Ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 203096 – rada / odborný rada v Oddělení vyměřovacím IV v Odboru vyměřovacím II ve Finančním úřadu pro hlavní město Prahu s místem výkonu služby Humpolec.

Témata