Dotace („ošetřovné“) pro OSVČ

Od středy 1. dubna 2020, 9:00 hod je možné žádat o dotaci („ošetřovné“) pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné).

Žádat může:

1) OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Dítě/děti musí být v den podání žádosti mladší 13 let.

2) OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.

3) OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Žadatel o příspěvek:

– musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost;

prokáže čestným prohlášením

– musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na Finančním úřadě;

prokáže čestným prohlášením

– musí být malým a středním podnikatelem

prokáže čestným prohlášením

– nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Pozemkovému fondu, Ministerstvu financí (jako právnímu nástupci Fondu národního majetku), Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému investičnímu fondu, kraji, obci a svazku obcí

prokáže čestným prohlášením

Získání tiskopisu žádosti včetně příloh na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Postup pro podání žádostí – POZOR, ZMĚNA oproti původním informacím!

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednouchém formuláři
  2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu,

o   prostřednictvím datové schránky bxtaaw4, do předmětu uvést fpmpo20, nebo

o   e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s přílohami na adresu: fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20 nebo

o   originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „neotvírat“ „fpmpo20“

V případě potřeby při vyplňování žádosti jsou žadatelům na základě jejich žádosti k dispozici Obecní živnostenské úřady.

Hodnocení žádosti a případné schválení dotace provede Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které si může vyžádat ještě další podklady. MPO v případě schválení podpory vydá Rozhodnutí, jehož součástí budou Podmínky.

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková; www.mesto-humpolec.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Z Odboru dopravy a silničního hospodářství

St Dub 1 , 2020
Pořadí žadatelů určuje pracovník registru vozidel

You May Like

Témata