Humpolečtí získali cenu v architektuře

6

Zvláštní cenu Vydavatelství Business Media CZ ve výši 30.000,- Kč si ze soutěže
odnášejí Ing. arch. Martin Franěk a Ing. Roman Brzoň (Humpolec).

POROTHERM DŮM BRICK
AWARD 2011 – 2012

Zvláštní
cena Vydavatelství Business Media CZ: Ing. arch. Martin Franěk, Ing. Roman
Brzoň

 

Hodnocení
poroty:

Návrh domu je
založen na jednoduchém půdorysu obdélníku, v němž je velmi úsporná, i když ne
bezchybná dispozice – např. ložnice rodičů s koupelnou přístupnou přes chodbu
(a v těsné návaznosti na zádveří, přístup do obývacího prostoru pouze přes
kuchyň, resp. kolem kuchyňské linky). Obývací prostor je dvoupodlažní. V patře
prostory výhradně pro děti, správně se samostatnou koupelnou, ale s nedostatkem
úložných prostor. Objem domu, který je navržen z režného zdiva, je ozvláštněn
tvarováním střechy, hřeben je veden úhlopříčně – je však škoda, že tento nápad
nemá odezvu ve vlastním výrazu domu.

POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 – 2012

Zajímavé studie Energeticky efektivních domů se skládanou střechou,

atraktivní architektura realizovaných staveb.

V soutěži POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 – 2012, jejíž vítězové byli 1.

února 2012 v Divadle Bez zábradlí slavnostně vyhlášeni, se ve 13. ročníku architektonické

soutěže, vyhlášené na téma „Energeticky efektivní dům se skládanou střechou“

ucházelo o ocenění 53 architektonických studií. V 7. ročníku přehlídkové soutěže „Cihla

v 21. století“ bylo přihlášeno 30 staveb.

O Hlavní cenu Porotherm dům 2011 ve výši 75.000,- Kč se v soutěži architektonických

studií Energeticky efektivní dům se skládanou střechou podělily rovným dílem, bez

rozlišení pořadí, soutěžní studie Bc. Pavla Steuera (Vsetín) a Bc. Ondřeje Stehlíka (Brno)

a soutěžní studie Ing. arch. Libora Kaplana (Brno).

Bc. Pavel Steuer, Bc. Ondřej Stehlík nabídli klasický typ venkovského rodinného domu se

šikmou, klidnou střechou a fasádou z režného zdiva. Kryté stání pro auto mezi domem a ulici

je připojeno lehce působící stříškou.

Dispozice domu je velkorysá. Obytný prostor je otevřen přes dvě podlaží až do šikmého

podhledu střechy. Přízemí je děleno na společnou obytnou a společenskou část

s kuchyňskou linkou a přímým výstupem na jednu z teras do zahrady a na soukromou část

rodičů. V patře jsou pokoje dětí s hygienickým zázemím. Relaxační galerie (s knihovnou),

otevřená do obývacího prostoru obě podlaží spojuje. Pro klasickou rodinu pohodlné,

standardně komfortní bydlení.

Studie Ing. arch. Libora Kaplana představuje jednoduchý, klasický rodinný dům se šikmou

střechou, se stěnami z režného zdiva. Výrazné rámy kolem výstupů do exteriéru (kolem

skleněných stěn s dveřmi na terasu), které mají svou odezvu i v řešení propojení stavby

s přístřeškem pro auto, dům originálně ozvláštňují.

Navržená dispozice je úsporná, přehledná, dělená do dvou podlaží. Přízemí je rodinně

společenské, patro, s přízemím spojené zatočeným schodištěm s obloukovitě uspořádanými

rameny, soukromě obytné, se třemi ložnicemi a koupelnou.

Zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50.000,- Kč získali

Ing. arch. Jan Hořejší a Ing. arch. Vít Podráský (Praha).

Studie představuje jednoduchý dům z režného zdiva, s nízkým sklonem střechy, s velkými

skleněnými stěnami v přízemí a minimalizovaným počtem okenních otvorů. K domu je volně

připojen přístřešek pro auta.

Dispozice je dělena do dvou úrovní. V přízemí je otevřený obytný společenský prostor

s kuchyní, v patře, které je soukromé, jsou tři ložnice, z toho jedna předpokládaná jako

rodičovská.

Zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50.000,- Kč získal Martin

Bělkovský (Brno). Nabídl jednoduchý dům s možností etapovité výstavby. V přízemí se

společenskou částí, v patře se dvěma ložnicemi, koupelnou a samostatným WC. Schodiště

do patra je vedeno z obytného prostoru zalomené, bez podesty, se šikmými stupni.

V druhé fázi výstavby lze dostavět v přízemí kolmé křídlo se samostatným komfortním

druhým bytem (nejen pro prarodiče).

Zvláštní cenu Vydavatelství Business Media CZ ve výši 30.000,- Kč si ze soutěže

odnášejí Ing. arch. Martin Franěk a Ing. Roman Brzoň (Humpolec).

Návrh domu z režného zdiva je založen na jednoduchém půdorysu a ozvláštněn tvarováním

střechy s úhlopříčně vedeným hřebenem.

Dispozice je velmi úsporná, přízemí je společné a rodičů, prostory v patře jsou určeny

převážně dětem.

V soutěži realizovaných staveb, 7. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže

Cihla v 21. Století porota udělila Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2012 ve výši

100 000,- Kč rovným dílem, bez rozlišení pořadí Rodinnému domu v Popovičkách a

Usedlosti u kapličky na Písecku.

Autorem Rodinného domu v Popovičkách je Ing. arch. Ján Stempel.

Cihla je u tohoto jednoduchého domu se sedlovou střechou s minimem okenních a dveřních

otvorů, nejen konstrukčním, ale zároveň i atraktivním výtvarným prvkem.

Dispozice domu je jednoduchá, přehledná, očividně navrhovaná v souladu s potřebami a

požadavky investora. Hlavní obytný prostor, jenž je v centru dvoupodlažní s otevřeným

průhledem ke střešním oknům, je až nečekaně velký a světlý. Interiér je propojen se

zahradou prostřednictvím zasunuté terasy, která stírá rozdíl mezi tím, co je venku a co je

uvnitř.

Autorkou Usedlosti u kapličky je Ing. arch. Renata Rubešová

Rodinný dům byl postaven na místě původních vesnických domků. Jeho vnější výraz

klasickými střechami a okny citlivě reaguje na tradici místa. Je klasicky jihočeský a přitom

zřetelně soudobý.

Obytná stavba v půdorysu nepravidelného T, má dispozici dělenou na technické,

společenské a rodinné prostory s možností vytváření i samostatných bytových jednotek když

to proměny uspořádání rodiny budou vyžadovat. Hlavní společenský prostor, obývací pokoj a

navazující jídelna s přímým východem na terasu, je umístěn do samostatného křídla,

vysunutého do zahrady. Význam podtrhuje jeho otevření až do krovu s malou skleněnou

galerií.

O kvalitách obou domů, oceněných titulem Dům roku 2012 svědčí i získání dalších ocenění.

Rodinný dům v Popovičkách Ing. arch. Jána Stempela byl oceněn Zvláštní cenou CSI a

programu POROTHERM DŮM Wienerberger ve výši 40 000,- Kč.

Usedlost u kapličky Ing. arch. Renaty Rubešové byla oceněna Zvláštní cenou

Vydavatelství JAGA Media ve výši 30 000,- Kč.

Cenu ČKAIT ve výši 25 000,- Kč, vypsanou letos poprvé, kterou ČKAIT chce udělovat

stavbyvedoucímu za provedení stavby, získala Poliklinika Kostelní v Ostravě. Autory jsou

Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek, stavbyvedoucím byl Ing. Martin

Záloha.

Přestavba historizujícího domu z počátku 20. století a dostavba nové části na sousední volné

parcele, měla vytvořit nový celek s novou funkcí. Polikliniku místního typu, s domáckou

atmosférou a přitom v soudobém výrazu moderní zdravotnické péče.

Starý dům má pečlivě zrekonstruovanou eklektickou fasádu, vnitřek je proměněn v souladu a

s potřebami nové funkce. Nová část, v níž je cihla použita jako druhý rozhodující konstrukční

materiál, je výrazně odlišná. Zcela hladká, minimalistická v přísném členění vysokých oken a

hladkých stěn. Díky pečlivě dodržovaným proporcím ve vztahu k původnímu objektu vznikl, i

při tak razantní rozdílnosti pojetí, příjemně harmonický celek. Vnitřní uspořádání je, na rozdíl

od exteriéru, jednotné, přehledné a velkorysé v komunikačních prostorech.

Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger ve výši 20 000,- Kč udělil generální

ředitel pan Josef Kotek Rodinnému domu v Droždíně, jehož autory jsou Ing. Robert

Bravenec a Ing, arch. Jan Polách. Je to příjemný dům s jednoduchou, přehlednou,

logickou dispozicí s praktickým prostorovým členěním. Propojení obytného prostoru

s terasami a zahradou dotváří vysoký obytný komfort, stejně jako oddělení společného a

soukromého prostoru do jednotlivých podlaží. Vnější výraz domu je velmi přívětivý.

K jednoduchému bílému kvádru „základní“ obytné stavby jsou přičleňovány nižší objekty s

odlišnými povrchy fasád. Sklo, kámen, červeně omítnutá hmota garáže. Dobré bydlení…

Zvláštním uznáním za efektivní a kvalitní využití cihlového systému POROTHERM ve

výstavbě obytných souborů ocenila, mimo soutěž, společnosti Wienerberger

developerskou společnost EKOSPOL a.s., při příležitosti presentace Bytového areálu

Viladomy Uhříněves v soutěži.

Soubor sedmi nízkopodlažních a středněpodlažních domů vytváří uzavřenou skupinu

s výrazem dostatečně univerzálním k tomu, aby se dal použít s jednoduchými úpravami pro

obecné prostředí nevelkého sídla. Dispozice bytů jsou většinou jednoduché a přehledné. To,

že v době dokončení měly všechny byty své nájemníky, svědčí o tom, že dobré byty si své

obyvatele vždy rychle najdou.

Cílem soutěže je snaha společnost Wienerberger trvale podněcovat tvorbu inspirativních

projekčních návrhů pro kvalitní bydlení a zároveň prezentovat invenční využití možnosti

cihlového systému POROTHERM. Především jeho energetickou úspornost, technickou a

materiálovou kvalitu a cenovou výhodnost jak z hlediska výstavby, tak i následného užívání,

provozu a údržby.

Architektonické studie i stavby, které byly oceněny, jsou dokladem možností a především

předností, které kompletní cihlový systém POROTHERM pro moderní architekturu a kvalitní

stavby poskytuje.

Odbornou porotu vedla Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členy byli Ing. arch.

Daniela Grabmüllerová, MBA, PhD., Ing. arch. Alexandr Kroha, Doc. Ing. arch. Iva Poslušná,

PhD., Ing. Petr Veleba, členy – náhradníky poroty Doc. Ing. František Kulhánek, CSc. a Ing.

Ladislav Brett.

Záštitu nad soutěží převzali ministr pro místní rozvoj a ministr průmyslu a obchodu ČR,

partnery soutěže jsou Státní fond rozvoje bydlení, Česká komora architektů a Česká komora

autorizovaných inženýrů a techniků. Mediálními partnery vydavatelství Business Media CZ a

JAGA MEDIA a časopis Stavebnictví.

PhDr. Václav Chaloupecký,

sekretář soutěže

Humpolečtí získali cenu v architektuře

Humpolečtí získali cenu v architektuře

Axl

6 thoughts on “Humpolečtí získali cenu v architektuře

  1. Pěkný dům jste navrhli, ale takto vyzývavě si říkáš o pochvalu? Tipoval jsem tě na pokornějšího člověka. 😉

   1. Martin i Roman jsou v tom nevinně. Když jsem hledal info pro Klub za starý Humpolec tak mi google našel jejich únorový úspěch. V naivní představě že z toho i další humpoláci budou mít dobrý pocit jsem materiály poslal Axlovi, a ten to stejně nadšeně zveřejnil. Trochu jinak než jsem si představoval, ty peníze a dlouhý text o ostatních by tam být nemuseli. Martinovu reakci jsem pochopil tak, že o zveřejnění ani moc nestál. Natož aby si říkal o pochvalu. „Přej a bude ti přáno“.

    1. Ale Peťo, žijeme v Humpolci a zde se každý úspěch po právu trestá. Kdo je šedá neaktivní myš, ten má všeobecnou popularitu zaručenu. Tož tak.

 1. The info very useful, may be a blessing and benefit us all
  Pengobatan Asma Secara Alami [pengobatanasmasecaraalami.wordpress.com]
  Obat Tipes [obatuntuktipes.wordpress.com]
  Obat Radang Telinga [obatradangtelingaanak.wordpress.com]
  Obat Batuk Kering [obatbatukkering.wordpress.com]
  Obat Batuk Pilek [obatbatukpilek.wordpress.com]
  Obat Flu [obattradisionalflu.wordpress.com]
  Obat Infeksi Hidung [obatinfeksihidung.wordpress.com]
  Obat Sakit Perut [tipsmengobatisakitperut.wordpress.com]
  Obat Ginjal Bengkak [obatginjalbengkak.wordpress.com]
  Obat ISPA Anak [obatispaanak.wordpress.com]
  Obat Batuk Berdahak Anak [obatbatukberdahakanak.wordpress.com]
  Obat Infeksi Ginjal Anak [obatinfeksiginjalanak.wordpress.com]
  Obat Step Bayi [obatstepbayi.wordpress.com]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Krátké zprávy z regionu

St Kvě 23 , 2012
Jelikož se toho dnes děje v regionu hodně, přinášíme Vám ucelený přehled zpráv z médií s odkazy na původní články.

You May Like

Témata