Žadatelé o dotaci v oblastech podpory sportu a tělovýchovy, kultury, ostatní zájmové činnosti a obnovy kulturních památek i v oblasti Sociální služby mohou podávat své žádosti pro rok 2022 od 1. listopadu 2021 do 30. listopadu 2021.

Témata