Antropologický kongres

Humpolec spoluorganizuje Mezinárodní antropologický kongres a vyzývá k nominacím osobností pro udělení Pamětní medaile dr. Aleše Hrdličky.

Svět si letos připomíná 150 let od narození významného antropologa a humpoleckého rodáka dr. Aleše Hrdličky, a tak město společně s Českou společností antropologickou chystá Mezinárodní antropologický kongres. Prestižní událost se uskuteční v humpoleckém fabrika hotelu ve dnech 3. až 5. září 2019. Setkání určené především vědcům nabídne zajímavé přednášky i besedy, ale také udělování Pamětních medailí dr. Aleše Hrdličky jak v rovině odborné, tak i v rovině občanské. 
Držitelem pamětní medaile se může stát významný odborník v oboru antropologie nebo důležitá osobnost vědeckého, kulturního a společenského života. „V občanské rovině pak oceňujeme osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj či reprezentaci města Humpolce a kterých si lidé váží pro jejich pevné morální a občanské postoje, mimořádné vlastnosti nebo zásluhy a činy v obecný prospěch. Trvalé bydliště v Humpolci není pro ocenění podmínkou, předpokládáme ale určitý vztah k městu nebo k jeho nejbližšímu okolí,“ uvedl tajemník Městského úřadu Humpolec Mgr. Jiří Fiala. 
Pamětní medaile představuje pro Humpolec obdobu institutu čestného občanství města a výběr laureátů z nominovaných osobností je v režii městského zastupitelstva. „Písemný návrh na udělení medaile v občanské rovině mohou zájemci předkládat k rukám paní místostarostky Mgr. Aleny Kukrechtové nejpozději do 15. února 2019. Návrh oceněných v odborné rovině máme za Českou společnost antropologickou již k dispozici,“ doplnil Jiří Fiala. Na zářijovém kongresu budou vyhlášeny také výsledky soutěže o Cenu dr. Aleše Hrdličky v kategorii doktorských prací. 
Medaile vznikla v roce l959 ku příležitosti devadesátého výročí narození významného antropologa světového jména s myšlenkou trvale připomínat jeho památku. Obsahuje Hrdličkův portrét, jeho nesmrtelný výrok „Všechno lidstvo jednoho původu“, v angličtině „All mankind is one of origin“, a znak města Humpolce jakožto antropologova rodiště. Držiteli ocenění v občanské rovině jsou například básník Jan Zábrana (in memoriam), želivský opat Bohumil Vít Tajovský, farář evangelické církve Rudolf Mahovský (in memoriam), hudební skladatel Gustav Mahler (in memoriam), představitel české moderní jazykovědy Bohumil Trnka (in memoriam) nebo básník a výtvarný kritik Ivan Martin Jirous. Kompletní seznam oceněných, stejně jako více informací  k Mezinárodnímu antropologickému kongresu 2019 v Humpolci, je k dispozici na webových stránkách www.iacah.eu
Třešničkou na dortu letošních oslav 150. výročí narození dr. Aleše Hrdličky bude otevření nové antropologické expozice v humpoleckém muzeu na Horním náměstí. 
Mgr. Aneta Slavíková
MěÚ Humpolec
Čtěte dále:   POSLEDNÍ KONTROLNÍ DEN

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Veřejné projednání - změna územního plánu č. 1

Po Led 21 , 2019
7. 2. 2019, 16.30 h, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec Čtěte dále:   Zálesí, březen 2023

You May Like

Témata