Vývoj situace v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19

AKTUALIZUJEME: Vláda ČR vyhlásila nouzový stav. Platí pro celou republiku 30 dní, a to od 12. března 2020.

Více informací budou přinášet sdělovací prostředky, Úřední deska města Humpolce i naše další komunikační kanály. V zápatí tohoto článku jsou mimo jiné aktualizovány odkazy na platná nařízení Vlády ČR plus další přijatá opatření a důležité informace.

Rada města Humpolce dnes mimořádně jednala kvůli situaci v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. Zásadní informací bylo vyjádření Vlády ČR, která vyhlásila nouzový stav, a to pro celou republiku na dobu 30 dnů. Vydala i konkrétní POVINNÁ opatření, která pro podmínky Humpolce a jeho místních částí bude vyhlašovat starosta města Karel Kratochvíl, jakmile obdrží oficiální usnesení vlády. Tato opatření budou vcházet v platnost okamžikem vyvěšení na Úřední desce města Humpolce. Rada města proto doporučuje úřední desku sledovat.

Zároveň apeluje na občany a obyvatele Humpolce, aby pamatovali na zákonnou povinnost zůstat 14 dnů v domácí karanténě po návratu z Itálie – 13. března 2020 došlo k rozšíření nařízení povinné čtrnáctidenní karantény i pro ty, kteří se vrací z dalších rizikových zemí, jejichž seznam je aktualizován na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/?fbclid=IwAR1EVSVI8HVrDzKnxpGrdrxVr-hPf31dGbvxYR6M9sDK9NZldrEWOdysbMA. Patří k nim například Francie, Německo, Rakousko,Španělsko a další. Vláda v nouzovém stavu rovněž zakázala cestovat do ciziny.

V případě zdravotních, respiračních obtíží je postup daný – telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici, popřípadě záchrannou službu na čísle 112.

Vedení města také doporučuje každému občanovi využívat, pokud to jde, hlavně elektronickou či telefonickou komunikaci s úřady, institucemi, organizacemi apod.

Vedení města upozornilo velké podniky v Humpolci na fakt, aby svým zaměstnancům-cizincům vysvětlily opatření v rámci nouzového stavu. Zároveň je požádalo, aby v rámci svých možností dohlédly na dodržování platných vládních nařízeních právě u svých pracovníků.

Po dobu krizových opatření (od 16. března 2020 do odvolání) je Městský úřad Humpolec otevřen pro veřejnost v omezeném režimu, a to:

Po  8:00 – 11:00

St  13:00 – 16:00

Žádáme veřejnost, aby Městský úřad Humpolec navštěvovala jen v nejnutnějších případech a využívala v co možná největší míře elektronickou komunikaci. Místní poplatky (odpad, psi) mají splatnost do 30. dubna 2020, podle vývoje situace může být termín splatnosti prodloužen. Lze je ale uhradit i převodem z účtu. Při vstupu do budovy je pak povinnost mít nasazenou roušku/ochranu nosu a úst. Děkujeme za pochopení.

Na základě stanoviska Státního zdravotního ústavu a Ministerstva životního prostředí ČR sdílíme informaci o obecném doporučení pro rodiny v karanténě a pro rodiny, kde je prokázána nemoc COVID-19, k nakládání s odpady. Veškerý odpad by tyto rodiny měly doma ukládat do silnostěnných pytlů, případně do dvou pytlů, poté je zavázat a odkládat je výhradně do nádob na směsný odpad. Po dobu karantény či nemoci tedy nemají odpad třídit. Důvodem je zjednodušení systému zejména s ohledem na pracovníky, kteří odpad dále zpracovávají.

Kvůli současné situaci byl zrušen avizovaný jarní svoz velkoobjemového odpadu v Humpolci a místních částech, který měl postupně probíhat dle jednotlivých lokalit do 3. dubna 2020.

Prosíme, buďme ohleduplní, nejen ke svému zdraví, ale také ke zdraví svého okolí.

Dobrovolníci: volejte FOKUSu, potřební: volejte městskou INFOLINKU

Máte chuť pomáhat? Můžete šít roušky, darovat materiály, ochranné pomůcky, obstarávat zvířata, dojít pro nákup a tak dále a tak dále? Město Humpolec se spolu s Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu Humpolec domluvilo s Dobrovolnickým centrem v regionu Humpolec a Světlá nad Sázavou FOKUSu Vysočina na registraci dobrovolníků. Prosím, zkontaktujte přímo koordinátorku dobrovolníků Helenu Štěpánkovou na tel. 778 888 663, která vám řekne, kde je aktuálně pomoc potřeba. S Dobrovolnickým centrem je úzce propojena naše INFOLINKA, která funguje od dnešního dne, a to na telefonních číslech 565 518 157 a 565 518 158. Ta je určena zase pro lidi v nouzi, kteří pomoc hledají. A tak to s Dobrovolnickým centrem můžeme dát dohromady. Děkujeme vám všem, kteří se k pomoci nabídnete.

Vláda ČR schválila zákaz vycházení bez roušky, který má platit od půlnoci na 19. března 2020.

Vláda ČR prodloužila platnost přijatých krizových opatření v souvislosti s prevencí proti šíření nemoci COVID-19, a to do 1. dubna 2020.

Odkazy

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková ; www.mesto-humpolec.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Zrušení jarního svozu velkoobjemového odpadu

Čt Bře 26 , 2020
Kvůli současné situaci byl zrušen avizovaný jarní svoz velkoobjemového odpadu v Humpolci a místních částech.

You May Like

Témata