I v letošním roce se v Humpolci připravuje privatizace městských bytů. Rada města podpořila záměr na zprivatizování tří domů. Pokud prodej podpoří zastupitelé, získají domy jejich současní nájemníci.

Témata