Hrad Orlík v roce 2001

ohlédnutí za stavební sezónou

V roce 2001 proběhly stavební opravy v místech nejvíce narušeného zdiva, hrozícího destrukcemi. Na základě výběrového řízení stavební práce prováděla firma Tomáš Bělohlav – RANEP z Pardubic (firma opravuje i jiné památky – např. hrad Lipnici, tvrz v Proseči, atp.)
V měsíci červenec a srpen tak byly provedeny opravy jižní části renesančního paláce (vpravo od vstupu do hradu). Zde došlo v loňském roce k destrukci části zdiva bývalého klenutého vstupu do sklepení, a části obvodového zdiva. Přípravou před vlastním zajišťováním bylo odhalení rozrušeného zdiva archeologickým výzkumem. Výzkum proběhl za účasti studentů místního gymnázia ve dnech 25.-29.června. Za jejich příkladnou pomoc děkujeme. Byly odhaleny zanikající detaily oken a dveřních vstupů do sklepení paláce o jejichž existenci jsme věděli pouze z drobných zpráv z vykopávkových denníků z roku 1941. Byly tak získány cenné informace o původní stavební podobě této části hradu. Vykopané a rozrušené zdivo bylo dále opraveno, zaklenut byl i sesutý sklep (původní vstup do sklepení).
Při odkrývání sutin byl v prostoru sklepa nalezen odtokový kanál, který odváděl srážkové vody z paláce a nádvoří na západní stranu vně areálu. Tato úprava, jímž byla zajištěna západní zeď renesančního paláce dle dochovaných písemných zpráv pochází z roku 1935. Práce byly tehdy provedeny správou velkostatku Herálec.
Dále probíhaly v měsíci září a říjen opravy horního hradu. Zajišťováno bylo zdivo sklepení za druhou hradní bránou a úsek zdiva s objektem při staré bráně v podvěží. Prostor nad sklepní místností byl izolován a pokryt kamennou dlažbou. Práce zde si však vyžádají dalšího pečlivého úsilí v nadcházející sezóně, kdy dojde k archeologickému výzkumu zděných konstrukcích navazujících na opravenou schodišťovou šíji, a jejich následnému stavebnímu zajištění tak. práce proběhnou před započetím návštěvnické sezóny 2002.
Vlastní stavební opravy v tomto roce byly financovány Městem Humpolec, které na ně vyčlenilo celkem částku 505. tis. Kč. Na opravy byla ze státních prostředků také získána dotace ve výši 100.tis.Kč.
Městu Humpolec patří velký dík za to, že si budou moci návštěvníci hradu prohlédnout další části hradní stavby bez nebezpečí úrazu, nám všem pak, že bude další část hradu zachována před jistou zkázou. Vždyť výtěžek z vlastního provozu stačí pokrýt pouze drobné opravy a úpravy areálu za přispění dobrovolníků.
Historická dlažba ve sklepě bašty na Orlíku.

Čtěte dále:   10. Ročník FOLK-ROCK-COUNTRY hudebního festivalu Ozvěny Prázdnin

Správce webu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

V Pelhřimově narazil do domu kamión

So Kvě 18 , 2002
Do domu v Pražské ulici v Pelhřimově vjel 17.5. ráno kamión. Trosky domu zavalily nejen nákladní automobil, ale zavřely se i nad třemi obyvateli. Zraněnou ženu a její dvě děti hasiči vyprostili. Řidič nehodu nepřežil. Čtěte dále:   10. Ročník FOLK-ROCK-COUNTRY hudebního festivalu Ozvěny Prázdnin

You May Like

Témata