Měnová loupež – 50:1

Velkou peněžní loupeží bývá dnes nazývána měnová reforma z roku 1953 , jíž se KSČ pokoušela o „nápravu“ ekonomiky . Všechny občany připravila o úspory . Zemi zachvátila vlna protestů,stávek a demonstrací . Stranou dění nezůstal tehdy ani Humpolec . Následovalo zatýkání i věznění nespokojenců .


Měnovými opatřeními chtěl komunistický režim řešit rostoucí problémy v zásobování , vyvolané přestavbou průmyslu a úpadkem násilně kolektivizovaného zemědělství . Reformu tajně připravoval od poloviny roku 1952 za pomoci Sovětského svazu .


V sobotu 30.května Ústřední výbor KSČ a Národní shromáždění schválily Návrh na zrušení vázaného trhu a na provedení měnové reformy.Při obou jednáních měl hlavní projev předseda vlády Viliam Široký,jenž vysvětlil důvody reformy : “ Existence nadbytečného množství oběživa v rukou obyvatelstva představuje neovladatelnou část kupní síly.“


Prakticky totéž zopakoval odpoledne v rozhlasovém projevu. „Od nynějška bude kurz naší koruny pevně svázán se sovětským rublem,který jest nejpevnější měnou na světě,“ oznámil také veřejnosti .


Čtyřdenní výměnu staré měny za novou zahájily banky v pondělí 1.června . Dosud užívaná platidla nahradily nové peníze , vytištěné v Sovětském svazu .


Občané si je mohli vyměnit v různém kurzu podle výše jejich hotovosti a úspor . V hotovosti si jedinec mohl vyměnit nejvýše 300 korun v poměru 5:1 , veškerou další hotovost pak v poměru 50:1 . Také úspory v bankách se přepočítávaly : například vklady do výše 5.000 korun v poměru 5:1 . vklady nad 50.000 byly znehodnoceny poměrem 30:1 .


Kromě toho byly zrušeny vázané vklady a životní pojistky . Mzdy , platy a penze se přepočítávaly v poměru 1:5 a stejně i sociální přídavky . Peněžní jednotka , koruna československá byla podle schváleného zákona podložena zlatem a připoutána k sovětskému rublu . Bylo zrušeno přídělové hospodářství a zaveden volný trh pro všechny druhy zboží .


Ačkoliv zájmem režimu bylo především postihnout bohaté neboli „buržoazii“ , patrně nejvíce reforma zasáhla zemědělce a živnostníky . Naopak komunistický stát se obohatil . Získal nejen úspory občanů,ale i výnosy jejich vázaných vkladů a životních pojistek . Celkový zisk překročil částku 14 miliard korun a pomohl umořit obrovský státní dluh a vytvořit i finanční rezervu .

Čtěte dále:   Antropolog Aleš Hrdlička: Z Humpolce až k celosvětové slávě

Znehodnocení vkladů , podstatně vyšší nové ceny a celkové zvýšení životních nákladů zhoršily už tak obtížnou ekonomickou situaci většiny obyvatel . V bezprostřední reakci na měnovou reformu vypukly ve dnech 1. až 3.června na řadě míst republiky masové nepokoje a demonstrace . Ve 129 závodech se konaly stávky . Rozsahem největší akcí s nejostřejším průběhem byl protest v Plzni , kde demonstrovalo na dvacet tisíc škodováků a k jejich rozehnání musela být nasazena armáda a Lidové milice z Prahy .

Následovala vlna zatýkání : v Plzni skončilo v rukou policie na 650 osob , desítky lidí byly zatčeny také na Ostravsku , v Praze i dalších částech republiky . Téměr 500 lidí bylo při hromadných procesech bez řádných důkazů odsouzeno do vězení a pracovních táborů,celé rodiny vystěhovali komunisté do pohraničí .

zdroj iDNES

pierre

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jak pomoci a neublížit mláďatům volně žijících živočichů ?

Út Čvn 10 , 2003
Poradí Vám pan Koubek z Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země. Čtěte dále:   Bohem vyvolený český král Přemysl Otakar II

You May Like

Témata