Krizová opatření přijatá vládou mění i způsob zápisu budoucích prvňáků.

Dvě humpolecké základní školy, a to Základní škola Hálkova a Základní škola Hradská, jsou připraveny na zápis dětí do prvních tříd.

Podle nařízení ministra školství se letos z bezpečnostních důvodů, s ohledem na prevenci šíření nemoci COVID-19, uskuteční bez přítomnosti budoucích prvňáků. Příjem žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání je pak umožněn po celý duben, přičemž rodiče mohou využít jednu z celkem čtyř možností podání žádosti. Jednou z nich je předání tiskopisu přímo v dané škole, které je v plánu na čtvrtek 2. dubna mezi 12. až 17. hodinou. Pro tento způsob zajistily obě školy patřičná opatření.

Postup zápisu v Humpolci byl stanoven na základě domluvy mezi zástupcem zřizovatele škol, tedy mezi místostostarostkou města Humpolce Mgr. Alenou Kukrechtovou, oddělením školství Městského úřadu Humpolec a oběma řediteli základních škol. „Zákonný zástupce dítěte si z webových stránek vybrané školy nebo z webových stránek města Humpolec stáhne a vytiskne žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list a informovaný souhlas GDPR. V případě žádosti o odklad školní docházky bude potřebovat formulář s názvem Žádost o odklad. Dokumenty vyplní, uvede datum a podepíše. Pokud rodiče nemají možnost tisku, mohou si formuláře vyzvednout přímo v budovách škol,“ nastínila místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová. Na ZŠ Hradská i na ZŠ Hálkova jsou dokumenty ve fóliích uložené v krabicích k dispozici od 24. března u hlavního vstupu do školy.

 

Zákonní zástupci pak mají čtyři varianty, jak žádosti odevzdat. První možností je doručení do datové schránky školy. Škola pak zpět přes datovou schránku odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.  Druhá varianta nabízí doručení e-mailem, ovšem s uznaným elektronickým podpisem. Prostý e-mail poslat nelze. I v tomto případě škola odešle zpět přidělené registrační číslo sloužící jako identifikátor uchazeče. Existuje i možnost zaslat dokumenty doporučeně poštou, to ale školy nedoporučují. Nejjednodušším způsobem je pak osobní podání, které školy zajistí tak, aby byl osobní kontakt omezen na minimum.

 

Osobní podání bude možné na obou školách ve čtvrtek 2. dubna od 12 do 17 hodin. Na ZŠ Hradská budou u hlavního vstupu připravené obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce vyplněné dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde. Na ZŠ Hálkova budou obálky, urny a lístečky s registračními čísly připraveny v areálu školy u jídelny, přičemž další postup je stejný jako v případě ZŠ Hradská. Na obou školách budou na vše dohlížet pedagogičtí pracovníci, kteří také zodpoví veškeré dotazy či pomohou správně vyplnit příslušné dokumenty. Ředitelé škol zároveň zákonným zástupcům doporučují, aby z preventivních důvodů použili při osobním podání rukavice. „Výsledky přijímacího řízení budou v zákonné lhůtě vyvěšeny na webových stránkách i ve vstupních prostorách obou škol,“ doplnila místostarostka. Pokud se rodiče nemohou 2. dubna dostavit k zápisu a nemají jinou možnost, jak žádost podat, musí se telefonicky spojit s vedením školy a domluvit se na náhradním termínu, který musí být stanoven nejpozději do letošního 30. dubna.

 

Základní škola Hálkova navíc nabízí přípravnou třídu, a to pro děti s odkladem školní docházky. Rodiče, kteří budou podávat tuto žádost přímo na ZŠ Hálkova, musí vyplnit i žádost o přijetí do přípravné třídy. Pokud rodiče půjdou k zápisu do jiné základní školy a zároveň by měli zájem o zařazení svého dítěte do přípravné třídy na ZŠ Hálkova, musí zkontaktovat ředitele ZŠ Hálkova (e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz nebo na telefon 777 742 529), od kterého dostanou více informací. Zároveň platí, že i po absolvování přípravné třídy na ZŠ Hálkova si může zákonný zástupce pro své dítě vybrat jakoukoliv jinou základní školu. Humpolecká přípravná třída přijímá přednostně děti z Humpolce a jeho místních částí, ve druhé řadě děti z obcí v rámci ORP Humpolec a poté ostatní zájemce.

 

Odkazy

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Vývoj situace v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19

Čt Bře 26 , 2020
AKTUALIZUJEME: Vláda ČR vyhlásila nouzový stav. Platí pro celou republiku 30 dní, a to od 12. března 2020.

You May Like

Témata