Dny evropského dědictví 2003

Tyto dny se v ČR pravidelně konají druhý zářijový víkend. O týden dříve je Sdružením historických sídel Čech , Moravy a Slezka a městem, které vyhraje výběrové řízení, pořádáno národní zahájení. Letos vyhrálo město Prachatice a slavnostní zahájení probíhá 5. – 6. září 2003 – doprovází ho bohatý kulturní program.
Do projektu se jako každý rok zapojil i Humpolec.

Česká republika se do akce zapojuje od roku 1991 a Dny evropského dědictví se v ní postupně staly významnou aktivitou ve všech směrech naplňující celoevropské cíle této akce. K nim patří i zpřístupňování co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky jako jsou hrady, paláce, katedrály, ale otevírají i dveře soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, škol, obytných domů atd.), které nebývají veřejnosti přístupny vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví.Podpora vrcholných vládních činitelů a orgánů dává Dnům evropského dědictví v České republice patřičný význam a rozměr a vůči světu jasně signalizuje příkladný postoj nejvyšších autorit našeho státu.Město Humpolec se jako každý rok připojuje následujícími památkami:


památka: Hrad Orlík u Humpolce
adresa: lesopark nad Humpolcem
Ozdoba panoramatu města. Bývalé sídlo držitelů poddanského města je dnes cílem oblíbených vycházek.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno V., VI. so, ne 9.00-17.00, VII., VIII. denně mimo po 9.00-17.00, IX., X. so, ne 9.00-16.00 hod.
Ve dnech EHD 2003 otevřeno:
13. 9. 2003 10.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.
14. 9. 2003 10.00-12.00 hod.
Vstupné: za běžné vstupné

památka: Kostel sv. Mikuláše – věž
adresa: Horní nám.
Věž kostela je dominantou města. První zmínka o kostelu se objevuje v roce 1233, v průběhu staletí kostel i věž prošly několika úpravami, přestavbami a rekonstrukcemi.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2003 otevřeno:
13. 9. 2003 9.00-12.00 hod.
Vstupné: zdarma


památka: Muzeum Dr. Aleše Hrdličky
adresa: Horní nám. 273
Muzeum nese jméno slavného antropologa Dr. Aleše Hrdličky. Jsou zde tři stálé expozice – národopisná expozice seznamující s životem předminulého století na Humpolecku, antropologická expozice věnovaná Dr. Aleši Hrdličkovi a expozice Gustava Mahlera.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2003 otevřeno:
13. 9. 2003 9.00-11.00 a 14.00-16.00 hod.
14. 9. 2003 9.00-11.00 hod.
Vstupné: za běžné vstupné


památka: Židovská synagoga – dnes Sbor J. Želivského Církve čs. husitské
adresa: Zichpil
Synagoga byla postavena z prostředků cizích i místních souvěrců a nesla barokní stavební prvky, její rekonstrukce z roku 1860 převzala již pseudogotický ráz. Stojí uprostřed bývalé židovské čtvrti.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2003 otevřeno:
13. 9. 2003 9.00-11.00 hod.
Vstupné: zdarma


památka: Židovský hřbitov
adresa: lesopark pod Orlíkem
Památka běžně přístupná veřejnosti. Otevřeno po předchozí dohodě.
Ve dnech EHD 2003 otevřeno:
13. 9. 2003 9.00-14.00 hod.
Vstupné: zdarma

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jak na internet

Pá Zář 5 , 2003
V souvislosti s článkem o internetu přes dráty elektrického rozvodu jsem se podíval na možnosti připojení k internetu v Humpolci.

You May Like

Témata