Město Humpolec průběžně informovalo o přípravě nového územního plánu města, kdy po zhruba roce (nejen) veřejných projednání ve městě i v jeho místních částech za účasti zájemců z řad veřejnosti a ve spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace vznikl Návrh zadání nového územního plánu města Humpolce.

Témata