Humpolec nabízí a podporuje různé formy pomoci: Senioři, využijte ji, je tu pro vás

ž od 17. března funguje Infolinka města Humpolce, která je určena osamoceným seniorům, osamoceným lidem s hendikepem či zdravotně znevýhodněným, jedincům i rodinám v karanténě a také starostům obcí v rámci ORP Humpolec.

Každý všední den od 9 do 12 hodin mohou zájemci zavolat na telefonní číslo 565 518 157 nebo 565 518 158 a domluvit se na podpoře, kterou potřebují – ať už jde o pomoc s nákupy, pomoc s donáškou oběda, s venčením psa a podobně. Zprovoznění linky bylo jedním z prvních opatření, ke kterým město Humpolec ve spolupráci s Odborem zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu Humpolec přistoupilo, a to především z důvodu zajištění péče o nejpotřebnější, ke kterým patří senioři. Ve spolupráci s profesionálními poskytovateli sociálních služeb, které město Humpolec dlouhodobě finančně podporuje, přicházely další projekty, jejichž cílem je doplnit péči, kterou z různých důvodů nemohou zajistit rodiny.

Infolinka města Humpolce je určená také pro osamocené seniory

Ještě před samotným zřízením městské infolinky byla na programu jednání vedení města s poskytovateli sociálních služeb i se zástupcem praktických lékařů. Cíl byl jasný: zajistit pomoc především seniorům, kteří žijí sami a nemohou se spolehnout na pomoc rodiny, přátel nebo sousedů. Město požádalo o zmapování situace jak sociální služby, tak i praktické lékaře. Zároveň se zaměřilo na šíření informace o této možnosti pomoci, a to jak přes média (telefonní kontakty běží například v titulcích během vysílání televizního kanálu ČT24), tak i přes web, sociální sítě, mobilní rozhlas, tradiční městský rozhlas i Radniční listy, které jdou doručovány do schránek všech domácností v Humpolci a jeho místních částí. Místostarosta Humpolce Ing. Vlastimil Brukner, do jehož gesce patří místní části, navíc osobně informoval předsedy tamních osadních výborů a požádal je, aby tuto zprávu pomohli šířit dál, případně infolinku potřebným, o nichž vědí, doporučili.

Zatímco městská infolinka slouží pro ty, kteří by pomoc uvítali, na kontakty Dobrovolnického centra Humpolec a Světlá nad Sázavou FOKUSu Vysočina volají ti, kteří svou pomoc nabízejí. „Dobrovolnické centrum jsme s žádostí o spolupráci oslovili z toho důvodu, že se profesionálně věnuje koordinaci dobrovolníků. Kromě toho nabízejí dobrovolníkům dobrovolnickou smlouvu a s ní i pojištění,“ vysvětlila místostarostka Humpolce Mgr. Alena Kukrechtová. Dodala, že podle poslední zpětné vazby výrazně převyšuje počet dobrovolníků nad počtem potřebných. „Vnímáme to na jedné straně pozitivně, protože je evidentní, že velmi dobře fungují rodiny nebo sociální služby. Na druhé straně vyzýváme seniory, ale i další zmíněné cílové skupiny, pro které městská infolinka slouží, pokud pomoc potřebujete, neostýchejte se a zavolejte. Naši pracovníci s vámi proberou vaši situaci a domluvíte se na možném řešeníInfolinka je tu pro vás,“ uvedla Alena Kukrechtová. Město Humpolec dlouhodobě finančně podporuje fungování sociálních služeb pro obyvatele města a jeho místních částí, navíc je v případě potřeby připraveno i na mimořádné příspěvky související s překonáním tíživých situací během koronavirové pandemie.

 

Základní školy jsou uzavřené, ale tamní školní jídelny fungují

Jedním z prvních krizových opatření vydaným Vládou České republiky bylo uzavření základních škol. Město Humpolec zřizuje dvě, a sice Základní školu Hálkova a Základní školu Hradskou. Obě navíc provozují školní jídelny, které ovšem nevaří „pouze“ pro žáky a zaměstnance školy, ale také pro takzvané cizí strávníky. Jejich počet přitom není zanedbatelný a většinu z nich tvoří senioři. „Po debatě jsme ředitele obou základních škol požádali, aby provoz školních jídelen nezastavili. Pokud by se zavřely, doslova stovky seniorů by zůstaly bez hotových obědů. Nepočítáme přitom strávníky, kteří chodí do zaměstnání a pro které by zavření školních jídelen bylo také velmi nepříjemné. V té souvislosti jsme kontaktovali i ostatní jídelny ve městě, které běžně vaří hlavně pro školáky a pedagogy, a které se také rozhodly fungovat. Opakovaně děkujeme všem zaměstnancům všech jídelen ve městě, že toto chápou a jsou pro obyvatele města důležitou oporou,“ řekl starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

V Humpolci jsou v provozu jídelny:

–         Základní škola Humpolec, Hálkova (zřizuje město Humpolec; více informací viz https://bit.ly/3aHGPEr)

–         Základní škola Humpolec, Hradská (zřizuje město Humpolec; více informací viz https://bit.ly/2weMq68)

–         Česká zemědělská akademie (více informací viz https://bit.ly/2V0j7g0)

–         Jídelna Rodinka (více informací viz https://bit.ly/39Cyj8d)

 

Dobrovolníci šijí roušky a pomáhají je dostávat mezi lidi

Nedostatek ochranných pomůcek, k nimž patří roušky nebo respirátory, a přitom vládní nařízení o povinnosti nosit na veřejnosti ochranu nosu a úst vzbudilo po celé zemi vlnu solidarity. Ženy a dokonce i muži zasedli k šicím strojům a nabízeli látkové roušky nejen svým rodinám a známým, ale také dalším. Dodávky těchto potřeb soustřeďuje v nouzovém stavu stát, který to, co dokázal sehnat, posílal hlavně lékařům do nemocnic, kde jich přesto byl po dlouhý čas nedostatek. Během necelého týdne se městu Humpolec díky dobrovolníkům, které buď oslovilo, anebo kteří se přihlásili sami, podařilo v ulicích města zdarma rozdistribuovat minimálně patnáct set roušek. Hlavními stanovišti pro distribuci mezi občany města byly prostory před obchody a hlavními adresáty pak senioři. K začátku dubna se podařilo vytvořit z dodaných roušek rezervu. Pokud někdo potřebuje roušku, může zavolat na městskou infolinku a domluvit se na předání. Bude pokračovat i distribuce přímo v ulicích města. „Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří pomohli, ať už přes město Humpolec, anebo skrze vlastní iniciativu a vlastní cesty. Mezi dobrovolníky byli i tací, kteří sami patří k ohroženým skupinám, ale přesto chtěli svými dovednostmi pomoci ostatním, například manželé v penzi, kteří rouškami zásobili pracovníky městských příspěvkových organizací, děti i další,“ podotkla Alena Kukrechtová s tím, že až vše skončí, město plánuje pro všechny pomocníky připravit i „osobnější“ poděkování.

 

Přibyla krizová linka Poradny Mezi stromy. Vznikají i další projekty na pomoc potřebným, do nichž se město Humpolec v zájmu rozšíření informovanosti a nabídky pomoci zapojuje, například mapa pečovatelské péče

Poradna Mezi stromy nabízí v souvislosti s epidemií koronaviru mimo své běžné služby také krizové poradenství těm, na které aktuální situace doléhá, prožívají úzkost, strach a potřebují si s někým promluvit. Telefonní číslo 722615937 je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin, případně lze napsat e-mail na poradna@hospicmezistromy.cz. Poradnu Mezi stromy finančně podporuje i město Humpolec.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pak spustila webovou aplikaci www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, kde si každý senior nebo rodinný příslušník může najít, které pečovatelské a asistenční služby jsou poblíž jeho obce, zkontaktovat se s nimi a projednat možnou spolupráci. „Tento projekt jsme sledovali a připomínkovali tak, aby zahrnoval i informace z Humpolce. Může být užitečný například pro rodiny, které bydlí daleko od svých rodičů a prarodičů, a potřebují jim zajistit péči,“ doplnil k tomu vedoucí humpoleckého Odboru zdravotnictví a sociálních věcí Ing. Josef Fiala.

 

První desítky litrů dezinfekce, která je potřebná hlavně na veřejných místech

Městu Humpolec se podařilo získat po dlouhých vyjednáváních, a i díky dárcům, první desítky litrů, které v uplynulých dnech rozdistribuovalo na veřejná místa s vyšší koncentrací lidí – školní jídelny, poliklinika, lékárny, městský úřad a další. Cílem je zajistit co možná nejvyšší možnou ochranu tam, kde se pohybují ve velké míře právě senioři, ale i další skupiny obyvatel. Město navíc čeká na další přislíbené dodávky, aby zvládalo dezinfekci zejména na tato veřejná místa doplňovat. Zároveň věří, že se nebude opakovat situace, kdy na radnici místo objednaných dezinfekcí dorazil neúčinný prostředek.

 

Veškeré aktuální a důležité informace zveřejňuje město Humpolec vzhledem k situaci hlavně on-line, a to na webových stránkách města www.mesto-humpolec.cz, kde hned na titulní straně vlevo nahoře vznikl odkaz na sumář informací „KORONAVIRUS – informace pro občany“. Využívá i sociální sítě jako Facebook či Instagram. Rovněž vydává měsíčník Radniční listy. Užitečný je i mobilní rozhlas, kdy se stačí zdarma zaregistrovat na webu humpolec.mobilnirozhlas.cz. Pokud zaregistrujete sebe nebo svého blízkého, budou vám zdarma chodit informace o aktuálním dění prostřednictvím SMS přímo do vašeho mobilu nebo prostřednictvím e-mailu do vaší e-mailové schránky. Informace v době koronavirové pandemie podává i zmíněná Infolinka města Humpolce na telefonních číslech 565 518 157 a 565 518 158 každý všední den od 9 do 12 hodin. Informace zveřejňuje i Kraj Vysočina, který rovněž zřídil infolinky pro občany Vysočiny či zajistit službu ulekare.cz. Ta spočívá v on-line odborné konzultaci ke zdravotnímu stavu, a to pro občany kraje zdarma. Cílem je ulevit praktickým lékařům a dalším lékařům v ordinacích při řešení neakutních problémů. Více informací na webu www.kr-vysocina.cz a https://bit.ly/2X23oj8Pro zájemce o kulturní vyžití on-line zveřejňuje na svém webu www.infohumpolec.cz nebo Facebooku zajímavé odkazy nebo tipy i Městské kulturní a informační středisko v Humpolci.

Zodpovídá: Mgr. Aneta Slavíková; www.mesto-humpolec.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Po Dub 6 , 2020
Sdílíme dokument Ministerstva životního prostředí ČR o nakládání s odpady v současné situaci.

You May Like

Témata