Soukenictví v Humpolci a různé povídky i příběhy I.

4

Občanskému sdružení „Poslední soukeník“ se podařilo získat unikátní text pocházející z roku 1944. Jedná se o vzpomínky humpoleckého soukeníka Adolfa Havelky, čítající 50 stran strojopisu, které započal sepisovat již v roce 1941. Svým způsobem jedinečný text nepostrádající atraktivitu lidového vyprávění, ale i historická fakta a mnohé technické údaje, poskytl pravnuk autora – pan Charles Hatvani, který od roku 1968 žije v Austrálii. A nemohu nezmínit, že originální paměti a další dobové dokumenty byly před rokem nabídnuty i humpoleckému muzeu. Bez odezvy… Posuďte sami, jaká škoda by to byla, kdyby něco podobného mělo „zapadnout“ v soukromém rodinném archivu.

Stručně úvodem:


 


Adolf Havelka se narodil v roce 1864 a zemřel v Humpolci roku 1952. Svůj aktivní život strávil jako soukeník a byl činný v tehdejším „odborovém hnutí“, konkrétně byl předsedou Svazu českoslovanských textilníků v Rakousku, skupina Humpolec. Krom toho dlouhá léta ochotničil v humpoleckém divadle.


 


Paměti předkládám v původní podobě i s pravopisnými chybami. Jsou sepsány tak, jakoby je autor vyprávěl. Jak ostatně zmiňuje sám pan Hatvani – z toho také plyne volnost v užívání „i – y“, které pan Havelka volil podle toho, jak klesala či stoupala intonace. V podstatě to samé platí o předponách „s – z“ (psáno jak je slyšeno) apod. Chybějící interpunkce činí text místy hůře srozumitelným, nicméně doufám, že si s tím poradíte. Nepozastavujte se nad gramatikou a nechte se okouzlit obsahem. Odborné výrazy jsou veskrze zkomolená německá slova, která se v Čechách za Rakouska-Uherska běžně užívala. Pokud nejsou v textu blíže vysvětlena, s jejich pochopením vám bohužel nepomohu.


Vzpomínky budou na Humpolákovi vycházet na pokračování.


 


Adolf Havelka: „Soukenictví v Humpolci a různé povídky i příběhy“


 


Ú v o d


 


O soukenictví a soukenících bylo již mnoho psáno v různých brožurkách a časopisech, ale dosud nebylo napsáno o postupu výroby a hlavně pojmenování různých součástek při výrobě potřebných. Aby se vědělo jak se to jmenovalo a jak to neb ono vypadalo; neboť nynější mladí páni, jak výrobci tak dělníci nevědí co to bylo, jak to bylo a nač to bylo.


 


Proto mně řikali někteří páni zaměstnavatelé a ti co mají zájem na tom, abych o tom co vím napsal, aby se to uchovalo jako památka na staré soukenictví.

Čtěte dále:   Zámek v Červené Řečici je klenotem české renesance. V minulosti patřil pražskému arcibiskupství

 


Vzal jsem si za úkol, že co vím dle vypravování mé babičky a mého otce i ze své paměti a skušenosti napíši a co možná vysvětlím (vypodobním).


Veškeré součástky ve spise uvedené jako: trabl, drymštek, fluspoun, šuspánek, foršlák, půlštok atd. jsou psané tak přesně, jak se jmenovali a nebylo by dobře na těch jménech opravy dělati.


 


V Humpolci 9.6.1941


 


 


Pokračování příště


 


Z korespondence :
Ctěnému představenstvu cechu soukenického v Humpolci


 


Následkem stálého zdražování všech životních potřeb, které těžce doléhá na dělnictvo ve zdejším průmyslu soukenickém zamněstnané, bylo usneseno ve schůzi konané dne 21.ledna 1912 žádati upravení pracovních a mzdových poměrů a sice:


 


1) Zvýšení mzdy pro tkalce o 15%


2) pro přádníky a ostatní dělníky v přádelnách o 10%


3) pro postřihače, valcháře, barvíře a topiče o 20%


4) pro všechny dělnice o 20%


5) odstranění, neb placení zahálek, trvajících déle než ½ dne, průměrnou denní mzdou, kterou zahálkou postižený dělník jindy vydělá.


6) Upravení pracovní doby na 10 hodin denně.


 


O podrobnostech těchto požadavků se dohodne dělnictvo každého závodu zvlášť se svým zamněstnávatelem. Jednání má býti vedeno tak, aby do konce měsíce března t.r. bylo skončeno a nová tato úprava vešla tím dnem v platnost.


 


Ctěné představenstvo se slušně žádá, aby své pp členy v zájmu obou interesentů, o tomto usnesení vyrozumělo.


 


V Humpolci dne 22.ledna 1912


 


Za Svaz československých textilníků v Rakousku


Skupina  H u m p o l e c


 


Adolf Havelka, předseda


Jan Janáček, jednatel


 


………………………………………………………………………………….


 


Skupině Svazu českých textiláků v Humpolci


Dne 21.března 1912


 


Ctěný přípis ze dne 24.ledna t.r. byl předložen v dnešní schůzi členů společenstva k vyjádření.


Po zralém uvážení všech okolností, jakož i porovnání výdělkových poměrů ve všech ostatních místech textilních (Bílku, Liberci atd.) vyjádřili se veškeří členové pro zamítnutí požadavků na společenstvo kladených, jak ohledně zvýšení mzdy, tak i a to hlavně na zkrácení doby pracovní, poněvadž by to znamenalo značné poškození zdejšího průmyslu, který beztak dnes na trhu těžký konkurenční boj podniká.


 


Znamenáme v plné úctě


 


Cech soukenický v Humpolci


Antonin Kratochvil, náměstek


 


 

myska

4 thoughts on “Soukenictví v Humpolci a různé povídky i příběhy I.

 1. Je to hezky zpracovane. Musi to byt tezka prace, prepisovat text a davat pozor aby tam vsechny chyby zustaly tak jak jsou v originalu. Pradeda ma kdesi v soukenickem nebi radost, a s nim i vsichni humpolecti soukenici!
  Charles Hatvani

  1. Práce to není ani tak těžká jako spíš náročná na čas, ale nevadí. Moc mě to baví číst, příběhy ze života z té doby jsou nádherné. Např.historka se starým Ježkem, Barcilistem, podmáslím a dýmkou je kouzelná (str.33), slzela jsem u ní smíchy 🙂
   Moc děkujeme za vaše svolení publikovat text na těchto stránkách.
   Michaela Pršalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zlatá podkova se koná již po čtyřicáté třetí

So Srp 16 , 2008
V jezdeckém areálu Školního statku Humpolec – Dusilov se ve dnech 22. – 24. srpna uskuteční celostátní seriál jezdeckých soutěží Zlatá podkova. V rámci tohoto seriálu se v letošním roce uskutečnilo jedenáct kvalifikačních závodů, například v Pardubicích, Moravském Krumlově, Šumperku a jedno také na Slovensku v Tatranské Lomnici. Účastníci, kteří […]

You May Like

Témata