Kauza sterilizace

Při setkání s občany města v humpoleckém kinosále jsme požádali zástupkyni
firmy Ebster s.r.o. o poskytnutí informací. Paní Szável byla velice vstřícná
a poskytla nám rozhovor, kde odpověděla na naše otázky a otázky našich čtenářů,
které došly do redakce Humpoláka.
Rozhovor je poměrně obsáhlý a tak jsme si dovolili rozdělit ho na dvě části.
Část 1 ze 2.

Sídlo firmy Ebster s.r.o. Čermákova 7, Praha 2

Humpolák:
Můžete popsat po technické stránce technologii, kterou hodláte v Humpolci realizovat? (především způsob odvětrávání EtO a likvidace sterilizační směsi)
Ing. Katalin Szável: Plánovaná činnost firmy BIOSTER v České republice spočívá ve sterilizaci umělohmotných předmětů pro biomedicínské jednorázové použití (katétry, sety pro dialýzu, sety pro transfuzi, protézy). Sterilizačním médiem je plyn etylenoxid EtO (10%) smíchaný a inertizovaný s oxidem uhličitým (90%). Tato směs zajišťuje ten nejvyšší možný stupeň bezpečnosti jak pro obsluhující personál tak nejvyšší kompatibilitu s okolním prostředím.


Sterilizační systém za použití EtO je tzv. „studený“ sterilizační systém, který je nutné používat pro materiály citlivé na teplotu, u nichž je vyloučena aplikace postupů s využitím páry. Sterilizace výrobku se provádí v konečném stadiu výrobního procesu, kdy je výrobek už v uzavřeném obalu. Že se tato sterilizace pomocí EtO běžně používá, to si může ověřit každý Váš čtenář na etiketě zdravotnických prostředků.
Tímto způsobem se sterilizuje na území České republiky i v některých nemocnicích a ty jsou převážně umístěné přímo v obytných zónách měst, navíc zpravidla nepoužívají žádné spalovací zařízení pro likvidaci zbytků plynu.
Celá sterilizační jednotka: skládá se ze skladu pro úschovu tlakových lahví, z autoklávů, spalovací komory, z odplyňovacího tunelu a z PLC systému – automatický systém řízení jednotlivých sterilizačních operací.
Sklad pro úschovu tlakových lahví: bude v něm umístěno 32 láhví se směsí 10% EtO a 90 % CO2. Tento sklad bude zastřešen, odvětráván a opatřen zámkem. V místě skladu je umístěn detektor pro kontrolu případného úniku plynu. V případě havarijního stavu se zastaví přívod plynu do autoklávu a současně se uvede do činnosti vodní rozprašovací zařízení. Rozprašovaná voda pohltí plyn. Pod skladem bude umístěná nepropustná jímka pro zachycení vody s absorbovaným plynem. Odvoz obsahu této jímky zajistí speciální firma s licencí na likvidaci odpadů.
Autoklávy: do autoklávů se umísťuje zdravotnický materiál na paletách, zabalený v kartonech a v dalším obalu. Po uzavření bezpečnostních dveří, se vzduch vyčerpá a prostor se vyplní sterilizačním plynem. Na konci sterilizačního cyklu je plyn z autoklávů vyčerpán a odveden do spalovací komory. Následně je komora několikrát provětrána vzduchem, který je rovněž odváděn do spalovací komory.
Odplyňovací tunely: pomocí teploty je zajištěno odplynění zbytkového EtO z materiálu. Zbytkový plyn je opět odveden do spalovací komory.
Spalovací zařízení: veškerý vzduch s případným zbytkovým obsahem sterilizačního plynu je přiváděn do tohoto zařízení, který možné přirovnat jej k malému kotli pro ohřev. Výsledkem celého procesu je úplný rozpad zbytkového plynu na neškodný oxid uhličitý a vodu.
Vzájemné propojení celého systému je uvedeno na následujícím schématu:
Diagram procesu sterilizace.


Humpolák: Od jakého dodavatele (výrobce) bude celé zařízení?
Ing. Katalin Szável: Vlastníkem celé technologie – celého systému – je firma BIOSTER S.p.A. (Seriate) IT.


Humpolák: Má v ČR zastoupení, autorizovaný servis?
Ing. Katalin Szável: Servis budou zajišťovat technici firmy BIOSTER S.p.A.


Humpolák: Jaké jsou požadavky na pravidelnou revizi, servis, příp. havárii apod.
Ing. Katalin Szável: Bude zajištěna průběžná kontrola celého systému a 1x za půl roků celková komplexní revize.


Humpolák: Má výrobce tzv. „prohlášení o shodě“ pro ČR, příp. další atesty?
Ing. Katalin Szável: Ano, připravuje se Prohlášení o shodě, certifikace ISO 9001 a ISO 14001.


Humpolák: Jedná se o nové nebo již použité zařízení?
Ing. Katalin Szável: Jedná se o nové zařízení.


Humpolák: Z čeho vychází sebedůvěra v absolutní bezpečnost celého projektu?
Ing. Katalin Szável: Bezpečnost celého systému vychází z 25leté zkušenosti firmy BIOSTER S.p.A., kde v žádném z jejich provozů nedošlo k havárii. Sterilizační činnost je prováděna podle kritérií účinnosti, které jsou uznané a testované renomovanými akreditovanými organizacemi pro certifikaci systémů kvality (TUV Product Service GmbH): certifikace ISO 9001 a ISO 14001. Provoz v Humpolci je navržen jako zcela identický s provozy v Itálii.

Umístění zdravotnického materiálu do autoklávů.


Sterilizační provoz v Calcinate (IT).


Okolí provozu Calcinate (IT) – Obytné domy.

olaf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Next Post

Záměr pronájmu nebytových prostor v Humpolci

St Zář 22 , 2004
Město Humpolec nabízí k pronájmu následující prostory. Oznámení městského úřadu.

You May Like

Témata