Etický kodex internetové reklamy změní pravidla na webu

Erotická reklama na webech pouze od 22 hodin 3 hodin, každý banner s jasným označením, že se jedná o inzerci.

Erotická reklama na webech pouze od 22 hodin 3 hodin, každý banner s jasným označením, že se jedná o inzerci. Klamavá reklama by měla vymizet, agresivním formátům zřejmě odzvoní. Takovýto etický kodex internetové reklamy byl přijat valnou hromadou na včerejší tiskové konferenci Sekce vydavatelů internetových titulů (SVIT) a řídit by se jím měla podstatná část českého internetu.

Ačkoli kodex není závazný, očekává se, že jej budou zpočátku dodržovat minimálně všechny organizace sdružené ve SVITu. „Postupem času se jistě přidají i ostatní,“ domnívá se PhDr. Jan Pochman, koordinátor mediálních služeb Unie vydavatelů.
Přestože by se mohla pravidla zdát především reklamním agenturám příliš přísná, není tomu tak.

Podle člena Výkonné rady SPIR a jednoho ze spolutvůrců kodexu Tomáše Kostrhouna je ustanovení plně přijatelné pro servery i reklamními agentury. „Po celou dobu jsme tvorbu kodexu konzultovali tak, aby byl skousnutelný pro všechny strany,“ dodal Kostrhoun.

Ustanovená pravidla nejsou až tak striktní ani podle Pochmana a v podstatě navazují na pravidla pro jiná média, jako je televize nebo tisk.

Hlavním cílem ustanovení kodexu bylo přiblížit internet na úroveň ostatních médií i na poli reklamy. Vypracování ustanovení trvalo zhruba půl roku.

 

Etický kodex internetové reklamy

Erotická reklama

 1. Erotickou reklamou se rozumí jakákoliv komunikace erotických služeb a produktů poskytovaných prostřednictvím internetu i mimo něj.
 2. Erotická reklama se smí na veřejně přístupných internetových médiích zobrazovat pouze v době od 22.00 – 03.00 hod. (SEČ)
 3. Výjimku tvoří erotická reklama formou vkládaných nekomerčních textových inzerátů, která se na internetu může objevovat pouze ve specializovaných sekcích médií. Erotická reklama se dále může zobrazovat na erotických serverech. Přístup na tyto servery musí být omezen pro osoby mladší 18 let.

 Klamavá reklama

  1. Klamavou reklamou se rozumí jakákoliv mediální komunikace, která záměrně uvádí uživatele v omyl. Jedná se především o bannery ztvárněné systémovými hláškami, výherními bannery atd. Cílem této komunikace je především proklik uživatele přes reklamní formát na cílové stránky pomocí záměrného uvedení uživatele v omyl.
  2. Klamavá reklama se nesmí zobrazovat na všech reklamních pozicích komerčních i jiných serverů.

  Skrytá reklama

  1. Všechny reklamní plochy na internetových stránkách musí být viditelně označeny slovem „reklama“, nejlépe na horním okraji reklamní plochy.
  2. V případě, že jsou placené inzeráty uveřejněny na internetových stránkách formou, která by mohla internetového uživatele vést k domněnce, že se jedná o redakční materiál, je povinností takto uveřejněný reklamní materiál viditelně odlišit od materiálů redakčních.

  3. Odlišení je nutné provést viditelným označením reklamního materiálu (článku) slovem „reklama“, „tisková zpráva“, „komerční příloha“, „komerční sdělení“ nebo jiným obdobným označením a to v úvodu celého reklamního materiálu. Označení musí být zpracováno takovým způsobem, aby bylo internetovému uživateli bez podrobného čtení ihned zřejmé, že se jedná o reklamní materiál.
  4. Pokud je na reklamní materiál (např. PR článek) někde na serveru umístěna upoutávka, je nutné označit nejen reklamní materiál samotný, ale rovněž tuto upoutávku.
  5. V případě, že je součástí emailů zasílaných provozovatelem internetového serveru internetovým uživatelům, kteří si jejich zasílání vyžádali (newslettery apod.), reklamní sdělení, je nutno jej od redakčního obsahu emailu viditelně odlišit a označit jej slovem „reklama“, „komerční sdělení“ nebo jiným obdobným výrazem.

   Agresivní reklamní formáty

  1. Agresivními reklamními formáty se rozumí takové formy reklamy, které technicky zabraňují čtenáři v obvyklém využití daných internetových stránek (např. čtení článků, prohlížení obrázků apod.), tedy reklamy typu interstitial, out of the box, roll-out apod.
  2. U agresivních reklamních formátů musí být umožněno jejich ukončení, resp.přeskočení probíhajících animací a to pomocí tlačítka „přeskočit“, „ukončit“ nebo jiným obdobným způsobem, kdy bude čtenářům zřejmé, jak probíhající reklamu ukončit.
Čtěte dále:   Děti z pavlovského přírodovědného kroužku bodovaly v celorepublikové soutěži

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Turnaj národních házenkářů vyšel Čakovicím, Humpolec skončil třetí

Út Bře 11 , 2003
Čtěte dále:   FESST 2023

You May Like

Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP

Témata