Jsou zváni všichni zájemci o astronomii a nevšední úkazy. Sledování denní i noční oblohy na nádvoří hradu Orlík. Součástí akce bude též pásmo krátkých přednášek o vesmíru určených pro malé posluchače a soutěž na astronomické téma.

2

Každoroční středověké slavnosti pro malé i velké se spoustou řemesel, her, dovadla, šermu, zprovozněné hradní kuchyně a jiné zábavy, při které nemusíte zůstat jen pasivním divákem. Tradičně největší, nejnavštěvovanější a nejoblíbenější akce všech sezón. Info pro trhovce a řemeslníky zde. Vstupné 40/80Kč a 200Kč rodinné.

13

Odpověď na tuto otázku Vám poskytne během procházky po hradě archeolog Bohumír Dragoun, který prováděl většinu archeologických průzkumů na hradě Orlík od počátku 90. let . Přednáška bude spojená s projekcí fotografií z průzkumů hradu. V případě nepřízně počasí v prostoru správního objektu na dolním nádvoří.

Témata