Ještě před prázdninami začne modernizace silnice mezi Jihlavou a Humpolcem

Už v polovině června začnou stavební práce na komunikaci II/523 mezi Jihlavou a Humpolcem. Modernizace prvního úseku Jihlava – Větrný Jeníkov v délce cca devět kilometrů bude dokončena do konce září.

Na dalším úseku silnice Větrný Jeníkov – Humpolec začnou stavební práce v polovině prázdnin a budou trvat do poloviny října letošního roku. Obě akce jsou realizovány za podpory ROP Jihovýchod. „Další stavba na silnici II/523 si nyní vyžádala uzavření komunikace na ulici Na Dolech a Humpolecké v Jihlavě. Od 18. května je v úseku mezi železničním přejezdem a mlékárnou stanovena obousměrná objížďka,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

 

 
 

Projekt modernizace komunikace II/523 v úseku Jihlava – Větrný Jeníkov je ve fázi hodnocení projektové žádosti ze strany poskytovatele dotace ROP Jihovýchod. Rada Kraje Vysočina dnes rozhodla, že dílo zhotoví za 53 milionů korun bez DPH společnost COLAS. Modernizace komunikace bude dokončena v září. V rámci projektu budou modernizovány povrchy formou výměny obou vrstev – ložné i obrusné, dojde i na sanaci podkladních vrstev a rekonstrukci několika propustků.  Modernizován bude i intravilán místní části Šipnov a obce Bílý Kámen. Objízdné trasy v době úplné uzavírky budou včas oznámeny a vhodně skloubeny s ostatními stavebními pracemi na této komunikaci.

 

Projekt Větrný Jeníkov – Humpolec na komunikaci II/523 je nyní ve fázi předložení projektové žádosti do ROP Jihovýchod a zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla. Předpoklad zahájení stavebních prací je v polovině prázdnin a dokončení v říjnu letošního roku. Komunikace bude modernizována v celé délce cca deset kilometrů mimo intravilánu Větrného Jeníkova, Kalhova a Krasoňova.

 

Stavební práce na rekonstrukci a modernizaci komunikace II/523 v ulici Na Dolech a v Humpolecké ulici mimo jiné zahrnují výměnu dešťové kanalizace, úpravy vodovodu, napojení ostatních komunikací a úpravy a doplnění chodníků. Dojde také k úpravě veřejného osvětlení a zřízení světelného signalizačního zařízení. Předpoklad uvedení komunikace do předčasného užívání je na konci září a dokončení  celé stavby pak do poloviny listopadu. Investorem stavby je Kraj Vysočina společně s městem Jihlava a Dopravním podnikem. Celkové náklady stavby jsou 35 milionů korun bez DPH, kdy Kraj Vysočina zaplatí 21 milionů korun.

zdroj: www.kr-vysocina.cz

Petr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Next Post

Muzejní noc v Humpolci

St Kvě 20 , 2015
Zveme vás na muzejní noc do Humpolce.

Témata