19. zasedání zastupitelstva, 21. 9. 2005

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec ze dne 21. 9. 2005.

454.

Zastupitelstvo města

schvaluje prodej části poz. parc.
PK č. 1578/1 o výměře 8750 m2 v katastrálním území Humpolec za
cenu 38 500,– Kč České zemědělské univerzitě v Praze.

Odpovědnost: Josef Jůzl,
vedoucí OMH

Termín: 1 měsíc po
zajištění podkladů

455.

Zastupitelstvo města

a)
bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 18. zasedání ZM
a váznoucích, dosud nesplněných usnesení,

b) ukládá
sledovat dosud nesplněná usnesení.

Odpovědnost: Ing. Tomáš
Křišťan, místostarosta

456.

Zastupitelstvo města

bere na vědomí zprávu o činnosti
Rady města v Humpolci od 8. 6. 2005 do 22. 6. 2005. Vlastní zpráva tvoří
přílohu k zasedání Zastupitelstva města v Humpolci dne 21. 9. 2005.

457.

Zastupitelstvo města

schvaluje výsledky hospodaření Města Humpolec k 31. 8. 2005
v tomto finančním vyjádření:

Rozpočtové příjmy celkem……………………………… 127.629,5 tis. Kč

z toho: třída 1 – Daňové příjmy
………………………… 79.349,6 tis. Kč

třída 2 – Nedaňové příjmy ………………………
17.180,6 tis. Kč

třída 3 – Kapitálové příjmy ………………………
5.261,9 tis. Kč

třída 4 – Přijaté dotace
……………………… 25.837,4 tis. Kč

Třída 8 – Financování celkem ……………………… –
10.418,9 tis. Kč

z toho : změna stavu na bank.účtech …………………….
– 8.007,8 tis. Kč

splátky dlouhodobých půjček .. …………………
-2.411,1 tis. Kč

Rozpočtové výdaje celkem……………………………….. 117.210,6
tis. Kč

z toho: třída 5 – Běžné výdaje ……………………………
96.742,7 tis. Kč

třída 6 – Kapitálové výdaje ……………………….
20.467,9 tis. Kč

Odpovědnost: Mgr. Jiří Kučera, starosta města

458.

Zastupitelstvo města schvaluje tato rozpočtová opatření
v roce 2005:

1) Vyjádřeno jmenovitě:

Oddíl 33 – Kultura, sdělovací
prostředky:

-informační vítací tabule při příjezdu do
Humpolce 65,0 tis. Kč

-studie pro výstavbu mikrovlnného TV
vysílače 48,0 tis. Kč

Oddíl 61 – Územní
samospráva:

-DVD o
Humpolci
52,0 tis. Kč

Oddíl 33 – Kultura, sdělovací
prostředky:

-úprava položek v rámci schválených výdajů
určených na soutěž

mladých varhaníků

Oddíl 37 – Životní
prostředí:

-nákup a údržba kontejnerů
120,0 tis. Kč

Oddíl 36 – Bydlení,
komunální služby:

-stavební úpravy budovy č.p. 624 Na Skalce
-zvýšení 1359,0 tis. Kč

Oddíl 22 –
Doprava:

-zimní údržba místních komunikací
-zvýšení 1000,0 tis. Kč

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby:

-poskytnutí půjček
z FRB 3810,0
tis. Kč

Oddíl 33 – Kultura, sdělovací
prostředky:

-opravy budovy č.p. 253 Dolní náměstí
(navýšení) 250,0 tis. Kč

2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3319 pol.
5139 65,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3322 pol.
5171 65,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3341 pol.
6122 48,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6171 pol.
5169 40,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 5273 pol.
5901 8,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6171 pol.
5136 52,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3299 pol.
5901 52,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3312 pol.
5169 35,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3312 pol.
5194 35,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3722 pol.
5139 100,0 tis. Kč

OddPa 3722 pol.
5169 20,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3322 pol.
5171 120 ,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3613 pol.
6121 1359,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2219 pol.
6121 650,0 tis. Kč

OddPa 2321 pol.
6121 650,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 4399 pol.
5901 50,0 tis. Kč

Čtěte dále:   Přerušení dodávky el. energie 8. 3. 2023

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 5273 pol.
5901 9,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 2212 pol.
5169 1000,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3322 pol.
5171 165,0 tis. Kč

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 2321 pol.
6121 435,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (kapitálové)

OddPa 3639 pol.
6119 300,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3599 pol.
5901 50,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3419 pol.
5901 50,0 tis.

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3612 pol.
5624 3.810,0 tis.

zvýšení třídy 8 – Financování

OddPa – pol.
8115 3.810,0 tis. Kč

zvýšení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 3322 pol.
5171 250,0 tis.

snížení rozpočtových výdajů (běžné)

OddPa 6171 pol.
5171 250,0 tis.

3) Změny rozpočtu ve finančních objemech
v návaznosti na schválená rozpočtová opatření


(v
tis. Kč)

Název opatření

Příjmy

Výdaje

Financování

Informační vítací tabule – Humpolec

65,0

Opravy památníku Dr. A. Hrdličky

-65,0

Studie-mikrovlnný vysílač MMDS

48,0

Správa-služby

-40,0

Rezerva oddíl 52

-8,0

DVD o Humpolci

52,0

Rezerva oddíl 32

-52,0

Soutěž mladých varhaníků-služby

35,0

Soutěž mladých varhaníků

-35,0

Nákup a údržba kontejnerů

120,0

Oprava památníku Dr.A.Hrdličky

-120,0

Stavební úpravy budovy č.p. 623

1359,0

Parkoviště Stromovka

-650,0

Kanalizace HS

-650,0

Rezerva oddíl 43

50,0

Rezerva oddíl 52

9,0

Zimní údržba komunikací

1000,0

Památník Dr.A.Hrdličky

-165,0

Kanalizace HS

-435,0

Digitalizace map

-300,0

Rezerva oddíl 35

-50,0

Rezerva oddíl 34

-50,0

Půjčky z FRB

3810,0

Zvýšení financování

3810,0

Opravy budovy č.p.253 Dolní náměstí

250,0

Elektroinstalace č.p. 300

-250,0

CELKEM

0,0

3810,0

3810,0

Odpovědnost: Mgr. Jiří
Kučera, starosta města

Jaromíra
Veselá, vedoucí EO

Termín: 22. 9. 2005

459.

Zastupitelstvo města

schvaluje tato rozpočtová
opatření v oblasti obdržených dotací a grantů za VII. a VIII./2005:

1) Vyjádřeno jmenovitě dle jednotlivých dotačních
titulů:

Oddíl 10 – Zemědělství a lesní
hospodářství:

Dotace na částečnou úhradu zvýšených
nákladů

na výsadbu minimálního podílu
melioračních a

zpevňujících
dřevin
24,4 tis. Kč

Dotace na úhradu nákladů na činnost
odborného

lesního
hospodáře
215,6 tis. Kč

Oddíl 23 – Vodní hospodářství:

Zpracování analýzy rizika staré
ekologické zátěže bývalého

závodu Humpoleckých
strojíren 519,0 tis. Kč

Oddíl 31 – Vzdělání:

Úřad práce-odborná praxe absolventů
v ZŠ Hálkova 5,4 tis. Kč

Úřad
práce-odborná praxe absolventů v ZŠ Hradská 8,4 tis.

Oddíl 33 – Kultura:

Majáles
2005 50,0
tis. Kč

Oddíl 61 – Územní samospráva:

Úřad práce-odborná praxe
absolventů u MěÚ 9,7 tis. Kč

Příspěvek na evidenci zemědělských
podnikatelů 22,6 tis. Kč

2) Vyjádřeno dle klasifikace rozpočtové skladby:

zvýšení rozpočtových příjmů (přijaté dotace)

OddPa – pol.
4122 50,0
tis. Kč

OddPa – pol. 4116
UZ 13101 23,5 tis. Kč

OddPa – pol. 4116
UZ 29433 22,6 tis. Kč

OddPa – pol. 4116
UZ 29004 24,4 tis. Kč

OddPa –

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

BRATŘI KARAMAZOVI

Po Říj 3 , 2005
MěKIS v Humpolci vás zve v pondělí 17. října na divadelní představení do pražského Dejvického divadla BRATŘI KARAMAZOVI. Čtěte dále:   Radniční listy

You May Like

Témata