Dr. Aleš Hrdlička – v roce 2013 si připomínáme 70. výročí úmrtí

Dr. Aleš Hrdlička, významný antropolog, který vědecky vyvrátil názor, podle něhož by se lidstvo dělilo na vyvolené a podřadnější, na předurčené vládce a otroky, a to podle barvy pleti a podle původu. Stal se kurátorem Národního muzea ve Washingtonu a postupně i světové uznávaným antropologem a bojovníkem proti rasismu. Jeho celoživotním krédem se stalo heslo „Všechno lidstvo jednoho původu“, které dnes zdobí Hrdličkův pomník na Dolním náměstí.

Hrdličkovo jméno nese dnes místní gymnázium a především muzeum, jehož antropologická expozice patří k nejmodernějším a obdivovaným antropology celého světa. V části výstavy nalezneme i doklady o přátelství vědce s prezidenty Masarykem a Rooseveltem. Hrdlička se toužil vrátit po válce z Ameriky zpět do vlasti. Toto přání se mu však již nepodařilo vyplnit, a tak je v Muzeu Dr.A.Hrdličky uložena alespoň jeho urna.

V září 2013 si Muzeum Dr. Aleše Hrdličky připomíná 70. výročí úmrtí tohoto významného antropologa. 
Program oslav zde:

Draleshrdlicka.jpg

Podrobný program jednotlivých akcí zde

Výňatek z brožury o A. Hrdličkovi, kterou připravilo muzeum v rámci výročí na září 2013:
"….K tomu však nedošlo, protože když bylo Alešovi 13 let,vyhnala hospodářská krize celou Hrdličkovu rodinu za prací do Ameriky. Tam Aleš spolu s otcem a strýcem Matoušem začali pracovat v továrně na zpracování tabáku, matka byla zaměstnána jako kuchařka. Aleš pracoval deset hodin denně, večerně studoval střední školu a navštěvoval kurzy angličtiny. Toto tempo vydržel několik let, pak po velkém fyzickém i psychickém vypětí onemocněl horečnatou nemocí, zápalem plic a pohrudnice a v nemocnici
strávil dlouhou dobu. Ošetřující lékař M. Rosenbleuth po četných rozhovorech objevil jeho velké nadání a doporučil mu studovat medicínu…."

Čtěte dále:   Špatné počasí nevadilo. Po rybích dobrotách se v Humpolci zaprášilo

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

I.POUTNÍ JARMARK 7. - 8.9.2013

Út Zář 3 , 2013
I. POUTNÍ JARMARK NA OPATSKÉ ZAHRADĚ 7. – 8.9.2013 KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ V ŽELIVĚ Čtěte dále:   Motorkářský doupě nekončí - mění se

You May Like

Témata