Bojíte se cen topení?

V dnešní době, kdy jsme neustále strašení z médií zdražováním paliv a energií každý přemýšlí jak co nejvíce za tyto věci ušetřit. Možná doma večer usedáte k počítači nebo kalkulačce a snažíte se najít řešení. Možná přemíšlíte o tom, jak co nejvíce ušetřit. Ale je to těžké. Zaprvé jen málokdo je takovým odborníkem, který pamatuje na všechna úskalí a všechny parametry, které výhřevnost a teplo vašeho domova – ať už domu nebo bytu – ovlivňují. A možná by Vám práci a úvahy usnadnil EkoWATT a jejich internetové aplikace, které jsou k dispozici zdarma.

EkoWATT alias Centrum pro obnovitelné zdroje a efektivní využívání
energie (The RES & EE Centre) je česká nezávislá, nezisková a nevládní
organizace založená v roce 1990 jako občanské sdružení. Vyvíjí činnost
zejména jako poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a
životního prostředí.


EkoWATT je nositelem certifikátu jakosti podle modelu ČSN EN ISO 9001:2001 udělený Českou společností pro jakost CSQ-CERT
EkoWATT
obdržel cenu The Sasakawa Peace Foundation Environmental Award za
ekologický přínos roku 1996. Od roku 1996 je EkoWATT EKISem
(Energetické konzultační a informační středisko) České energetické
agentury.

Služby EkoWATTu využívají například

 • Architekti a projektanti,
 • státní instituce a neziskové organizace,
 • města a obce,
 • školy a nemocnice,
 • výzkumné ústavy,
 • bytová družstva a vlastníci nemovitostí,
 • podnikatelé, firmy, zemědělské a průmyslové podniky,
 • zahraniční a mezinárodní instituce a výzkumná centra,
 • veřejnost.

Bližší informace, seznam publikací, uskutečněných projektů a referencí lze nalézt na adrese www.ekowatt.cz. Kromě toho je EkoWATT provozovatelem specializovaného energetického portálu umístěného na doméně www.energetika.cz.

EkoWATT je kolektivním členem v následujících odborných organizacích:

SYSTÉM ŘÍZENÍ PODLE MODELU ČSN EN ISO 9001:2001

Systém řízení jakosti ve společnosti byl zaveden na konci roku 2004
a je budován na procesním základě tzn., že systém řízení jakosti je
zaměřen na jednotlivé procesy a vzájemně propojené činnosti v souladu s
novelou normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Tvorba systému řízení jakosti je podporována, sledována a
operativně vyhodnocována vedením. Do systému řízení jakosti jsou
zahrnuty všechny procesy, které přímo nebo nepřímo ovlivňují úroveň
dosažení dohodnutých požadavků zákazníka na dodávaného výrobku nebo
poskytované služby. Opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků
a neustálého zlepšování těchto procesů jsou vydávána a projednávána
vedením společnosti operativně.

CERTIFIKACE JAKOSTI PODLE MODELU ČSN EN ISO 9001:2001

EkoWATT je moderně řízená společnost s trvale udržitelnou
flexibilitou, která se důsledně orientuje na zákazníky a dynamicky
reaguje na jejich potřeby a očekávání. Řízení procesů včetně řízení
projektů podléhá systému řízení jakosti podle modelu ČSN EN ISO
9001:2001. EkoWATT důsledně využívá projektové řízení ve všech
oblastech, kde je to možné.

STRUKTURA FIRMY

PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE

Pokud si vyberete EkoWATT jako partnera pro vaše řešení, tak na řešení projektu se bude podílet odborný tým EkoWATTu, který má
dlouhodobé zkušenosti s odborným poradenstvím v oboru obnovitelných
zdrojů energie a energetických úspor, a který je složen z
profesionálních specialistů, kteří disponují dostatečnými znalostmi
rozhodujícími pro kvalitní plnění zakázky.

Odborný tým EkoWATTu má celkem 8 odborných konzultantů, 3 jsou
absolventi kursů IREAS (Institut pro strukturální politiku) nebo ISP
(Institut Svazu průmyslu ČR) pro čerpání prostředků ze strukturálních
fondů EU a má celkem 7 energetických auditorů, kteří disponují
dostatečnými znalostmi rozhodujícími pro kvalitní plnění zakázky. Velký
důraz je kladen na neustálé získávání nejnovějších informací a poznatků
v oblasti nových technologií a legislativy.

Čtěte dále:   Novinka na náměstí v Pelhřimově: usaďte se do baňky a řekněte sýr

S ohledem na potřeby jednotlivých projektů EkoWATT do svého
týmu přibírá další externí specialisty, kteří mají zkušenosti z různých
oblastí hospodárného využívání paliv a energie, stavební fyziky,
obnovitelných zdrojů, ekonomie, ekologie a úsporných technologií.

Ke spolupráci budou přizváni konzultanti se znalostmi a
praktickými zkušenostmi z příslušné odborné oblasti teplárenství,
tepelně technické analýzy budov, technické zabezpečení budov (TZB),
elektrotechniky, ekonomie, případně operačního výzkumu a
vícekriteriální analýzy, kteří se během posledních let aktivně podíleli
na vzniku nových norem a legislativy, zejména se jedná tyto organizace
a instituce:

 • ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb
 • ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • Západočeská univerzita Plzni v, Fakulta elektrotechnická,
  Katedra elektroenergetiky

O spolupráci a konzultace pro získání informací budou požádány následující instituce:

 • HVAC Group s.r.o.
 • ČHMÚ
Jmenný seznam závazných spolupracovníků a odborníků, kteří se budou na projektu podílet:
 • Kmenoví a závazní pracovníci EkoWATT:
  • Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., energetický auditor
  • Mgr. František Macholda, energetický auditor
  • Ing. Karel Srdečný, energetický auditor
  • Ing. Jan Truxa, energetický auditor
 • Externí závazní energetičtí auditoři:
  • Ivan Kubeš, energetický auditor
  • Ing. Světlana Votavová, energetický auditor
  • Ing. Jaroslav Vlček, energetický auditor
 • Externí závazní energetičtí odborníci:
  • doc. Ing. Jan Škorpil, CSc., ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
  • doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., ekonomické hodnocení, ČVUT FEL Praha
  • Ing. Jiří Petlach, vzduchotechnika, HVAC Group, s.r.o.
  • Ing. Richard Poul, elektro-energetická analýza
  • doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., ekonomické hodnocení, ČVUT FEL Praha
  • Ing.Jindřich Šmíd, teplárenství a vytápění, HVAC Group, s.r.o.
  • Ing. Vladimír Žďára, CSc., technická analýza budov

NÁSTROJE PRO VÁS ZDARMA!

Ne všichni si ale asi budete na úsporu energie ve vašem domě vypracovávat projekt a platit tým odborníků. Přesto i pro Vás má EkoWATT zajímavou nabídku. Toto občanské sdružení Vám dává na Internetu k dispozici mnoho výpočetních nástrojů, které Vám mohou pomoci vypočítat a navrhnout jak právě Vy můžete uspořit energii a teplo. A to všechno zdarma!

Na Internetu jsou k dispozici následující nástroje:

Emise – tento produkt Vám spočítá a porovná emise vašich variant vytápění či variant řešení.

Náklady na vytápění TZB – EkoWATT – tento nástroj Vám pomůže s rychlou orientací v cenových tarifech paliv a energie a v možnostech přechodu na jiné možnosti.

Hestia – velmi pěkný, interaktivní nástroj pro energetické bilance, software Hestia 1.0 a 2.0 vám pomůže spočítat spotřebu energií ve vašem domě.

Bilance III – Toto je nejnovější a nejkomplexnější produkt společnosti EkoWATT. Program je určen pro modelování potřeby energie budov v závislosti na stavebních
konstrukcích, technickém zařízení budov a instalovaných spotřebičích. Zároveň
slouží k ekonomickému vyhodnocení provozu podle tarifů dodavatelů plynu a
elektrické energie. Produkt je určen pro poradenskou činnost a je zpracován v rámci
"Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie pro rok 2003 – část A.

A to je jen část produktů, které Vám EkoWATT nabízí. Mnoho dalších zajímavých nástrojů a tabulek můžete nalézt na adrese http://www.energetika.cz/.

Doufám, že shledáte tento článek užitečným a že některý z nástrojů nebo služeb zde uvedených Vám pomůže při řešení Vašich úspor.Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Těžba dřeva pod Orlíkem

Po Led 23 , 2006
V lese pod hradem Orlík momentálně probíhá klasická obnova lesa. Čtěte dále:   Zálesí, léto 2023

You May Like

Témata