Informace z městského úřadu

Zákaz koupání na velké přehradě; Pracovní příležitosti v okolí Humpolce; Nabídkové řízení na výběr investora výstavby bytového domu & Plán práce Rady města a Zastupitelstva města Humpolec na II. pololetí roku 2004.

Zákaz koupání na Velké přehradě

Společnost The Source Network (Source) působí v oblasti personálního poradenství a project managementu. Source se specializuje na podporu mezinárodních společností při přesídlení do regionu střední a východní Evropy.


Pro našeho klienta, irskou společnost zabívající se návrhem, vývojem a výrobou elektronických zařízení pro automobilový průmysl, hledáme v současné době vhodné pracovníky pro nově budovaný výrobní závod poblíž Humpolce.


Aktuální seznam hledaných pozic naleznete v sekci Positions Available na internetových stránkách naší společnosti www.thesource-group.com.
Oznámení


            Město Humpolec na základě usnesení Zastupitelstva města Humpolec č. 290 ze dne 23.6.2004, zveřejňuje tímto nabídkové řízení na výběr investora výstavby bytového domu v ul. Družstevní v Humpolci, dle schválené projektové dokumentace vypracované ing. Miroslavem Beranem.


            Podmínky pro budoucího investora:


1)      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní s Městem Humpolec


2)      Zrealizovat výstavbu byt. domu s kolaudací do 31.1.2007


3)      Uhradit smluvní pokutu ve výši ceny projektové dokumentace, při nedodržení termínu kolaudace


4)      Město Humpolec po kolaudaci bytového domu prodá na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní pozemek pod bytovým domem investorovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem.


Zájemci se mohou přihlásit písemně na podatelně MěÚ v Humpolci v termínu do 31.8.2004. Nahlédnutí do projektové dokumentace a další informace je možné získat na OMH při MěÚ v Humpolci.


            V případě více zájemců /investorů/ o výstavbu, kteří splní podmínky nabídkového řízení bude o vítězi  rozhodnuto losem.


Zveřejněno dne: 30.7.2004

Plán práce


Rady města a Zastupitelstva města Humpolec


na II. pololetí roku 2004


 


 

Čtěte dále:   Radniční listy

  8. září 2004                  Schůze Rady města


 


29. září 2004                  Zasedání zastupitelstva města


 


20. října 2004                 Schůze Rady města


 


10. listopadu 2004          Zasedání Zastupitelstva města


 


24. listopadu 2004          Schůze Rady města


 


astupitelstva města


 

Axl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Kdo pije, je chytřejší

Čt Srp 5 , 2004
Tak na zdraví! Klidně si dejte nějakou tu skleničku vína bez výčitek. Britští vědci zjistili, že alkohol zvyšuje inteligenci. Při dlouhodobém výzkumu na 10 tisících lidech se zjistilo, že ten, kdo si dá týdně sklenku vína nebo piva, má lepší výsledky inteligenčních testů než abstinent. A úplně nejlepších výsledků dosáhli […]

You May Like

Témata