16. schůze Rady města Humpolec

Usnesení ze 16. schůze Rady města Humpolec ze dne 10. 3. 2004.

376.


Rada města


bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 15. schůze Rady města a ukládá sledovat následující váznoucí usnesení č.: 1300 a), b), 1456, 1460, 14 b), 64 b), 165, 196 b), 222 b), 274 b), c), 293, 321, 344, 348, 349, 350


Odpovědnost: Bc. Jiří Fiala, tajemník


 


377.


Rada města bere na vědomí výsledky inventarizace města k 31. 12. 2003.


 


 


378.


Rada města


a)  bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy, Hálkova č.p. 591,   Humpolec  k 31. 12. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


    -celkový objem příjmů                                                                      28.271,6   tis. Kč       


      z toho :  neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                     5.486,0   tis. Kč


                      neinvestiční příspěvek  od KÚ                                        19.151,0   tis. Kč


                      ostatní dotace ze SR                                                               88,3   tis. Kč


                      ostatní  příjmy                                                                   3.546,3   tis. Kč


    -celkový objem výdajů                                                                      28.207,5   tis. Kč


      z toho:  mzdové prostředky                                                             13.543,0   tis. Kč                    ostatní výdaje                                                                    14.664,5   tis. Kč


Výsledek hospodaření k 31.12.2003  (zisk)                                                 64,1  tis.  Kč


 


b) schvaluje   příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2003 ve výši  64.040,76 Kč následovně:


     – do fondu odměn              12.800,-    Kč


     – do rezervního fondu        51.240,76 Kč


Odpovědnost:  Mgr. Václav Strnad, ředitel ZŠ  Hálkova, Humpolec


 


 


379.


Rada města


a)  bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy, Hradská  č.p. 894,   Humpolec  k 31. 12. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


    -celkový objem příjmů                                                                       18.787,0   tis. Kč       


      z toho :  neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                      4.406,0   tis. Kč


                      neinvestiční příspěvek  od KÚ                                         12.356,0   tis. Kč


                      ostatní dotace ze SR                                                                62,0   tis. Kč


                      ostatní  příjmy                                                                     1.963,0  tis. Kč


    -celkový objem výdajů                                                                       18.610,0   tis. Kč


      z toho:  mzdové prostředky                                                                8.876,0   tis. Kč                    ostatní výdaje                                                                        9.734,0   tis. Kč


Výsledek hospodaření k 31.12.2003  (zisk)                                                177,0  tis.  Kč


 


b) schvaluje  příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2003  ve výši  176.933,19 Kč   


    následovně:


     – do fondu odměn              35.000,-   Kč


     – do rezervního fondu     141.933,19 Kč


Odpovědnost:  Mgr. Pavel Bílek, ředitel ZŠ  Hradská, Humpolec


 


 


380.


Rada města


a)  bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřské  školy, Smetanova  č.p. 1526,  Humpolec  k 31. 12. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


    -celkový objem příjmů                                                                          13.435,0   tis. Kč       


      z toho :  neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                        4.036,0   tis. Kč


                      neinvestiční příspěvek  od KÚ                                              8.413,0   tis. Kč


                      ostatní  příjmy                                                                          986,0  tis.  Kč


    -celkový objem výdajů                                                                         12.933,0   tis. Kč


      z toho:  mzdové prostředky                                                                   6.076,0   tis. Kč                    ostatní výdaje                                                                          6.857,0   tis. Kč


Výsledek hospodaření k 31.12.2003  (zisk)                                                   502,0  tis.  Kč


 


b) schvaluje příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2003 ve výši  501.890,19 Kč


    následovně:


     – do fondu odměn               20.000,-   Kč


     – do rezervního fondu      481.890,19 Kč


Odpovědnost:  Marcela Němcová, ředitelka MŠ   Humpolec


 


 


381.


Rada města


a)  bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní a informační středisko v Humpolci  k 31. 12. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


    -celkový objem příjmů                                                                        9.265,0   tis. Kč       


     z toho : neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                      6.458,0   tis. Kč


                   investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                            120,0   tis. Kč


                   ostatní  příjmy                                                                     2.807,0    tis. Kč


    -celkový objem výdajů                                                                        9.014,0   tis. Kč


      z toho: mzdové prostředky                                                                1.995,0   tis. Kč                  ostatní výdaje                                                                        7.019,0   tis. Kč


Výsledek hospodaření k 31.12.2003  (zisk)                                              251,0  tis.  Kč


 


b) schvaluje  příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2003 ve výši  251.586,10 Kč     následovně:


     – do fondu odměn               11.000,-   Kč


     – do rezervního fondu      240.586,10 Kč


c)  ukládá provést převod z investičního  fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 420,0 tis. Kč


Odpovědnost:  Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS Humpolec


 


 


 


 


382.


Rada města

Čtěte dále:   Radniční listy

a)  bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Zdravotních služeb města Humpolec  k 31. 12. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


 -celkový objem příjmů                                                                        10.060,0   tis. Kč       


  z toho :  neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                           568,0   tis. Kč


                  ostatní  příjmy                                                                       9.492,0   tis. Kč


  -celkový objem výdajů                                                                       10.057,0   tis. Kč


    z toho: mzdové prostředky                                                                  5.313,0   tis. Kč                ostatní výdaje                                                                          4.744,0   tis. Kč


Výsledek hospodaření k 31.12.2003  (zisk)                                                   3,0  tis.  Kč


 


b) schvaluje   příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2003 ve výši  2.853,54 Kč následovně:


     – do fondu odměn                    570,71   Kč


     – do rezervního fondu          2.282,83 Kč


Odpovědnost:  MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSM Humpolec


 


 


383.


Rada města


a)  bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace Léčebny tuberkulózy a nemocí respiračních v Humpolci k 31. 12. 2003 v následujícím finančním vyjádření:


 -celkový objem příjmů                                                                        24.635,0   tis. Kč       


  z toho :  neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                          145,0   tis. Kč


                  ostatní  příjmy                                                                    24.490,0   tis. Kč


  -celkový objem výdajů                                                                       24.307,4   tis. Kč


    z toho: mzdové prostředky                                                               12.814,2   tis. Kč                ostatní výdaje                                                                       11.493,2   tis. Kč


Výsledek hospodaření k 31.12.2003  (zisk)                                              327,6  tis.  Kč


 


b) schvaluje příděl zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2003 ve výši  327.521,61 Kč 


    následovně:


               do fondu odměn                       65.520,–   Kč


               do rezervního fondu               262.080,–   Kč


Odpovědnost:  MUDr. Tomáš Drasnar, ředitel LTRN Humpolec


 


 


384.


Rada města:


a)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní a informační středisko, Humpolec  na rok 2004  v následujícím finančním členění:


 -celkový objem příjmů                                                                                 8.595,0   tis. Kč       


  z toho :  neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                               6.032,0  tis. Kč


                 ostatní  příjmy                                                                               2.563,0  tis. Kč


  -celkový objem výdajů                                                                                 8.595,0  tis. Kč


    z toho: mzdové prostředky                                                                         2.002,0  tis. Kč                 ostatní výdaje                                                                                6.593,0  tis. Kč


b) schvaluje plán odpisů na rok 2004 ve výši 485,0 tis. Kčc)  ukládá  možnost použití finančních prostředků jednotlivých fondů organizace jen se   souhlasem zřizovatele


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS


 


 


 


385.


Rada města


a)  schvaluje  rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní služby města   Humpolec  na rok 2004  v následujícím finančním členění:


 -celkový objem příjmů                                                                                 10.209,0   tis. Kč       


  z toho :  neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                   433,0   tis. Kč


                 neinvestiční příspěvek LSPP-KÚ                                                     923,3   tis. Kč


                 ostatní  příjmy                                                                                 8.852,7  tis. Kč


  -celkový objem výdajů                                                                                 10.209,0  tis. Kč


    z toho: mzdové prostředky                                                                           5.597,0  tis. Kč                 ostatní výdaje                                                                                  4.612,0  tis. Kč


b) schvaluje  plán odpisů na rok 2004 ve výši 516,0 tis. Kč


c)  ukládá  možnost použití finančních prostředků jednotlivých fondů organizace je se      souhlasem zřizovatele.


Odpovědnost: MUDr. Václav Janeček, ředitel ZSM Humpolec


 


 


 


386.


Rada města


a)  schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Léčebny tuberkulózy a nemocí respiračních Humpolec  na rok 2004  v následujícím finančním členění:


 -celkový objem příjmů                                                                                 23.388,0   tis. Kč       


  z toho :  neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                    164,0  tis. Kč


                 ostatní  příjmy                                                                               23.224,0  tis. Kč


  -celkový objem výdajů                                                                                23.388,0  tis. Kč


    z toho: mzdové prostředky                                                                         12.250,0  tis. Kč                 ostatní výdaje                                                                                11.138,0  tis. Kč


b) schvaluje  plán odpisů na rok 2004 ve výši 339,0 tis. Kč


c)  ukládá  možnost použití finančních prostředků jednotlivých fondů organizace jen se  souhlasem zřizovatele


Odpovědnost: Marcela Kubíčková, ředitelka MěKIS


 


 


387.


Rada města


schvaluje  použití finančních prostředků z investičního fondu Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov na financování těchto akcí:


l. rekonstrukce suterénních prostor na keramickou dílnu ve výši                  492. 000,– Kč


2. III. etapa zateplení střešních prostor budovy školy ve výši                        117.000,– Kč


3. pořízení konvenktomatu do školní jídelny  ve výši                                    400.000,– Kč


4. výměna dlažby ve vchodu školy ve výši                                                     150.000,– Kč


5. rekonstrukce šaten na tělesnou výchovu ve výši                                         200.000,– Kč


Celkem                                                                                                          1.359.000,– Kč


Odpovědnost:  Mgr. Roman Brzoň, místostarosta města


              &nb

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Bernard získal hattrick v CZECH TOP 100

Po Bře 22 , 2004
Praha, Humpolec – 19.3.2004 – Rodinný pivovar Bernard obhájil prvenství z loňského a předloňského roku v prestižní soutěži CZECH TOP 100 a stal se pro rok 2004 nejobdivovanější firmou kraje Vysočina. K úspěšnému hattricku přidal další významné ocenění, když se v kategorii „Potravinářský a tabákový průmysl“ umístil na 4.místě. Čtěte […]

You May Like

Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP

Témata