Zájem o prožití Vánoc v želivském klášteře stoupá

Želiv – Čtvrtým rokem připravuje želivský klášter pro zájemce možnost strávit Vánoce s premonstráty. Letošní vánoční pobyt začne v předvečer Štědrého dne a skončí na Štěpána (23. – 26. prosince).

Premonstráti připravují speciální duchovní i společenský program. Jedná se o unikátní projekt, o který mají zájem lidé z celé České republiky i ze Slovenska.

                „Začínáme v předvečer Štědrého dne, kdy se lidé sjedou do kláštera, ubytují se a po večeři je pro ně připravena noční prohlídka kostela a kláštera při svíčkách.  Štědrý den je naplněný procházkou, duchovním zamyšlením a samozřejmě štědrovečerní večeří a půlnoční mší svatou,“ popisuje program Vánoc v Želivě František Marek, správce majetku kanonie premonstrátů. Na Boží hod vánoční na Štěpána je připraveno pokračování duchovního programu, jehož součástí je adorace, mše svatá, nešpory a také společenský program – promítání filmu a Živý betlém.

Vánoce v Želivě jsou připravovány pro ty, kteří by je jinak trávili sami a chtějí je prožít ve společenství. Celým pobytem bude provázet premonstrátský novic Metoděj Jan Lajčák, který pochází ze Slovenska a v České republice je od července letošního roku. „Smyslem Vánoc v Želivě je společně oslavit narození Ježíše Krista. Můžeme se podělit o radost z Vánoc a je to dobré i pro nás, kteří máme rodiny daleko. Takto s nimi budeme spojeni duchovně. Nikdo nechce být na této zemi sám a právě o Vánocích je možnost být ve společnosti nejbližších. Když ale tato možnost není, existuje mnoho jiných alternativ, jak a kde Vánoce strávit. Jednu nabízíme právě v Želivě – těšit se nejenom z materiálních darů, ale hlavně si připomenout základní smysl Vánoc – příchod Mesiáše,“ přibližuje bratr Metoděj.

                Na Vánoce v Želivě je možné se přihlásit na této adrese: recepce@zeliv.eu.

Vysvětlení:

Nešpory – odpolední nebo podvečerní pobožnost, kterou dodržují řeholníci v klášterech.

Adorace – neboli klanění má v církvi dlouhou tradici. Je to projev úcty ke Kristu, který je přítomný v proměněné hostii.

Petr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Soutěž v PC dovednostech pro žáky základních škol

Pá Pro 16 , 2011
Želiv – Čtvrtým rokem připravuje želivský klášter pro zájemce možnost strávit Vánoce s premonstráty. Letošní vánoční pobyt začne v předvečer Štědrého dne a skončí na Štěpána (23. – 26. prosince). Premonstráti připravují speciální duchovní i společenský program. Jedná se o unikátní projekt, o který mají zájem lidé z celé České […]

Témata