HZS ČR: Suché a teplé počasí v Česku zvyšuje nebezpečí vzniku požárů

Hasičský záchranný sbor České republiky upozorňuje, že suché a teplé počasí, které v těchto dnech panuje, zvyšuje nebezpečí vzniku požáru zejména v přírodním prostředí. Zde je několik rad od hasičů, jak omezit riziko vzniku požárů a neohrozit sebe i jiné. Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody.

Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky,… ) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.V této souvislosti je třeba občany varovat zejména před víkendem, kdy se mnoho lidí chystá do přírody a obvykle pak hasiči musí likvidovat i více požárů. Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů a neohrozit sebe i jiné:

 

 • V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
   
 • V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
   
 • Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50m od okraje lesa.
   
 • Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
   
 • Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
 • Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
   
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč.
   
 • Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
   
 • Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.

 

Na co dalšího si při vysokých teplotách dát pozor:

 

 • Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují, a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla ) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).
   
 • Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystaveného vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
   
 • Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
   
 • Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či slámy. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. K požáru může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není zajištěno dostatečné odvětrávání. Uvnitř složeného materiálu bychom také měli pravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí. V případě, žepřekročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat do tenčích vrstev a tím ochladit.
   
 • Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.
   
 • A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba nechat si karmu alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.

 

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.

 

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

 

 

 

 • převzato od HZS ČR

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Z deníku Policie

Út Čvc 30 , 2013
V Humpolci přibývá krádeží peněženek. Hlídejte si svá jízdní kola. Opilý muž ležel v Humpolci na ulici. O víkendu zemřeli dva cyklisté. Řídím, piju nealko pivo.Kriminalita v prvním pololetí letošního roku na Pelhřimovsku.

You May Like

Témata