Novinkou na hradě Kámen je zrekonstruovaná expozice někdejšího muzea jednostopých motorových vozidel, která byla zredukována jen na nejzajímavější exponáty. V jednom z nejhezčích hradních sálů, jenž dosud sloužil jako obřadní síň, je připravena nová interiérová instalace z historie bydlení. Sousední komnata je pak zařízena jako zámecká kaple a nabízí výstavku […]

Po třináct let se Britové a Francouzi domnívali, že šifra Enigma je nerozlomitelná, ale nyní vysvitla naděje. Polský objev dokázal, že šifra Enigma není beze slabin, což pozvedlo morálku spojeneckých kryptoanalytiků. Polský postup byl zastaven zavedením nových scramblerů a zvýšením počtu propojovacích kabelů, zůstalo však nesporné, že Enigmu už není […]

Témata