Dotační příležitosti přes MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

2

Dne 23. dubna 2018 vyhlásila Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka 3. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV)

Výzva je určena především zemědělským i nezemědělským
podnikatelům a živnostníkům včetně subjektům podnikajícím
v obchodu a ve službách. Do výzvy se mohou zapojit také
zpracovatelé zemědělských produktů či subjekty hospodařící
v lesích. V rámci výzvy je vyhlášeno celkem 6 oblastí
(tzv. fichí), do nichž budou moci žadatelé podat svou žádost o
dotaci: 1 Investice do konkurenceschopnosti místních zemědělců,
2 Investice do konkurenceschopnosti zpracování zemědělských
produktů, 3 Rozvoj lesnické infrastruktury, 4 Podpora
nezemědělského podnikání, 5 Infrastruktura pro cestovní ruch a
volný čas, 6 Podpora lesního hospodářství a zpracování
lesnických produktů.

Možnosti
podpory jsou velice široké. Podporovány jsou např. investice
v rostlinné a živočišné výrobě (stavby i technologie),
pořízení vybavení a výstavba či rekonstrukce výrobních
podniků, restaurací i ubytovacích zařízení. Dále lze podpořit
pořízení strojů a technologií pro práci v lesích a
výstavbu či modernizaci dřevozpracujících
provozoven včetně technologického vybavení. Dotaci mohou získat
i vlastníci lesa na budování turistických stezek, odpočinkových
míst, informačních tabulí a další činnosti.
Celková
alokace výzvy činí více než 10 mil. Kč.

Příjemce
dotace musí mít sídlo v regionu Humpolecka nebo v něm
musí prokazatelně působit (tzn. sídlo či působnost na území
spadající pod ORP
Humpolec
).

Příjem
žádostí o podporu v rámci 3. výzvy MAS PRV bude probíhat
od 28. května do 11. června 2018. Žádosti o podporu budou
žadatelé registrovat on-line prostřednictvím Portálu farmáře.

Veškeré
informace a dokumenty vztahující se k 3. výzvě PRV včetně
postupu registrace na Portál farmáře jsou k dispozici na webu
http://humpolecko.cz/vyzvy-prv
(odkaz 3. Výzva PRV).

Pokud
máte připravený podnikatelský záměr nebo zvažujete podat
žádost a chcete se dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit
a domluvit si osobní konzultaci na tel. 607 690 513 nebo
e-mailu info@humpolecko.cz
Rádi také nezávazně posoudíme, zda-li je Váš projekt vhodný a
podpořitelný v rámci výzvy. Veškeré konzultační služby
poskytuje MAS bezplatně. 

Petr

2 thoughts on “Dotační příležitosti přes MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

  1. Místní akční skupina bude také podporovat projekty na zvýšení bezpečnosti v dopravě. Pro obce z území Humpolecka dne 7. 5. 2018 vyhlásila výzvu na rekonstrukci nebo novou výstavbu chodníků v obci. Další dotační možnosti přes MAS budou velice široké.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Koncert - Veselá trojka

St Kvě 9 , 2018
Pátek 11.05.2018 18:00, Humpolec

You May Like

Témata