Kauza sterilizace

1

V pondělí 30.8.2004 se v humpoleckém kinosále konalo veřejné setkání zástupců investora, samosprávy města, státní správy a občanů města Humpolec.


Firma Ebster s.r.o. v zastoupení společnosti E.B.S. consulting, spol. s r.o.
měla kinosál pronajmutý na dvě hodiny. Přesně v 17,00 hodin bylo toto setkání
zahájeno.Na pódiu byli přítomni:
paní Szável – investor, konzultantka
firmy E.B.S. consulting, spol. s r.o. a zastupitelka firmy Ebster s.r.o. Praha,

zpracovatel projektové dokumentace pan Žák – architekt, Atelier AS
Pelhřimov,
zpracovatel rozptylové a hlukové studie (nikoliv EIA) pan
Vondráček – autorizovaná osoba, ENVING spol. s r.o. Brno,
dodavatel
technologie pan Keprt – KHS, spol. s r.o. Brno,
stávající majitel pozemku,
kde se má budoucí podnik nacházet, pan Jíra – jednatel, Stavebniny Rada
spol.s.r.o. Pelhřimov.
Za samosprávu města Humpolec pan Kučera – starosta,
pan Křišťan a Brzoň – místostarostové.
Za státní správu, resp. stavební
odbor MěÚ Humpolec pan Hrbek – vedoucí, za odbor životního prostředí MěÚ
Humpolec pan Kocman – vedoucí a další.


Zleva: pan Vondráček, pan KeprtZleva: pan Žák, paní Szável

Po úvodním slovu paní Szável, kdy ve zkratce představila
italskou společnost Bioster s.p.a. a její pobočku firmu Ebster s.r.o. představil
pan Žák investiční záměr a projektové zpracování pro sloučené územní a stavební
řízení, které momentálně probíhá u příslušného stavebního úřadu MěÚ Humpolec.
Také se vyjádřil k petici, kterou do dnešního dne podepsalo přes 2000 občanů. Je
legitimní, ale zpochybnil zda občané vědí co podepisují. Upozornil také na možné
šíření dezinformací a možný postih za poškozování obchodních zájmů. Už při tomto
vystoupení dali občané města, kteří se nacházeli v zaplněném kinosálu, svými
hlasitými projevy najevo, že s postupem italské společnosti a zástupců ostatních
českých firem nesouhlasí. Bohužel se od této chvíle celé dvouhodinové setkání
neslo ve velice emotivní atmosféře. Většina přítomných občanů města bylo velice
rozrušeno, některé reakce byly až vzájemně nedůstojné.
Po panu Žákovi
dostali slovo odborníci na životní prostředí – pan Vondráček, který zpracovával
odborné hodnocení záměru a pan Keprt, který zřejmě zpracovává technologickou
stránku záměru, včetně dodání zařízení.
Pan Vondráček fundovaně popsal svůj
závěr a hodnocení záměru, dle zadání investora a citoval dotčené státní orgány,
které se kladně vyjádřily k různým stanoviskům – především Ministerstvo
životního prostředí ČR a úředníci Kraje Vysočina. Argumentoval také provozem
sterilizační linky firmy Hartmann Rico a.s. ve Veverské Bitýšce, kde také
zpracovával EIA protože zde je objem skladovaného plynu (sterilizační směsi)
vyšší. Dokonce během setkání telefonoval s ředitelem této výroby a pozval
zástupce města na exkurzi.
Pan Keprt popsal kompletní proces v zamýšlené
provozovně, včetně technologického procesu sterilizace. Opět zazněl argument již
fungujícího provozu ve výše uvedené firmě Hartmann Rico a.s. Z vystoupení pana
Keprta je zřejmý objem zamýšlené výroby v počáteční fázi a sofistikovaný proces
sterilizace. Dvě sterilizační komory, každá o objemu cca 35 m3 (spotřeba 2 lahve
sterilizační směsi na 1 cyklus), do jedné komory se vejde cca 18 palet s
materiálem, který je třeba sterilizovat, za jeden den je možné provést maximálně
8 sterilizačních cyklů pomocí směsi Ethylenoxid/oxid uhličitý v poměru 10/90%,
což je ročně cca 43 000 palet, ve studii je počítáno s pohybem cca 7 nákladních
aut denně, vysterilizovaný materiál putuje ze sterilizační komory dále do
odplyňovací komory (vyvětrávacího prostoru), kde setrvává v řádu hodin až dnů
podle druhu materiálu, zde dochází k neustálému proplachování vodou tak, aby se
z materiálu uvolnila většina sterilizační směsi, resp. Ethylenoxidu. Tato
„voda“, resp. ethan nebo ethylenglykol je považovaná za kontaminovanou tekutinu,
kterou musí likvidovat odborná firma, která je již k dispozici. Plyn ze
sterilizačních komor je likvidován spalováním. V projektové dokumentaci je
uvažováno s malým skladem plynové směsi, kam by měla být zásoba pro provoz
pravidelně navážena smluvní společností – transport je standardně klasifikován a
označen podle zákona jako nebezpečný. Manipulace s tlakovými láhvemi by měla
probíhat na chráněném pracovišti. Celý proces sterilizace je zabezpečen
standardními ochrannými systémy podle stávajících norem. Byl použit argument
běžné, rutinní sterilizace pomocí směsi EtO/CO2 v nemocnicích, kde je malé
množství EtO normálně vyvětráváno do ovzduší.
Vystoupení obou pánů bylo často
přerušováno a rušeno občany města. Vystoupil také pan starosta, který občanům
vysvětlil postavení města, resp. samosprávy města v této kauze a poukázal na
mantinely kompetencí a možností dané právem této země. Vyjádřil politování, že
investor s předstihem nekonzultoval své záměry ve městě se samosprávou a
korektně a úplně neinformoval, i přesto, že to nemusí podle zákona udělat.
Následně i oba místostarostové oznámili své postoje a apelovali na věcnou
stránku jednání, protože atmosféra v sálu byla velice napjatá.
Několikrát si
vzali slovo také zástupci petičního výboru a účastníci řízení paní Horká a pan
Žáček, kteří předkládali své námitky a argumenty. Mnoho jich se zakládalo na
informacích z dostupných dokumentů – např. že na základě stavebního ohlášení se
na stávajícím objektu dělají stavební úpravy, které vyžadují řádné stavební
povolení. Následně vystoupili i další občané města (p. Vališ, p. Šmidrkal a
další) se svými připomínkami a otázkami.
Krátce vystoupil také pan Hrbek,
který se vyjádřil, že na základě výše uvedeného oznámení pí Horké provede místní
šetření a pokud se opravdu na objektu dělají nepovolené úpravy, vyvodí z toho
patřičné důsledky.
Paní Szável přislíbila pokračování komunikace a odpovědi
na konkrétní otázky, které jí zašleme. Sdružení Humpolák chce oslovit paní
Szável v následujících dnech a po zaslání jejích odpovědí tyto publikovat na
stránkách Humpoláka. Sdružení Humpolák chce nezaujatě a objektivně informovat o
této kauze. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, zašlete nám je nejpozději do úterý 31.8. –
21:00 hodin, rádi je zařadíme a pošleme zástupkyni investora k
zodpovězení.

pan Kučera

Čtěte dále:   Humpolecké farmářské trhy

paní Horká
pan Žáček


pan Hrbek


Pokud máte rychlejší internet, můžete si stáhnout následující krátké
videosekvence:
Vystoupení pana Žáka. (2,6
MB)

Vystoupení pana Vondráčka.
(1,6 MB)

Vystoupení paní Szável.
(1,8 MB)

Vystoupení pana Kučery.
(1,5 MB)

olaf

One thought on “Kauza sterilizace

  1. Ty „odborníci“ působili dost chaotickým dojmem , nevím jak koho , ale mě pánové nepřesvědčili že se nemáme čeho bát . Jejich sorry z Brna nebo odjinut mě v případě nehody nezajímá . Já nechci v městě kde žiju žádný svinstvo , a už vůbec ne kvůli tý sestavičce co si ho zdůvod’novala . To pak balím rodinu a kufry a buďte si tady v Kocourkově sami .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

PC ve škole

Po Srp 30 , 2004
Ne, nejde o to, že by se s koncem prázdnin chystalo usednout do školních lavic PCčko. Jen jsme se u příležitosti blížícího se 1. září (tak neoblíbeného u všech šklou povinných:-) podívali na výuku práce s počítačem a internetem na humpoleckých školách. Čtěte dále:   Michelinský kuchař rozpálil humpoleckou Stromovku

You May Like

Témata