka opatroval Hospodáře pan Jerome
Kopecký, který tuto práci konal rád a velmi obětavě. Jeho zásluhou se
Hospodář udržel, i když se dosti často v práci střídali různí lidé
jako jeho spolupracovníci. V únoru 1974 se k němu připojil Jan Vaculík a
pracovali spolu po více než 15 let do května 1989. Byla to spolupráce naplněná
souladem a porozuměním.V tomto bodě nesmíme zapomenout na obětavou práci všech
dopisovatelů a dobrosrdečných čtenářů, kteří udržovali Hospodáře po
celá léta naživu. Musíme si také připomenout, že ubývá krajanů, kteří
znají náš jazyk a nových čtenářů nepřibývá v dostatečném množství.
V této souvislosti tím více nabývá významu ustavení katedry českého jazyka, literatury a kultury na Texaské
universitě v Austinu, čímž lze zabránit určitému zániku českého jazyka
v Texasu a ve světě.
Hospodář se přizpůsoboval během tohoto století novým podmínkám a novým
čtenářům, kteří se postupně přestali zajímat o farmy v nové vlasti,
hospodářské stroje a zajímali se více o kulturu, činnost krajanských
spolků, udržování písemného a osobního vztahu s příbuznými ve staré
vlasti a poskytnutí morální a finanční pomoci staré vlasti v době
obou posledních válek. Mnozí krajané se usazovali ve větších městech jako řemeslníci a provozovatelé
svobodných umění a z nové generace vyrůstali americky vzdělaní lidé, kteří
se zajímali o jiné náměty. Proto Hospodář postupně měnil svoji náplň z
časopisu čistě farmářského na časopis pro všechny vrstvy krajanů s různorodými
zájmy. Dnes můžeme najít v Hospodáři články zabývající se rozmanitými
náměty všeho druhu z dávné, minulé a přítomné historie národa a světa,
vzpomínky na mládí ve staré i nové vlasti, popis
zkušeností ze života v nové vlasti, nábožensky založené rozpravy,
filosofické úvahy, krátké i delší zprávy z krajanských slavností v různých
částech Ameriky. Redaktor také někdy vhodně a jindy nevhodně vsune za článkem
svůj komentář, aby si snad někdo nemyslel,
že souhlasí s obsahem každého článku. Tím se stal Hospodář poučným a
zábavným čtením pro každého krajana nejen v Americe, Kanadě a ve světě,
ale prostřednictvím příspěvků dopisovatelů ze staré vlasti se dovídá o
změnách v současném životě obyvatelů
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Na jaře roku 1989 byl Hospodář určen k zániku, jelikož se nenašel nikdo,
kdo by se Hospodáře ujal, koncem května 1989 vykoupil vydavatelská práva
Jan Vaculík, který se snaží udržet tradici Hospodáře i dnes.
autor: Hospodář – Jan a Marcela Vaculík, West, Texas

Čtěte dále:   Vesnice Dobrá stávala na zemské stezce. Teď ji připomíná jen kříž s obrázkem svatého Václava

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kamenné kříže Humpolecka

Čt Kvě 3 , 2001
informace k textům a celému cyklu Čtěte dále:   Na úpatí kopce Melechov na Vysočině stojí zřícenina staré tvrze. Postaru se jmenuje Nelechovská

You May Like

Témata