Kde se vzala tradice pouti, kdo byli Tři králové a proč byli tři, o znameních a vydání se na pouť … od P. Mariana Sokola – faráře humpoleckého

Co to znamená advent, historické a církevní souvislosti, svátost smíření – odkud pochází adventní věnce a kalendáře, jaký smysl má dobrý skutek … od P. Mariana Sokola – faráře humpoleckého

Pravděpodobně největším příkladem vytrvalosti je Abraham Lincoln. Jestli se chcete dozvědět o někom, kdo se nikdy nevzdal, už nemusíte hledat dál. Lincoln se narodil v chudobě a po celý život se musel potýkat s prohrami. Propadl v šesti volebních kampaních, dvakrát prožil krach jako podnikatel a jednou se nervově zhroutil.

Stalo se to v té krásné podletní době, kdy začínají kvést růže. Tehdy kvetla i válka. V okupované zemi byla německá vojska, proti nimž se aktivoval zahraniční i domácí odboj. A právě v ten vlahý červnový čas byl zabit vysoký esesácký důstojník. Pomsta byla strašná. A dopadla shodou okolností a […]

Lidice byly zničeny právě před 62 lety. Na jejich místě stojí dnes památník. Nikoli jen český. I evropský. Světový. Můžete ho navštívit tuto sobotu 12.6., kdy tu opět bude od 10. hodin probíhat tradiční pietní připomenutí. Je to pár kilometrů za Prahou.

1

O tomto výkendu byl při výkopu základů pro novu výstavbu udělán senzační objev. Po zboření starého domu a hloubení výkopu pod tímto domem byl v hloubce jednoho metru pod povrchem objeven velice starý a cený obraz. Podle původních odhadů se jedná o dílo „Pere Au Maternity Vacances“ od Rembrandt van […]

V pátek od 17 hodin pokračuje cyklus přednášek z české historie v Literárním klubu. Tentokrát na téma Česká společnost mezi revolucí a konstitucí v letech 1848 až 1867. Jedná se o etapu tak zvaného neoabsolutismu, období zahraničně politických problémů Rakouska na přelomu 50. a 60. let 19. století a postupný […]

Témata